Graus 2021

Branca d'arquitectura i enginyeria

 • Grau en Ciència de Dades
  imatge de la noticia

  El Grau en Ciència de Dades proporciona una sòlida base de coneixements en l’àmbit de les matemàtiques, l’estadística, la informàtica, la intel·ligència artificial, la salut i el negoci, els quals permeten donar resposta a la demanda creixent de la societat per a prendre decisions basades en la informació que ens proporcionen les dades. El grau capacita per a adquirir, processar, transformar i extraure coneixements a partir de grans volums de dades d’índole diversa (nombres, imatges, vídeo, text, etc.), així com també per a aplicar-los en àrees com la sanitat, les relacions socials, la política, el medi ambient, l’economia i l’empresa.

  [Més info]

 • Grau en Ciència de Dades
  Perfil

  Aquests estudis proporcionen una formació multidisciplinària que capacita per a comprendre el fenomen de les dades des d’una perspectiva científica, tecnològica, social, cultural, sanitària, i de negoci. A més a més, capacita per a ocupar càrrecs de responsabilitat en les organitzacions i per a assumir el lideratge de projectes gràcies a una formació específica pel que fa a la gestió de la innovació i a les destreses professionals.

 • Grau en Ciència de Dades
  Informació pràctica
  • Tot i que no se n’exigeix una formació prèvia, és recomanable haver cursat la modalitat de batxillerat de Ciències i Tecnologia.
  • Els ensenyaments pràctics en grups reduïts representen un element fonamental en la formació d’aquest grau.
  • Les pràctiques externes obligatòries es fan en empreses capdavanteres en l’àmbit de les dades.
  • El Treball de fi de grau es pot basar en les pràctiques externes.
  •  L’oferta d’assignatures optatives s’ha dissenyat en funció de la demanda de professionals i comptant amb l’experiència acadèmica i investigadora del professorat.
 • Grau en Ciència de Dades
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 65
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://www.uv.es/graus/cienciadedades
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General10,84
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,75
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Ciència de Dades
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0'2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0'2
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0'1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0'2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0'2
   
  Física: 0'2
   
  Geologia: 0'1
   
  Química: 0'2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

  El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació proporciona una formació generalista en les tècniques i els mètodes de l’enginyeria. Alhora, l’estudiantat adquireix coneixements específics a més d’habilitats comercials i socials per poder-se desenvolupar en el món professional. Així, aquests estudis plantegen un ampli aprenentatge en l’àmbit de la ciència i la tecnologia i, en particular, de la tecnologia aplicada. Igualment, ofereixen formació en economia i empresa.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Perfil

  Aquest grau ofereix la formació necessària per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electrònics aplicats fonamentalment en l’àmbit de les telecomunicacions. Així mateix, prepara professionals per prendre decisions relatives a la implantació i la gestió de sistemes de telecomunicacions, a més de proporcionar les habilitats necessàries per treballar en equip amb enginyers i enginyeres d’unes altres especialitats.

 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Informació pràctica
  • El grau habilita per a l’exercici professional d’enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Telemàtica 120 crèdits
   • Enginyeria Electrònica Industrial 84 crèdits
   • Enginyeria Química 60 crèdits
   • Enginyeria Informàtica 54 crèdits
   • Enginyeria Multimèdia 54 crèdits
  • L’alumnat pot triar els 18 crèdits optatius entre l’oferta anual d’assignatures optatives pròpia del grau o entre l’oferta d’altres graus de la branca d’Enginyeria.
  • Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i del treball de fi de grau, que en tenen 12.
  • S’ha d’assolir un bon nivell d’anglès durant el grau que permeta incorporar-se a empreses internacionals. Tot i que les llengües de docència són el valencià i el castellà, es treballa en totes les assignatures amb material de suport en llengua anglesa.
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 64
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General7,21
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial

