• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Centre on s'imparteix: Facultat de Farmàcia

Web específica del grau: www.uv.es/graus/tecnologia-aliments

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 135

Matèries optatives: 15

Pràctiques externes: 18

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1103

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
64

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS estudiants temps parcial/ 36 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Mónica Fernández Franzón

Coordinador/a de la titulació Reyes Barberá Sáez

Coordinador/a de pràctiques externes Ester Carbó Valverde

Coordinador/a de mobilitat Jordi Mañes Vinuesa

Interès acadèmic, científic o professional:

Aquest grau capacita en el domini dels diversos aspectes de la producció d’aliments i forma professionals amb els coneixements científics i tecnològics necessaris que els permeten estudiar la naturalesa dels aliments, les causes de la seua deterioració, els principis fonamentals del seu processament i la seua millora per al consum públic. Aquests coneixements van adreçats al disseny i a la selecció dels millors mètodes de conservació, transformació, envasament, emmagatzematge, distribució i ús, de manera que es garantisquen aliments d’alta qualitat sensorial, segurs, nutritius, saludables, adaptats als nous hàbits de consum i d’acord amb la legislació vigent.

Informacions pràctiques:

Per a estudiar Ciència i Tecnologia dels Aliments és imprescindible tenir coneixements previs de biologia i de química, i és recomanable tenir-ne de física i de matemàtiques. Aquest grau té 20 assignatures transversals (111 crèdits comuns) amb el grau en Nutrició Humana i Dietètica. El crèdits comuns es reparteixen de la següent manera: 99 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòries i 12 crèdits d’assignatures optatives.