• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Lucía Sanús Vitoria (M)/ Susana Planelles Mira (F)
Crèdits totals: 66,5 | Obligatori: 66,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36580 Àlgebra lineal i geometria I F-M 12 Obligatori Veure fitxa
36581 Anàlisi matemàtica I F-M 12 Obligatori Veure fitxa
36584 Càlcul Vectorial 6 Obligatori Veure fitxa
36583 Estadística Bàsica F-M 4,5 Obligatori Veure fitxa
34233 Física general I 6 Obligatori Veure fitxa
34234 Física general II 6 Obligatori Veure fitxa
34235 Física general III 6 Obligatori Veure fitxa
34160 Eines informàtiques 6 Obligatori Veure fitxa
36585 Laboratori de Física General 3,5 Obligatori Veure fitxa
36582 Matemàtica Bàsica F-M 4,5 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Luis Marco Montoro (M)/ María Moreno Llácer (F)
Crèdits totals: 66,5 | Obligatori: 66,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36587 Àlgebra lineal i geometria II F-M 9 Obligatori Veure fitxa
36586 Anàlisi matemàtica II F-M 12 Obligatori Veure fitxa
36588 Equacions diferencials ordinàries F-M 9 Obligatori Veure fitxa
34251 Laboratori de termodinàmica 5 Obligatori Veure fitxa
34242 Mecànica I 6 Obligatori Veure fitxa
36589 Mètodes numèrics 6 Obligatori Veure fitxa
34245 Termodinàmica 7,5 Obligatori Veure fitxa
34164 Topologia 12 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació:
Crèdits totals: 65,5 | Obligatori: 65,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34162 Aproximació numèrica 6 Obligatori Veure fitxa
34171 Equacions en derivades parcials 6 Obligatori Veure fitxa
34255 Electromagnetisme I 6 Obligatori Veure fitxa
34256 Electromagnetisme II 6 Obligatori Veure fitxa
36591 Espais de Hilbert i sèries de Fourier 6 Obligatori Veure fitxa
34252 Laboratori d'electromagnetisme 5 Obligatori Veure fitxa
34250 Laboratori de mecànica 5 Obligatori Veure fitxa
34244 Mecànica II 7,5 Obligatori Veure fitxa
34243 Oscil·lacions i ones 4,5 Obligatori Veure fitxa
34154 Programació matemàtica 6 Obligatori Veure fitxa
36590 Variable complexa 7,5 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació:
Crèdits totals: 67 | Obligatori: 67.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34261 Astrofísica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34168 Estructures algebraiques 6 Obligatori Veure fitxa
34259 Física quàntica I 6 Obligatori Veure fitxa
34260 Física quàntica II 6 Obligatori Veure fitxa
34262 Física de l'atmosfera 4,5 Obligatori Veure fitxa
34165 Geometria diferencial clàssica 12 Obligatori Veure fitxa
34254 Laboratori de física quàntica 5 Obligatori Veure fitxa
34253 Laboratori d'òptica 5 Obligatori Veure fitxa
34257 Òptica I 6 Obligatori Veure fitxa
34258 Òptica II 6 Obligatori Veure fitxa
34166 Probabilitat 6 Obligatori Veure fitxa

5é curs

Coordinació:
Crèdits totals: 64,5 | Obligatori: 64,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34163 Càlcul numèric 9 Obligatori Veure fitxa
34169 Equacions algebraiques 6 Obligatori Veure fitxa
34267 Electrodinàmica clàssica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34167 Estadística matemàtica 9 Obligatori Veure fitxa
34263 Física de l'estat sòlid 7,5 Obligatori Veure fitxa
34246 Física estadística 4,5 Obligatori Veure fitxa
34264 Física nuclear i de partícules 7,5 Obligatori Veure fitxa
34268 Mecànica quàntica 4,5 Obligatori Veure fitxa
36592 Treball Final de Doble Grau F-M 12 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens