• Rectorat

Què és la tesi doctoral

La tesi doctoral es defineix com un treball original d’investigació elaborat pel candidat/a en qualsevol disciplina. 

Director o directora de tesi

Per a la elaboració de la tesi doctoral la Universitat assignarà al doctorand/a un director/a que serà un doctor/a amb experiència investigadora acreditada. La tesi doctoral podrà ser codirigida amb altres doctors/es. 

Matrícula

Els doctorands admesos a un programa de doctorat es matricularàn anualment del concepte de tutela acadèmica de doctorat. 

Inscripció de la tesi doctoral

El doctorand/a haurà de presentar, amb anterioritat al dipòsit de tesis doctoral, la inscripció de tesi. 

Dipòsit de la tesi doctoral

Amb anterioritat a la lectura el doctorand/a haurà de fer el dipòsit de tesi doctoral d’acord amb el Reglament d’avaluació i dipòsit doctoral aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València. 

Defensa

La tesi doctoral s’avaluarà en l’acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i consistirà en l'exposició i defensa pel doctorand/a del treball d’investigació. Els doctors presents en l’acte públic podràn formular qüestions en el moment i manera que assenyale el president/a del tribunal.  

Qualificació

El tribunal emetrà un informe i la qualificació global concedida a la tesi d'acord amb la següent escala: No apte, aprovat, notable i excel·lent.
El tribunal podrà atorgar l'esment de cumlaude si la qualificació global és d'excel·lent i s'emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat

Esquema Estudis Doctorat R.D. 99/2011


Impresos:

*Abans que finalitze el primer any el doctorand o doctoranda, elaborara un pla de recerca, avalat pel tutor o tutora i el director o directora, aquest pla haura d'incloure la metodologia i els objectius, els mitjans i la planificació temporal, així com l'informe favorable de la Comissió d'Ética en Investigació Experimental de la Universitat de València en els casos assenyalats. Aquest pla es podra millorar al llarg de la seua permanència al programa de doctorat i haurà de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora

Anualment la Comissió Acadèmica del Programa avaluarà el pla de recerca i el document d'activitats juntament amb els informes que hauràn d'emetre el tutor o tutora i el director o directora. La avaluació positiva serà requisit per a poder continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, que haurà de ser motivada, el doctorand o doctoranda haurà de ser novament avaluat, en el termini se sis mesos, per la qual cosa haurà d'elaborar un nou pla d'estudis. Si es produeix una nova avaluació negativa, es donarà de baixa definitivament al doctorand o doctoranda. Front a aquestes, que no exhaureixen la via administrativa, l'interessat podrà interposar recurs d'alçada, que resoldrà previ informe de la comissió d'estudis de Postgrau, el Rector o Persona en qui delegue

* La publicació als dos repositoris son obligatoris

 Normativa reguladora:

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies