• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències Biològiques

Web específica del grau: www.uv.es/graus/ambientals

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 126

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1104

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
80

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Francisco J. Ruiz Sánchez

Coordinador/a de la titulació Francisco J. Ruiz Sánchez

Coordinador/a de pràctiques externes Carlos García Ferris

Coordinador/a de mobilitat Carlos Martínez Pérez

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Ciències Ambientals proposa uns estudis amb un marcat contingut multidisciplinari que atorga la formació adequada per a abordar els problemes ambientals des de diversos àmbits del coneixement. Els futurs graduats i graduades han de tenir coneixements sobre els aspectes teòrics i pràctics de les ciències naturals i socials, i també sobre les eines necessàries per posar els coneixements en pràctica.
 

Informacions pràctiques:

La persona titulada en Ciències Ambientals que exerceix professionalment activitats relacionades amb aquesta disciplina rep el nom d’ambientòleg o ambientòloga o científic o científica ambiental.  L’optativitat s’organitza en dos blocs temàtics (Avaluació i Gestió del Medi Natural i Gestió i Tecnologia Ambiental) que estan connectats amb dues de les eixides professionals més habituals. No obstant això, l’estudiantat pot dissenyar el seu propi currículum triant assignatures de qualsevol dels blocs fins a obtenir els 30 crèdits optatius.