• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat d'Economia

Web específica del grau: https://ir.uv.es/ikDgQT6

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 126

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 18

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1317

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
150

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
14,03 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS temps parcial / 36 ECTS temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Dolores Forés Conchell

Coordinador/a de la titulació Ruben Arnandís i Agramunt

Coordinador/a de pràctiques externes Paz Rico Belda

Coordinador/a de mobilitat Vicent Caballer Tarazona

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Turisme respon a les necessitats d’una societat com la nostra, en què el turisme és una de les activitats més productives del sector dels serveis. El nivell que ha assolit l’àmbit del turisme en totes les seues àrees necessita professionals formats en la gestió i la planificació, tant per al desenvolupament de les empreses turístiques, com per a l’avanç del sector des de les administracions públiques. Aquest grau proporciona una formació que preveu les necessitats de direcció i gestió d’empreses turístiques, de planificació de les destinacions turístiques i d'aprofitament turístic dels productes i activitats relacionats amb els recursos culturals, naturals, esportius i, en particular, tots aquells esdeveniments relacionats amb l'oci i la recreació.

Informacions pràctiques:

Es cursen tres assignatures en una segona llengua estrangera (francès, alemany o italià). Cal triar la mateixa llengua en les tres assignatures.

En l’últim curs s’ha de triar un dels tres itineraris formatius. Això permet a l’estudiantat aprofundir en les competències específiques d’un dels àmbits de treball propis de la titulació.

Aquest grau té crèdits transversals (crèdits comuns) amb la resta de graus de la Facultat d’Economia.

Hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.