• Consulta l'oferta de graus

Denominació del títol: Graduat/da en Treball Social per la Universitat de València

Branca de coneixement: Socials i Jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències Socials

Nombre de crèdits del titol: 240 ECTS

Matèries formació bàsica: 60 ECTS

Matèries obligatòries: 115,5 ECTS

Matèries optatives: 27 ECTS

Pràctiques externes: 31,5 ECTS

Treball fi de grau: 6 ECTS

Cursos: 4

Tipus d'ensenyament: Presencial

Places de nou ingrés: 230

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Treballador/a Social

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: castellà, català/valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

Interès acadèmic, científic o professional:

El treball social té per objectiu la investigació, la intervenció i l’avaluació social davant les necessitats socials per a promoure el canvi, la resolució dels problemes en les relacions humanes i l’enfortiment i la llibertat de la societat per a incrementar el benestar i la cohesió. Per aconseguir-ho, les persones titulades en aquest grau apliquen la metodologiaespecífica en què s’integra el treball social de cas, grup i comunitat.

Informacions pràctiques:

Les pràctiques externes es fan en dos moments diferents del procés de formació, en segon i quart cursos.

En aquest grau s’ofereixen quatre itineraris que aporten la formació bàsica necessària per a conèixer el marc d’actuació professional amb diversos sectors poblacionals. Els itineraris formatius estan vinculats a les pràctiques externes, així els diversos espais i centres de pràctiques van lligats a l’itinerari que s’ha triat. És possible vincular el treball de fi de grau a la temàtica de les pràctiques externes. S’ofereix un curs de formació addicional de 45 crèdits per als qui tinguen la diplomatura en Treball Social i vulguen obtenir-ne el títol de grau.