• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Abiétar López, Miriam
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33703 Antropologia de l'educació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33707 Didàctica: cultura i educació en la societat actual 6 Formació bàsica Veure fitxa
33716 Estratègies per a l'aprenentatge i la participació a la universitat 6 Formació bàsica Veure fitxa
33708 Fonaments històrics de l'educació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33710 Iniciació a la investigació educativa 6 Formació bàsica Veure fitxa
33711 Organització: estratègies per a l'acció educativa en contextos diversos 6 Formació bàsica Veure fitxa
33720 Pensament filosòfic contemporani 6 Formació bàsica Veure fitxa
33701 Psicologia del desenvolupament 6 Formació bàsica Veure fitxa
33739 Sociologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33709 Teoria de l'educació 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Ramos Santana, Genoveva
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33731 Anàlisi de dades en educació 6 Obligatori Veure fitxa
33712 Educació comparada 6 Obligatori Veure fitxa
33724 Filosofia de l'educació 6 Obligatori Veure fitxa
33704 Els subjectes, els processos i els contextos d'aprenentatge 6 Obligatori Veure fitxa
33732 Mesurament educatiu 6 Obligatori Veure fitxa
33730 Mètodes de recollida d'informació en educació 6 Obligatori Veure fitxa
33733 Organització i direcció d'institucions socioeducatives 6 Obligatori Veure fitxa
33726 Pedagogia social 6 Obligatori Veure fitxa
33736 Política de l'educació 6 Obligatori Veure fitxa
33741 Pràcticum I. Coneixement de contextos socioeducatius 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Arrabal Ancheta, Ana
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33713 Drets humans i educació 6 Obligatori Veure fitxa
33717 Diagnòstic en educació 6 Obligatori Veure fitxa
33721 Formació del professorat 6 Obligatori Veure fitxa
33723 Formació en les organitzacions 6 Obligatori Veure fitxa
33913 Història de l'educació a Espanya 6 Obligatori Veure fitxa
33705 Investigació, desenvolupament i innovació del currículum 6 Obligatori Veure fitxa
33718 Metodologia de l'avaluació educativa 6 Obligatori Veure fitxa
33734 Orientació educativa 6 Obligatori Veure fitxa
33727 Pedagogia intercultural 6 Obligatori Veure fitxa
33737 Política i legislació educativa 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: García Raga, Laura
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 33, Optatiu: 27.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33742 Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatius 25 Obligatori Veure fitxa
33743 Treball fi de grau en Pedagogia 8 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 27 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33719 Diagnòstic i intervenció en subjectes amb necessitats educatives especials 4,5 Optatiu Veure fitxa
33738 Educació inclusiva 4,5 Optatiu Veure fitxa
33725 Educació moral per a la ciutadania 4,5 Optatiu Veure fitxa
33706 Educació secundària i permanent 4,5 Optatiu Veure fitxa
33714 Educació i activitat econòmica 4,5 Optatiu Veure fitxa
33715 Entorns virtuals d'educació 4,5 Optatiu Veure fitxa
33914 Història de l'educació de les dones 4,5 Optatiu Veure fitxa
33915 Història política de l'educació 4,5 Optatiu Veure fitxa
33722 Materials i recursos per a l'ensenyament 4,5 Optatiu Veure fitxa
33735 Orientació per a la inserció laboral 4,5 Optatiu Veure fitxa
33729 Pedagogia de la cultura, de l'oci i del temps lliure 4,5 Optatiu Veure fitxa
33728 Pedagogia familiar 4,5 Optatiu Veure fitxa
33702 Psicologia i educació 4,5 Optatiu Veure fitxa
33740 Tecnologia educativa 4,5 Optatiu Veure fitxa