Els perfils més adequats per a obtenir un màxim aprofitament d’aquests estudis correspon a estudiants que procedisquen de llicenciatures i graus en física, química i enginyeries, i tots aquells nous graus o altres titulacions en què la persona candidata haja cursat matèries de física atòmica i nuclear. Així mateix, es considera un perfil adequat el que correspon a graduats o llicenciats en medicina amb especialitat en radiologia, radioteràpia o medicina nuclear, o que estiguen realitzant la residència en aquestes especialitats.