UVSostenibilitat,UVSostenibilitatUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Voluntariat en sostenibilitat

Voluntariat UV en sostenibilitat

 •  

L’objectiu del Voluntariat UV en sostenibilitat és contribuir al compliment dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible) i sensibilitzar sobre l’Agenda 2030. Al mateix temps, es busca renovar actituds i generar canvis duradors en el comportament de la comunitat universitària pel que fa a la sostenibilitat.

S’ofereix la possibilitat de participar en activitats de conscienciació de la necessitat de viure i actuar d’una manera més sostenible, mitjançant el suport a campanyes, la col·laboració en el Mercat Agroecològic UV, amb la gestió de residus, etc.

El Sedi (Servei d’Informació i Dinamització) dona suport a aquesta iniciativa de voluntariat i organitza la formació bàsica i específica necessària per a la incorporació de l’estudiantat en la seua proposta de participació. 

Una vegada finalitzada la formació, es pot sol·licitar la incorporació a aquest voluntariat. La unitat responsable del Voluntariat UV en sostenibilitat admetrà les sol·licituds de participació en funció de les places disponibles i de l’adequació del perfil de la persona sol·licitant a les característiques de la proposta. 

 

Curs 2022-2023 
 

A) FORMACIÓ  


Dates: del 4 al 26 de novembre de 2022. Consulteu el calendari ací [PDF].


Modalitat: presencial, amb 25 h de durada.


Places: 30.


Programa

 • Bloc comú: Formació bàsica sobre voluntariat (5 hores).   
 1. Per què el voluntariat? Dades, realitats i dinamismes socials que generen l’oportunitat i la conveniència de l’acció voluntària. Estratègies de comprensió de l’entorn i d’identificació d’opcions d’actuació.
 2. Què és el voluntariat? Què és i què no és voluntariat. Principals riscos en la definició i pràctica de l’acció voluntària. Eines i estratègies per a una acció voluntària centrada en la promoció. 
 3. Ser voluntari, ser voluntària. Processos personals i col·lectius que permeten passar del coneixement d’una realitat a la implicació i a la corresponsabilitat en la seua transformació. 

 

 • Bloc específic (20 hores).  
 1. Introducció a la sostenibilitat.
 2. Neutralitat climàtica i eficiència energètica.
 3. Comerç just i de proximitat.
 4. Gestió de residus i reciclatge.
 5. Universitat saludable.
 6. Sensibilització i creació d’aliances.

 

Professorat 

 • Emilio Barba Campos, professor de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València. 
 • Sergio Belda Miquel, professor del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València. 
 • Jose David Badía Valiente, professor del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat de València.
 • Dolors Corella Piquer, professora del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal de la Universitat de València. 
 • Isabel Pla Julián, professora del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València.
 • Yolanda Echegoyen Sanz, professora del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la Universitat de València. 

 

B) PARTICIPACIÓ EN EL VOLUNTARIAT UV EN SOSTENIBILITAT

Les persones que hagen completat la formació amb la qualificació d’apte/a rebran a partir del 2 de desembre de 2022 un correu electrònic que els donarà l’opció de sol·licitar participar aquest voluntariat:  

L’estudiantat de grau que hi participe  pot obtenir el reconeixement d’1 crèdit ECTS, sempre que es verifique la dedicació prevista.

 

 

VULL INSCRIURE’M EN VOLUNTARIAT UV!