• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències

Centre on s'imparteix: Facultat de Farmàcia

Web específica del grau: www.uv.es/graus/gastronomiques

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 130,5

Matèries optatives: 19,5

Pràctiques externes: 18

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1212

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
50

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Juan Carlos Moltó Cortés

Coordinador/a de la titulació Carla Soler Quiles

Coordinador/a de pràctiques externes Ester Carbó Valverde

Coordinador/a de mobilitat Jordi Mañes Vinuesa

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Ciències Gastronòmiques vol formar professionals amb una bona base de coneixements científics, tecnològics, de salut i de gestió empresarial, capaços de dissenyar projectes i gestionar serveis gastronòmics en els camps professionals de l’alta cuina, de la restauració comercial i col·lectiva i de la indústria alimentària. A més, el grau capacita per a desenvolupar i fomentar la creativitat, la innovació i la investigació en el món de la gastronomia, de gran impacte econòmic i social, donant resposta als canvis que es produeixen en l’àmbit de l’alimentació, en la percepció 
de la cuina i en les noves formes de consum.

Informacions pràctiques:

Per a estudiar Ciències Gastronòmiques, és recomanable tenir coneixements previs de biologia, de química, de física i de matemàtiques. 

Els ensenyaments pràctics representen un element fonamental en la formació ’aquest grau.

El grau té la col·laboració del Centre de Turisme de la Generalitat Valenciana, de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València, de l’Escola d’Hostaleria Gambrinus, i també de Mercavalèn-cia, dels Consells Reguladors de Denominacions d’Origen de la Comunitat Valenciana i de l’Acadè-mia Valenciana de Gastronomia.