• Consulta l'oferta

1r curs

Coordinació: Centeno Guil, José Mª
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 6, Formació bàsica: 54.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33931 Biologia general 6 Formació bàsica Veure fitxa
33937 Bioquímica I 6 Formació bàsica Veure fitxa
33935 Estadística 6 Formació bàsica Veure fitxa
33934 Física 6 Formació bàsica Veure fitxa
33933 Fisiologia d'aparells i sistemes 6 Formació bàsica Veure fitxa
33932 Fisiologia general 6 Formació bàsica Veure fitxa
33936 Psicologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33939 Química general 6 Formació bàsica Veure fitxa
33940 Química orgànica 6 Formació bàsica Veure fitxa
33948 Microbiologia alimentària 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: García Llatas, Guadalupe
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33938 Bioquímica II 6 Formació bàsica Veure fitxa
33941 Alimentació i cultura 4,5 Obligatori Veure fitxa
33944 Bases de la tecnologia d'aliments 6 Obligatori Veure fitxa
33942 Bromatologia 10,5 Obligatori Veure fitxa
33959 Dietètica: dietètica I 6 Obligatori Veure fitxa
33969 Documentació i metodologia científica 4,5 Obligatori Veure fitxa
33957 Nutrició: nutrició 12 Obligatori Veure fitxa
33961 Patologia molecular 4,5 Obligatori Veure fitxa
33943 Química dels aliments: química dels aliments 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Esteve Mas, Mª José
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33960 Dietètica: dietètica II 6 Obligatori Veure fitxa
33963 Dietoteràpia 9 Obligatori Veure fitxa
33955 Economia i empresa 4,5 Obligatori Veure fitxa
33962 Fisiopatologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
33966 Legislació alimentària i deontologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
33950 Parasitologia alimentària 6 Obligatori Veure fitxa
33964 Patologia nutricional 4,5 Obligatori Veure fitxa
33968 Salut pública 9 Obligatori Veure fitxa
33945 Tecnologia culinària 6 Obligatori Veure fitxa
33951 Toxicologia alimentària 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Fernández Franzón, Mónica
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 45, Optatiu: 15.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33965 Farmacologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
33954 Higiene alimentària 4,5 Obligatori Veure fitxa
33967 Nutrició comunitària 6 Obligatori Veure fitxa
33970 Pràcticum 18 Obligatori Veure fitxa
33971 Treball fi de grau en Nutrició Humana i Dietètica 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 15 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33953 Alimentació i nutrició esportiva 4,5 Optatiu Veure fitxa
33958 Alimentació i Nutrició en persones grans 4,5 Optatiu Veure fitxa
34069 Anatomia humana 6 Optatiu Veure fitxa
34076 Botànica 4,5 Optatiu Veure fitxa
33949 Avaluació de riscos toxicològics 4,5 Optatiu Veure fitxa
33946 Iniciació a la investigació 6 Optatiu Veure fitxa
34086 Immunologia 4,5 Optatiu Veure fitxa
33947 Nous aliments 6 Optatiu Veure fitxa
33952 Nutrició en situacions d'emergència 4,5 Optatiu Veure fitxa
33956 Nutrició infantil 4,5 Optatiu Veure fitxa