• Consulta l'oferta de graus

Calendari d'extinció de la Diplomatura en Podologia

El present pla d'estudis del títol de graduat/ada en Podologia entrarà en vigor en el curs 2010-2011, de manera progressiva curs a curs, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/87, de 27 de novembre, es declararà extingit el pla d’estudis conduent al títol oficial de diplomat/ada en Podologia per la Universitat de València, publicat al BOE de 14 d'agost de 2002 L'extinció de la diplomatura serà de forma progressiva curs a curs. Es respectaran les quatre convocatòries normatives per aquells estudiants que estiguen cursant els estudis de diplomat/ada, i s'implementaran les accions tutorials i d'orientació nessàries.