• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Mª Jesús López Latorre
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36244 Estadística I 6 Formació bàsica Veure fitxa
36245 Estadística II 6 Formació bàsica Veure fitxa
33296 Fonaments de psicobiologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33302 Percepció i atenció 6 Formació bàsica Veure fitxa
33303 Psicologia de l'aprenentatge 6 Formació bàsica Veure fitxa
33298 Psicologia del cicle vital I 6 Formació bàsica Veure fitxa
33299 Psicologia del cicle vital II 6 Formació bàsica Veure fitxa
33304 Psicologia fisiològica I 6 Formació bàsica Veure fitxa
33300 Psicologia social I 6 Formació bàsica Veure fitxa
33301 Psicologia social II 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Konstanze Schoeps
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33305 Avaluació psicològica 9 Obligatori Veure fitxa
33308 Personalitat i diferències individuals 12 Obligatori Veure fitxa
33307 Psicologia de la memòria 6 Obligatori Veure fitxa
33306 Psicologia de la motivació i emoció 6 Obligatori Veure fitxa
33310 Psicologia fisiològica II 6 Obligatori Veure fitxa
33309 Psicologia social del treball 6 Obligatori Veure fitxa
33311 Psicometria 9 Obligatori Veure fitxa
33312 Trastorns del desenvolupament i dificultats de l'aprenentatge 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Laura Lorente Prieto
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33318 Deontologia i valors d'igualtat en psicologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
33317 Història de la psicologia, ciència i professió 4,5 Obligatori Veure fitxa
33320 Intervenció i tractaments psicològics 9 Obligatori Veure fitxa
33313 Psicologia de l'educació i la instrucció 4,5 Obligatori Veure fitxa
33315 Psicologia de la intervenció social i comunitària 6 Obligatori Veure fitxa
33316 Psicologia de les organitzacions 6 Obligatori Veure fitxa
33351 Psicologia del llenguatge 6 Obligatori Veure fitxa
33350 Psicologia del pensament 6 Obligatori Veure fitxa
33314 Psicologia escolar 4,5 Obligatori Veure fitxa
33319 Psicopatologia 9 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Mª del Castillo Fuentes Durán
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 33, Optatiu: 27.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33321 Dissenys d'investigació en psicologia 6 Obligatori Veure fitxa
33323 Pràcticum en psicologia 12 Obligatori Veure fitxa
33324 Psicoendocrinologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
33325 Psicofarmacologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
33322 Treball fi de grau en psicologia 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 27 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33327 Bases psicobiològiques aplicades a la intervenció social 4,5 Optatiu Veure fitxa
33331 Desenvolupament i educació familiar 4,5 Optatiu Veure fitxa
33333 Enquestes i estudis d'opinió 4,5 Optatiu Veure fitxa
33334 Gestió de la informació en psicologia 4,5 Optatiu Veure fitxa
33337 Instruments de mesura en contextos educatius 4,5 Optatiu Veure fitxa
33336 Intervenció en contextos educatius 4,5 Optatiu Veure fitxa
33338 Neuropsicologia 4,5 Optatiu Veure fitxa
33335 Optimització evolutiva i educativa 4,5 Optatiu Veure fitxa
33339 Personalitat i conducta social 4,5 Optatiu Veure fitxa
33330 Processos psicològics i conducta prosocial 4,5 Optatiu Veure fitxa
33345 Psicobiologia de l'estrès 4,5 Optatiu Veure fitxa
33346 Psicologia clínica 4,5 Optatiu Veure fitxa
33329 Psicologia clínica infanto-juvenil 4,5 Optatiu Veure fitxa
33340 Psicologia de la delinqüència 4,5 Optatiu Veure fitxa
33344 Psicologia de la salut 4,5 Optatiu Veure fitxa
33326 Psicologia de les addiccions 4,5 Optatiu Veure fitxa
33343 Psicologia dels recursos humans 4,5 Optatiu Veure fitxa
33341 Psicologia econòmica i del consumidor 4,5 Optatiu Veure fitxa
33342 Psicologia social de la família 4,5 Optatiu Veure fitxa
33332 Psicologia social de l'esport 4,5 Optatiu Veure fitxa
33328 Psicologia social del desenvolupament i el canvi organitzacional 4,5 Optatiu Veure fitxa
33347 Psicologia i seguretat viària 4,5 Optatiu Veure fitxa
33349 Tècniques d'entrevista psicològica 4,5 Optatiu Veure fitxa
33348 Vinculacions afectives i educació afectiva i sexual 4,5 Optatiu Veure fitxa