  Aquest grau proporciona una formació generalista en l’àmbit de l’enginyeria industrial, alhora que permet aprofundir en el camp específic de l’electrònica industrial. Aquests estudis capaciten tant per al disseny de sistemes electrònics, per a l’automatització i control de processos industrials, com per al disseny de sistemes per a la conversió energètica i d’instrumentació avançada, així com també per a la gestió de projectes vinculats a l’aplicació i el desplegament d’aquesta tecnologia.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
  Perfil

  S’ofereix una formació sòlida en l’electrònica industrial que permet als egressats abordar el disseny, desenvolupament, gestió i direcció de projectes industrials tant en el sector públic com en el sector privat. Així mateix, prepara professionals capaços d’integrar-se en equips de treball multidisciplinaris i exercir tasques de responsabilitat i lideratge per a cobrir les necessitats tècniques dels processos industrials.

 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a l’exercici professional d’enginyer/a tècnic/a industrial.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació.
  • El grau en Enginyeria Electrònica Industrial té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Química 120 crèdits
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 84 crèdits
   • Enginyeria Telemàtica 66 crèdits
   • Enginyeria Informàtica 42 crèdits
   • Enginyeria Multimèdia 42 crèdits 
  • L’estudiantat pot triar els 18 crèdits optatius entre l’oferta anual d’assignatures optatives pròpia del grau.
  • Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
  • El treball de fi de grau permet aplicar les competències adquirides i incrementar habilitats transversals com ara la interacció amb professionals o la redacció de documentació tècnica.
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General8,778
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.-
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Informàtica

  El grau en Enginyeria Informàtica proporciona una formació generalista en l’àrea de la informàtica, amb una base àmplia i sòlida que prepara per dirigir i realitzar les tasques pròpies de totes les fases del cicle de vida dels sistemes, de les aplicacions i dels productes que resolen problemes en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, tot aplicant els mètodes i les tècniques propis de l’enginyeria.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Informàtica
  Perfil

  Aquest grau forma professionals per especificar, dissenyar, construir, implantar, verificar, avaluar i mantenir sistemes informàtics d’acord amb les necessitats dels usuaris. A més a més, capacita per assumir el lideratge de projectes gràcies a una formació específica pel que fa a la gestió de projectes i a les destreses professionals.

 • Grau en Enginyeria Informàtica
  Informació pràctica
  • La importància econòmica, social i cultural de les TIC justifica l’elevada demanda laboral que té aquest grau i, per tant, la facilitat d’incorporació al mercat de treball.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Informàtica té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Multimèdia 102 crèdits
   • Enginyeria Telemàtica 72 crèdits
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 54 crèdits
   • Enginyeria Electrònica Industrial 42 crèdits
   • Enginyeria Química 42 crèdits 
  • L’alumnat pot triar com a assignatures optatives les del pla d’estudis d’Enginyeria Informàtica i també pot escollir les d’Enginyeria Multimèdia i les d’Enginyeria Telemàtica. Això li dóna moltes possibilitats per dissenyar la seua formació en relació amb les diferents trajectòries acadèmiques i professionals. ·
  • Les assignatures són quadrimestrals i tenen 6 crèdits cadascuna, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
 • Grau en Enginyeria Informàtica
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/enginyeriainformatica
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,764
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.6,5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Informàtica
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Multimèdia

  El grau en Enginyeria Multimèdia proporciona una formació tècnica de caràcter generalista en els instruments i mètodes de l’enginyeria. Alhora, l’aplica a les necessitats derivades del paradigma comunicatiu generat per les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, pels sistemes multimèdia. Això demana un plantejament multidisciplinari, en què es combina una base tecnològica sòlida i una bona capacitat narrativa i d’organització, les quals permeten el disseny i el desenvolupament de productes multimèdia.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Multimèdia
  Perfil

  Aquest grau té una formació transversal, amb habilitats tècniques pròpies de l’enginyeria informàtica i coneixements teòrics i pràctics sobre comunicació audiovisual. Això permet dissenyar, desenvolupar i dirigir projectes multimèdia en camps tan diversos com l’aprenentatge electrònic (e-learning), la programació informàtica, els videojocs, l’animació 3D, el disseny gràfic, l’elaboració de pàgines web, la robòtica, etc.

