• Consulta l'oferta de graus

Aquest grau no disposa d'adaptació

No és possible sol·licitar l'adaptació a aquest grau des de títols en procés d'extinció (llicenciatures, enginyeries,diplomatures o enginyeries tècniques) degut al fet que aquest grau no és una transformació de cap d'ells.

Per aquest motiu, la taula següent, d'equivalències per a l'adaptació als estudis de grau, indica que la informació no està disponible.