• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: José Antonio Boluda Grau
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34650 Empresa 6 Formació bàsica Veure fitxa
34652 Física 6 Formació bàsica Veure fitxa
34655 Fonaments de computadors 6 Formació bàsica Veure fitxa
34653 Informàtica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34664 Enginyeria, societat i universitat 6 Formació bàsica Veure fitxa
34666 Matemàtica discreta i lògica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34665 Matemàtiques I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34667 Matemàtiques II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34656 Programació 6 Formació bàsica Veure fitxa
34654 Tecnologia de computadors 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Carlos Pérez Conde
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34668 Matemàtiques III 6 Formació bàsica Veure fitxa
34671 Autòmats, llenguatges formals i aplicacions 6 Obligatori Veure fitxa
34674 Bases de dades 6 Obligatori Veure fitxa
34660 Entorns d'usuari 6 Obligatori Veure fitxa
34657 Estructura de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34670 Estructures de dades i algorismes 6 Obligatori Veure fitxa
34678 Fonaments de xarxes de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34661 Enginyeria del programari I 6 Obligatori Veure fitxa
34658 Organització de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34679 Sistemes operatius 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Miguel Arevalillo Herráez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34659 Arquitectura de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34680 Arquitectura de xarxes de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34677 Desenvolupament d'aplicacions web 6 Obligatori Veure fitxa
34651 Ètica. Legislació i professió 6 Obligatori Veure fitxa
34663 Gestió de projectes 6 Obligatori Veure fitxa
34662 Enginyeria del programari II 6 Obligatori Veure fitxa
34672 Llenguatges de programació 6 Obligatori Veure fitxa
34681 Seguretat informàtica 6 Obligatori Veure fitxa
34675 Sistemes de gestió de bases de dades 6 Obligatori Veure fitxa
34676 Sistemes intel·ligents 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Fernando Barber Miralles
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34682 Administració i manteniment de sistemes 6 Obligatori Veure fitxa
34669 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
34673 Projecte fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
34683 Tècniques empresarials 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 24 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36427 Agrupament i varietats 6 Optatiu Veure fitxa
34865 Aplicacions per a dispositius mòbils 6 Optatiu Veure fitxa
34691 Aplicacions web avançades 6 Optatiu Veure fitxa
34689 Computadors per a aplicacions específiques II 6 Optatiu Veure fitxa
36404 Mineria de dades i aprenentatge màquina 6 Optatiu Veure fitxa
36419 Models bayesians 6 Optatiu Veure fitxa
36428 Models conexionistes 6 Optatiu Veure fitxa
36429 Processament del llenguatge natural 6 Optatiu Veure fitxa
34686 Programació avançada 6 Optatiu Veure fitxa
34843 Programació multimèdia 6 Optatiu Veure fitxa
34902 Xarxes avançades I 6 Optatiu Veure fitxa
36418 Sèries temporals 6 Optatiu Veure fitxa
34688 Sistemes d'automatització i robòtica 6 Optatiu Veure fitxa
34695 Sistemes d'informació de nova generació 6 Optatiu Veure fitxa
34684 Sistemes d'informació II 6 Optatiu Veure fitxa
34685 Sistemes d'informació III 6 Optatiu Veure fitxa
36405 Tecnologies web semàntiques 6 Optatiu Veure fitxa
34687 Visió per computador 6 Optatiu Veure fitxa