 • Grau en Enginyeria Multimèdia
  Informació pràctica
  • Aquest grau té pocs precedents en altres universitats espanyoles. La seua implantació respon a la necessitat de tenir professionals amb aquest perfil i a la seua elevada inserció laboral.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i afavorir l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Multimèdia té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Informàtica 102 crèdits
   • Enginyeria Telemàtica 72 crèdits
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 54 crèdits
   • Enginyeria Electrònica Industrial 42 crèdits
   • Enginyeria Química 42 crèdits
  • L’alumnat pot triar les assignatures optatives ofertes dins d’aquest pla o les d’Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica i Comunicació Audiovisual. Això amplia les possibilitats de dissenyar la formació en relació amb diferents trajectòries acadèmiques i professionals.
  • Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
 • Grau en Enginyeria Multimèdia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/enginyeriamultimedia
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General8,396
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.-
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.5
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Multimèdia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Química

  Aquest grau proporciona una formació generalista en l’àmbit de l’enginyeria industrial, alhora que permet aprofundir en el camp específic de l’enginyeria química i de la industria de procés químic. La importància de la indústria química en l’economia mundial justifica la necessitat de professionals amb coneixements econòmics, científics i tecnològics, i amb destreses per aplicar-los en el desenvolupament i la fabricació de productes químics.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Química
  Perfil

  S’ofereix una formació sòlida que permet als egressats treballar en les instal·lacions on es fabriquen productes químics en sectors tan diversos com el químic, petroquímic, biotecnològic, farmacèutic, alimentari, mediambiental i d’altres d’afins. L’àmbit de treball inclou la concepció, disseny, desenvolupament, operació, manteniment i direcció dels processos de la industria química. Així mateix, el grau prepara professionals capaços d’integrar-se en equips de treball multicisciplinaris i exercir tasques de responsabilitat i lideratge per a cobrir les necessitats tècniques dels processos industrials.

 • Grau en Enginyeria Química
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a l’exercici professional d’enginyer/a tècnic/a industrial.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Química té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Electrònica Industrial 120 crèdits
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 60 crèdits
   • Enginyeria Telemàtica 54 crèdits
   • Enginyeria Informàtica 42 crèdits
   • Enginyeria Multimèdia 42 crèdits
  • L’estudiantat pot triar els 19,5 crèdits optatius entre l’oferta anual d’assignatures optatives pròpia del grau. ·
  • Les assignatures són quadrimestrals i tenen 4,5 o 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
  • El projecte de fi de grau permet aplicar les competències adquirides i incrementar habilitats transversals com ara la interacció amb professionals o la redacció de documentació tècnica.
 • Grau en Enginyeria Química
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 60
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/enginyeriaquimica
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General9,808
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Química
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Telemàtica

  El grau en Enginyeria Telemàtica proporciona una formació generalista en les tècniques i els mètodes de l’enginyeria. Alhora, l’alumnat adquireix uns coneixements teòrics i pràctics sòlids pel que fa al disseny i gestió de xarxes (sense fils, d’accés i de transport) i als serveis de telecomunicacions, com també de sistemes i aplicacions telemàtiques. Aquests estudis tenen una gran importància en la societat actual, com a conseqüència del potencial socioeconòmic d’Internet i les noves tecnologies.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Telemàtica
  Perfil

  La demanda de professionals és molt elevada en empreses proveïdores de serveis de telecomunicacions (fabricants d’equips, empreses de desenvolupament d’aplicacions en xarxa, etc.), en empreses clientes de les anteriors i també en equips i centres de recerca. Així mateix, es poden aplicar els coneixements adquirits en camps tan diversos com l’educació, la ciència o la tecnologia.

