• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Juan Modesto Clemente Juan
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34192 Aplicacions informàtiques en química 6 Formació bàsica Veure fitxa
34191 Biologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
34189 Física I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34190 Física II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34185 Laboratori de química I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34186 Laboratori de química II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34187 Matemàtiques I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34188 Matemàtiques II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34183 Química general I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34184 Química general II 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Jorge Verdú Andrés
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34231 Laboratori de química analítica I 6 Obligatori Veure fitxa
34196 Laboratori de química física I 6 Obligatori Veure fitxa
34201 Laboratori de química inorgànica I 6 Obligatori Veure fitxa
36455 Laboratori Química Orgànica I 4,5 Obligatori Veure fitxa
36450 Química Analítica I 6 Obligatori Veure fitxa
34229 Química analítica II 4,5 Obligatori Veure fitxa
34193 Química física I 4,5 Obligatori Veure fitxa
36452 Química Inorgànica I 6 Obligatori Veure fitxa
34199 Química inorgànica II 4,5 Obligatori Veure fitxa
36453 Química Orgànica I 6 Obligatori Veure fitxa
36454 Química Orgánica II 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: José Antonio Sáez Cases
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34209 Enginyeria química 6 Obligatori Veure fitxa
34232 Laboratori de química analítica II 6 Obligatori Veure fitxa
34197 Laboratori de química física II 6 Obligatori Veure fitxa
34202 Laboratori de química inorgànica II 6 Obligatori Veure fitxa
34207 Laboratori de química orgànica II 6 Obligatori Veure fitxa
34230 Química analítica III 6 Obligatori Veure fitxa
36451 Química Física II 6 Obligatori Veure fitxa
34195 Química física III 6 Obligatori Veure fitxa
34200 Química inorgànica III 6 Obligatori Veure fitxa
34205 Química orgànica III 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Mª Luisa Cervera Sanz
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36456 Bioquímica 6 Obligatori Veure fitxa
34211 Ciència dels materials 6 Obligatori Veure fitxa
34210 Projectes en química 6 Obligatori Veure fitxa
36472 Treball Fí de Grau en Química 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36458 Anàlisi Química Industrial 6 Optatiu Veure fitxa
36461 Qualitat i Prevenció de Riscos 6 Optatiu Veure fitxa
36471 Compostos Orgànics d'Interès Industrial 4,5 Optatiu Veure fitxa
36469 Determinació Estructural en Química Orgànica 6 Optatiu Veure fitxa
36464 Electroquímica 4,5 Optatiu Veure fitxa
36457 Experimentació Avançada 6 Optatiu Veure fitxa
34226 Història de la química 4,5 Optatiu Veure fitxa
36459 Laboratori d'Anàlisi Instrumental Aplicada 6 Optatiu Veure fitxa
36462 Polímers i Col·loides 6 Optatiu Veure fitxa
34212 Pràctiques en empresa 6 Optatiu Veure fitxa
36460 Química Analítica Ambiental 4,5 Optatiu Veure fitxa
36468 Química Bioinorgànica 6 Optatiu Veure fitxa
36463 Química Computacional 6 Optatiu Veure fitxa
36466 Química de Coordinació 6 Optatiu Veure fitxa
36465 Química Física del Medi Ambient 6 Optatiu Veure fitxa
34220 Química inorgànica industrial i ceràmica 6 Optatiu Veure fitxa
36470 Química Orgànica Biològica 6 Optatiu Veure fitxa
34223 Química orgànica fina 6 Optatiu Veure fitxa
36467 Química organometàl·lica 4,5 Optatiu Veure fitxa