• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Centre on s'imparteix: Facultat de Fisioteràpia

Web específica del grau: www.uv.es/graus/fisioterapia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 72

Matèries obligatòries: 111

Matèries optatives: 9

Pràctiques externes: 40

Treball fi de grau: 8

Codi titulació: 1202

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
160

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
18 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Fisioterapeuta

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Sofia Pérez Alenda

Coordinador/a de la titulació Francisco M. Martínez Arnau

Coordinador/a de pràctiques externes Marta Aguilar Rodríguez

Coordinador/a de mobilitat Yasser Alakhdar Mohmara

Interès acadèmic, científic o professional:

El títol de grau en Fisioteràpia té per objectiu formar professionals fisioterapeutes amb preparació científica i capacitació per descriure, identificar, tractar i comparar problemes de salut als quals es pot donar resposta des de la fisioteràpia, utilitzant el conjunt de procediments, tècniques i actuacions que curen, recuperen i adapten persones afectades de deterioracions, limitacions funcionals o invalideses produïdes com a resultat d’una lesió, una malaltia o una altra causa, tot això considerant l’individu en una dimensió triple: biològica, psicològica i social.

Informacions pràctiques:

El grau en Fisioteràpia habilita per a l'exercici professional de fisioterapeuta, d'acord amb tots els requisits legals i les normatives vigents.

L'experimentalitat de la titulació fa que tant les classes pràctiques de les assignatures com les pràctiques clíniques externes (on destaca el contacte directe amb el pacient) representen un element fonamental en la formació que ofereix la Universitat de València a l'estudiantat de fisioteràpia.

S'ofereix un curs de formació addicional de 38 crèdits per als qui tinguen la diplomatura en Fisioteràpia i vulguen obtenir-ne el títol de grau.