L’Escola de Doctorat de la Universitat de València, autoritzada pel Decret 33/2015 del Consell de la Generalitat Valenciana, és l’estructura acadèmica  de la Universitat de València encarregada de gestió i coordinació dels seus programes de doctorat, tenint com a finalitat la formació i la preparació dels estudiants de doctorat vinculada amb un projecte científic i acadèmic coherent.

Així mateix, es configura com un instrument integrador de la col·laboració de la Universitat de València amb d’altres organismes, entitats i institucions implicades en la R+D+I, tant de caràcter nacional com internacional.

La missió de l'Escola de Doctorat de la Universitat de València és l’organització acadèmica i administrativa dels programes de doctorat conduents a l’obtenció del títol de Doctor promovent l’excel·lència, la visibilitat i la internacionalització.