• Consulta l'oferta

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Geografia i Història

Web específica del grau: www.uv.es/graus/geografia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 138

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 6 inclosos en M.Opt.

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1318

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés: 80

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) García Carrión, Marta

Coordinador/a de la titulació López García, Mª José

Coordinador/a de pràctiques externes Segura Beltrán, Francisca

Coordinador/a de mobilitat Membrado Tena, Joan Carles

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Geografia i Medi Ambient proporciona una formació generalista que habilita per a desenvolupar una activitat professional relacionada amb la gestió territorial i mediambiental, amb capacitat per aplicar els seus coneixement a totes les escales d’anàlisi.

Informacions pràctiques:

Les matèries teòriques inclouen pràctiques de pissarra, comentaris de textos històrics i activitats complementàries que faciliten l'estudi i la comprensió i contribueixen a l'avaluació global.

Dins de l'optativitat, l'estudiantat pot realitzar pràctiques externes (6 crèdits), cosa que el permet acostar-se a algun dels àmbits professionals de la història.

Els graus en Història, Història de l'Art i Geografia i Medi Ambient tenen un itinerari comú en quart curs. Aquest itinerari està format per 30 crèdits optatius i s'adreça a qui pense realitzar el màster oficial en Professor/a d'Educació Secundària.