• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Rollnert Liern, Göran
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35198 Dret civil I 6 Formació bàsica Veure fitxa
35199 Dret constitucional I 9 Formació bàsica Veure fitxa
35204 Dret eclesiàstic de l'estat 6 Formació bàsica Veure fitxa
35203 Dret romà 6 Formació bàsica Veure fitxa
35202 Economia política 6 Formació bàsica Veure fitxa
35201 Història del dret 9 Formació bàsica Veure fitxa
35206 Institucions jurídiques de la Unió Europea 6 Formació bàsica Veure fitxa
35205 Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques 6 Formació bàsica Veure fitxa
35200 Teoria del dret 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Sánchez Vilanova, María
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35210 Dret administratiu I 9 Obligatori Veure fitxa
35207 Dret civil II 9 Obligatori Veure fitxa
35218 Dret constitucional II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35221 Dret del treball I 4,5 Obligatori Veure fitxa
35217 Dret internacional públic 7,5 Obligatori Veure fitxa
35219 Dret mercantil I 9 Obligatori Veure fitxa
35215 Dret penal I 9 Obligatori Veure fitxa
35212 Dret processal I (Introducció) 4,5 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Saiz García, Concepción
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35211 Dret administratiu II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35208 Dret civil III 7,5 Obligatori Veure fitxa
35222 Dret del treball II 9 Obligatori Veure fitxa
35223 Dret financer i tributari I 6 Obligatori Veure fitxa
35226 Dret internacional privat 7,5 Obligatori Veure fitxa
35220 Dret mercantil II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35216 Dret penal II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35213 Dret processal II 7,5 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Cucarella Galiana, Luis Andrés
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35209 Dret civil IV 6 Obligatori Veure fitxa
35224 Dret financer i tributari II 6 Obligatori Veure fitxa
35214 Dret processal III 4,5 Obligatori Veure fitxa
35227 Filosofia del dret 4,5 Obligatori Veure fitxa
35225 Pràctica tributària 4,5 Obligatori Veure fitxa
35228 Pràcticum 10,5 Obligatori Veure fitxa
35229 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35255 ADR (solució extrajurisdiccional de conflictes) 4,5 Optatiu Veure fitxa
35266 Anàlisi de polítiques públiques 4,5 Optatiu Veure fitxa
35231 Banca, borsa i assegurances 4,5 Optatiu Veure fitxa
35256 Causes matrimonials canòniques 4,5 Optatiu Veure fitxa
35243 Dret autonòmic valencià 4,5 Optatiu Veure fitxa
35244 Dret constitucional comparat 4,5 Optatiu Veure fitxa
35241 Dret de danys 4,5 Optatiu Veure fitxa
35232 Dret de la competència 4,5 Optatiu Veure fitxa
35238 Dret dels consumidors 4,5 Optatiu Veure fitxa
35250 Dret del comerç internacional 4,5 Optatiu Veure fitxa
35249 Dret del medi ambient 4,5 Optatiu Veure fitxa
35233 Dret del transport 4,5 Optatiu Veure fitxa
35242 Dret electoral 4,5 Optatiu Veure fitxa
35253 Dret internacional ambiental 4,5 Optatiu Veure fitxa
35252 Dret internacional humanitari 4,5 Optatiu Veure fitxa
35239 Dret notarial i registral 4,5 Optatiu Veure fitxa
35269 Dret penal de menors 6 Optatiu Veure fitxa
35235 Dret penal econòmic i de l'empresa 4,5 Optatiu Veure fitxa
35248 Dret penal polític i de la funció pública 4,5 Optatiu Veure fitxa
35270 Dret penitenciari 6 Optatiu Veure fitxa
35260 Dret públic romà 4,5 Optatiu Veure fitxa
35259 Dret romà i la unificació del dret europeu 4,5 Optatiu Veure fitxa
35246 Dret urbanístic 4,5 Optatiu Veure fitxa
35258 Drets humans 4,5 Optatiu Veure fitxa
35264 Economia espanyola i del País Valencià 6 Optatiu Veure fitxa
35263 Economia europea i institucions internacionals 6 Optatiu Veure fitxa
35265 Estat del benestar 4,5 Optatiu Veure fitxa
35237 Fiscalitat de l'empresa 4,5 Optatiu Veure fitxa
35268 Formes d'organització administrativa 4,5 Optatiu Veure fitxa
35240 Garanties del crèdit 4,5 Optatiu Veure fitxa
35261 Història dels codis i de les constitucions 4,5 Optatiu Veure fitxa
35230 Introducció a la comptabilitat 4,5 Optatiu Veure fitxa
35254 Litigació i teoria de la prova 4,5 Optatiu Veure fitxa
35262 Marqueting 6 Optatiu Veure fitxa
35271 Medicina legal 6 Optatiu Veure fitxa
35251 Nacionalitat i estrangeria 4,5 Optatiu Veure fitxa
35267 Polítiques públiques sectorials 4,5 Optatiu Veure fitxa
35236 Prevenció de riscos laborals: règim jurídic i responsabilitats 4,5 Optatiu Veure fitxa
35257 Procés laboral 4,5 Optatiu Veure fitxa
35247 Règim pressupostari dels ens públics 4,5 Optatiu Veure fitxa
35234 Seguretat social 4,5 Optatiu Veure fitxa
35245 Teoria de la democràcia 4,5 Optatiu Veure fitxa