• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Centre on s'imparteix: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Web específica del grau: www.uv.es/graus/llengues-literatures

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 162

Matèries optatives: 6

Pràctiques externes: 6 inclosos en M.Opt.

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1008

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
100

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Alemany, Anglès, Castellà, Italià , Valencià, Francès

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS temps parcial/ 36 ECTS temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Amparo Ricós Vidal

Coordinador/a de la titulació Inés Rodríguez Gómez

Coordinador/a de pràctiques externes Raquel Vicente Díaz (alemany)/ Begoña Pozo Sánchez (italià)/ Noelia Micó Romero (francès)

Coordinador/a de mobilitat Ignacio Ramos Gay/ Isabel Gutiérrez Koster

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Llengües Modernes i les seues Literatures proporciona coneixements sobre dues llengües i les seues literatures. En una societat com l’europea, cada vegada més integrada i amb més interacció, l’estudiantat es forma per donar resposta a les necessitats comunicatives que generen els contextos multiculturals i plurilingües. A més a més, s’adquireixen competències tècniques que els acrediten com a professionals de la llengua, com ara en el camp de la traducció.

Informacions pràctiques:

Aquest grau permet a l'estudiantat aprofundir en el coneixement sobre dues llengües a diferent nivell. Una d'elles té una major dedicació i proporciona a l'alumnat l'assoliment d'un Maior (itinerari principal). En l'altra llengua s'ofereix una formació complementària o Minor (itinerari secundari).

S'entén per llengua B la llengua que es tria com a primera llengua i que constitueix el Maior (alemany, francès o italià). La llengua C és la llengua que es tria com a segona llengua, els estudis de la qual proporcionen un Minor (alemany, anglès, àrab, castellà, català, francès, italià, portuguès o xinès). Al marge d'això, el castellà i el català es consideren com a llengua A i constitueixen l'objecte d'estudi d'assignatures obligatòries.

El treball de fi de grau es fa sobre la llengua o la literatura B en la qual s'ha cursat el Maior.