• Consulta l'oferta de graus
  • CE1: Posseir i comprendre els coneixements matemàtics.
  • CE2: Saber aplicar els coneixements al món professional.
  • CE3: Argumentar lògicament a la presa de decisions.
  • CE4: Expressar-se matemàticament de forma rigorosa i clara.
  • CE5: Raonar lògicament i identificar errors en els procediments.
  • CE6: Tenir capacitat d'abstracció i modelització.
  • CE7: Participar en la implementació de programes informàtics i conèixer programari matemàtic.
  • CE8: Conèixer el moment i el context històric en què s'han produït les grans contribucions de dones i homes al desenvolupament de les matemàtiques.
  • CE9: Visualitzar i interpretar les solucions que s'obtinguen.