• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: M. Amparo Díez Ajenjo
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 6, Formació bàsica: 54.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34288 Anatomia humana i ocular 9 Formació bàsica Veure fitxa
34286 Bioestadística 6 Formació bàsica Veure fitxa
34287 Biologia ocular 6 Formació bàsica Veure fitxa
34283 Física I. Física per a les ciències de la salut 6 Formació bàsica Veure fitxa
34284 Física II. Òptica geomètrica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34289 Fisiologia humana i ocular 9 Formació bàsica Veure fitxa
34285 Matemàtiques 6 Formació bàsica Veure fitxa
34290 Materials òptics 6 Formació bàsica Veure fitxa
34294 Òptica fisiològica 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Robert Montes i Micó
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34291 Psicologia. Atenció al pacient 6 Formació bàsica Veure fitxa
34293 Instruments òptics i optomètrics 12 Obligatori Veure fitxa
34307 Òptica oftàlmica 9 Obligatori Veure fitxa
34297 Optometria I 4,5 Obligatori Veure fitxa
34299 Optometria II 4,5 Obligatori Veure fitxa
34309 Patologia i farmacologia ocular 9 Obligatori Veure fitxa
34298 Pràctiques d'optometria I 6 Obligatori Veure fitxa
34295 Psicofísica de la visió 9 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Mª Carmen García Domene
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34310 Anomalies de la visió binocular 4,5 Obligatori Veure fitxa
34304 Contactologia 6 Obligatori Veure fitxa
34306 Contactologia II 4,5 Obligatori Veure fitxa
34296 Mecanismes i models de la visió 6 Obligatori Veure fitxa
34308 Muntatge i adaptació de lents oftàlmiques 9 Obligatori Veure fitxa
34292 Òptica física 6 Obligatori Veure fitxa
34301 Optometria III 4,5 Obligatori Veure fitxa
34302 Optometria pediàtrica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34305 Pràctiques de contactologia 7,5 Obligatori Veure fitxa
34300 Pràctiques d'optometria II 7,5 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Vicente Micó Serrano
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34311 Mètodes d'exploració clínica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34303 Optometria geriàtrica i legislació sanitària 7,5 Obligatori Veure fitxa
34312 Pràctiques externes 18 Obligatori Veure fitxa
34313 Treball fi de grau en Òptica i Optometria 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 24 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34320 Visió baixa, ortòptica i teràpia visual 6 Optatiu Veure fitxa
34316 Disseny òptic assistit per ordinador 4,5 Optatiu Veure fitxa
34315 El làser i les seues aplicacions clíniques 4,5 Optatiu Veure fitxa
34319 Mètodes psicofísics per a la detecció i el seguiment de patologies visuals 6 Optatiu Veure fitxa
34314 Registre i processament d'imatges clíniques 6 Optatiu Veure fitxa
34321 Tècniques avançades de maneig de la prescripció 9 Optatiu Veure fitxa
34322 Temes actuals d'òptica i optometria 4,5 Optatiu Veure fitxa
34317 Visió de formes i color 4,5 Optatiu Veure fitxa
34318 Visió del moviment i la profunditat 4,5 Optatiu Veure fitxa