• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Dret

Web específica del grau: www.uv.es/graus/politiques

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 138

Matèries optatives: 18

Pràctiques externes: 18

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1300

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
0

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS estudiants temps parcial/ 60 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Francisco Javier Palao Gil/ Rafael Marimón Durá/ M. Pilar Hernando Serra

Coordinador/a de la titulació Iván Medina Iborra

Coordinador/a de pràctiques externes Lois Caballé, Ana Isabel

Coordinador/a de mobilitat Sánchez López, José Francisco

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Ciències Polítiques i de l’Administació Pública proporciona una formació pluridisciplinària que combina coneixements teòrics i instruments pràctics de diferents camps d’estudi com ara la ciència política, el dret, la història, l’economia, la sociologia, etc. A partir d’aquesta base, el grau ofereix recursos per analitzar els fenòmens polítics i l’organització de les administracions públiques. Alhora, aquesta capacitat d’anàlisi ha d’afavorir el desenvolupament d’estratègies d’actuació en aquest àmbit, sempre des d’una posició professional i ètica sòlida.

Informacions pràctiques:

Hi ha la possibilitat d'obtenir els dobles graus en: Ciències Polítiques i de l'Administració i Dret, i Sociologia i Ciències Polítiques i de l'Administració. Per als que prefereixen estudiar a temps parcial, es proposa una seqüenciació en 12 quadrimestres amb una mitjana de 40 crèdits per curs i un total de 6 anys per a l'obtenció del grau.