Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

Estructura de les piulades

En general, les piulades es componen d’un text (a tall de titular) i preferentment d’un enllaç a un recurs web de la Universitat de València (domini uv.es). Es recomana utilitzar enllaços escurçats, i emprar per fer-ho el servidor d’enllaços de la UV (http://links.uv.es/).

A més, sempre que es puga, les piulades han de portar també una etiqueta o hashtag.

Ex. Text + enllaç escurçat (uv.es) + #hashtag

També es poden esmentar altres usuaris de Twitter que tinguen relació amb la temàtica del compte, o aquells als quals s’estiga responent amb el contingut de la piulada.

En el cas de la retransmissió o el seguiment d’esdeveniments (conferències, obertures de curs, classes magistrals, esdeveniments, etc.) en directe a través de Twitter, no cal associar-hi cap enllaç, però és important incloure en la piulada el hashtag que fa referència a l’esdeveniment.

Enllaços

El text de la informació ha de ser sintètic, rigorós i concís. Per això, és important adjuntar un enllaç sempre que siga possible en el domini de la Universitat de València ja que, d’aquesta manera, s’ofereix als usuaris la possibilitat d’ampliar el contingut en el web institucional.

Els enllaços aporten valor afegit a la piulada i en utilitzar-los es busca un doble objectiu. En primer lloc, permeten completar la informació més enllà dels 140 caràcters i accedir a l’última versió d’aquesta amb els canvis que hagen pogut produir-s’hi. A més, permeten generar més trànsit en el web i milloren així el seu posicionament en els cercadors (SEU).

En el cas de les repiulades, cal llegir bé els textos que s’enllacen i assegurar-se que la font és fiable. Si es tracta de llocs web, convé cercar-ne els autors i determinar si se’ls pot donar crè dit. En general, es recomana no enllaçar blogs personals (fins i tot en el domini de la Universitat de València), excepte en casos en què la informació siga rellevant pel contingut i no per l’opinió de l’autor o bloguer.

Etiquetes (hashtags)

Els hashtags o etiquetes defineixen la temàtica de la piulada. Es recomana establir una sèrie d’ etiquetes pròpies (per ex., #MasteresUV, #Expociencia, etc.) que classifiquen tots els tipus de contingut que publicarà el compte i no utilitzar-les de forma aleatòria. Així, en l’extracció i anà lisi de dades, es pot determinar fàcilment quin tipus de contingut és el que suscita més interès per part dels seguidors dels comptes institucionals.

Per establir aquestes etiquetes és necessari comprovar que no estan en ús, o si poden ser perjudicials per a la reputació del compte. Per saber si una etiqueta està en ús, simplement cal escriure-la en el cercador de Twitter (http://search.twitter.com).

Com més curta i més descriptiva siga l’etiqueta, millor encaix tindrà dins de les limitacions prò pies de la piulada (per ex., #mba_uv).

Si es detecta l’ús majoritari d’un hashtag relacionat amb un contingut que s’està a punt de publicar, es recomana utilitzar-lo en lloc d’utilitzar-ne un de nou.

Per als esdeveniments institucionals promoguts pels comptes de la Universitat de València, és important oficialitzar el hashtag de manera explícita (amb el mateix compte de Twitter o fent servir entrades de Facebook, o fins i tot en el web institucional) i fer-ho de forma anticipada per evitar la propagació d’altres etiquetes oficioses que impedisquen realitzar un seguiment eficaç de l’impacte produït per l’esdeveniment. De forma general, és obligatori que en el cas de la promoció d’esdeveniments institucionals per part d’un òrgan, servei o unitat de la UV:

  1. S’utilitze el mateix hashtag oficialitzat en totes les piulades associades a aquest esdeveniment.

  2. El o la responsable dels comptes institucionals en xarxes socials ha d’estar en l’ esdeveniment, o disposar d’una font fiable que hi assistisca i que siga capaç de contrastar qualsevol informació ràpidament.

Cal recordar que és desitjable no utilitzar més de 2 etiquetes en un mateix missatge.

Repiulades (RT)

Les repiulades són piulades d’altres usuaris que es tornen a publicar per contribuir a la conversa i generar-ne la propagació. Aquestes poden ser automàtiques (sense RT), manuals (RT) o editades (MT).

En el cas de les manuals o editades, perquè els altres usuaris puguen repiular la piulada completa, aquesta ha de tenir un màxim de 120 caràcters, ja que la repiulada segueix l’ estructura següent:

RT (o MT) + @Nom_de_compte + Tuit

És important que l’enllaç de la piulada s’òbriga i es torne a acurtar amb l’escurçador d’enllaços (http://links.uv.es/), perquè es puga comptabilitzar en la mètrica del perfil.

Continguts d’interès que es poden repiular o citar ("quote"):

  1. Continguts procedents de fonts de confiança (poden ser institucions o persones expertes en l’eix temàtic del compte de Twitter).
  2. Continguts publicats per usuaris de reconegut prestigi.
  3. Continguts d’altres comptes institucionals de la Universitat de València.

No s’ha de repiular automàticament a un altre compte, o a partir d’una paraula clau. En termes generals, el volum de repiulades no hauria de superar el de piulades de producció pròpia, encara que quan el compte és de recent creació, es pot considerar acceptable mantenir un equilibri entre les dues modalitats de publicació, amb l’objectiu inicial d’anar construint una bona xarxa de seguidors.