• Consulta l'oferta

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica Pla 2001

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Matemàtica Aplicada Obligatori Formació bàsica Estadística
Estructura i Funció del Cos Humà Troncal Formació bàsica Biologia general
    Formació bàsica Fisiologia general
    Formació bàsica Fisiologia d'aparells i sistemes
Química Aplicada Troncal Formació bàsica Química general
    Formació bàsica Química orgànica
Microbiologia Alimentària Troncal Obligatori Microbiologia alimentària
Tecnologia dels Aliments Troncal Formació bàsica Física
    Obligatori Bases de la tecnologia d'aliments
Bioquímica Troncal Formació bàsica Bioquímica I
    Formació bàsica Bioquímica II
Bromatologia Troncal Obligatori Bromatologia
Nutrició Troncal Obligatori Nutrició: nutrició
Dietètica Troncal Obligatori Dietètica: dietètica I
    Obligatori Dietètica: dietètica II
Tecnologia Culinària Troncal Obligatori Tecnologia culinària
Toxicologia Troncal Obligatori Toxicologia alimentària
Parasitologia Aplicada Troncal Obligatori Parasitologia alimentària
Dietoteràpia Troncal Obligatori Dietoteràpia
Fisiopatologia Troncal Obligatori Fisiopatologia
Patologia Nutricional Troncal Obligatori Patologia nutricional
Deontologia Troncal Obligatori Legislació alimentària i deontologia
Economia i Gestió Alimentària Troncal Obligatori Economia i empresa: economia i empresa
Salut Pública Troncal Obligatori Salut pública
Alimentació i Cultura Troncal Obligatori Alimentació i cultura
Farmacologia Optatiu Obligatori Farmacologia
Alimentació i Nutrició en l'Ancià Optatiu Optatiu Alimentació i nutrició en les persones ancianes
Nous Aliments Optatiu Optatiu Nous aliments
Nutrició Infantil Optatiu Optatiu Nutrició infantil
Toxicologia Aplicada Optatiu Optatiu Avaluació de riscos toxicològics
Pràctiques Externes Optatiu Obligatori Pràcticum