 • Grau en Enginyeria Telemàtica
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a exercir com a enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Telemàtica té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 120 crèdits
   • Enginyeria Informàtica 72 crèdits
   • Enginyeria Multimèdia 72 crèdits
   • Enginyeria Electrònica Industrial 66 crèdits
   • Enginyeria Química 54 crèdits
  • S’ha d’assolir un bon nivell d’anglès durant el grau que permeta incorporar-se a empreses internacionals. Tot i que les llengües de docència són el valencià i el castellà, en totes les assignatures es treballa amb material de suport en llengua anglesa.
  • Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
  • Aquest grau ha rebut la certificació internacional de qualitat EUR-ACE® fins a 2022.
 • Grau en Enginyeria Telemàtica
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 64
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/enginyeriatelematica
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General6,667
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Telemàtica
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -

Branca d'arts i humanitats

 • Grau en Estudis Anglesos 

  El grau en Estudis Anglesos proporciona un coneixement en profunditat de la llengua i les literatures en anglès, a més d’una formació filològica sòlida en diferents disciplines com ara la lingüística, la teoria de la literatura, l’ensenyament d’una llengua estrangera i la traducció. Aquest coneixement implica, a més a més, l’estudi de la realitat cultural dels països de llengua anglesa, com també de les situacions d’intercanvi comunicatiu en què l’anglès funciona com a llengua franca.

 • Grau en Estudis Anglesos 
  Perfil

  Els graduats en Estudis Anglesos poden desenvolupar la seua trajectòria professional en diferents àmbits laborals, com ara l’ensenyament, la traducció, la gestió i l’assessorament en empreses privades (comerç exterior, turisme, etc.), institucions públiques, mitjans de comunicació o indústries lingüístiques.

  Itineraris

  OPTATIVITAT PRÒPIA

  Vegeu la llista d’optatives del grau.

  Mencions
  • Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures
  • Filologia Catalana
  • Filologia Clàssica
  • Llengua Alemanya i les seues Literatures
  • Llengua Àrab i les seues Literatures
  • Llengua Francesa i les seues Literatures
  • Llengua Italiana i les seues Literatures
  • Llengua Portuguesa i les seues Literatures
  • Llengües i Literatures de l’Àsia Oriental
 • Grau en Estudis Anglesos 
  Informació pràctica
  • Per a estudiar aquest grau és recomanable tenir un nivell B1, sense necessitat d’acreditar-lo, d’anglès, de català i d’espanyol.
  • A partir de tercer curs es pot completar la formació amb assignatures optatives de la titulació o amb un programa minor. El minor és un bloc de 30 crèdits optatius en una segona llengua de la qual cal haver cursat, en segon, 12 crèdits en les assignatures Segona llengua i Literatura de la segona llengua.
  • Per a fer els minors de català i de francès és recomanable tenir un nivell B2 i A2, respectivament, sense necessitat d’acreditar-los. Per a la resta de minors no es demanen coneixements previs.
  • En l’assignatura Segona llengua es pot triar entre alemany, àrab, francès, italià, portuguès, rus o xinès.
  • Hi ha l’opció de fer pràctiques externes (6 crèdits optatius) per a conèixer les eixides professionals del grau.
 • Grau en Estudis Anglesos 
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 160
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/estudis-anglesos
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,728
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.6,92
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 3246010 València (València)
  96 386 4254 Geolocalització
 • Grau en Estudis Anglesos 
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,1
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: 0,2
  Anglés: 0,2
  Francés: 0,2
  Italià: 0,2
 • Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures

  El grau en Estudis Hispànics proporciona un coneixement en profunditat de la llengua i la literatura espanyoles, com també de les diferents disciplines que les estudien (lingüística, sociolingüística, teoria de la literatura, etc.). Aquest grau forma professionals capacitats per a donar resposta a les necessitats comunicatives de la societat actual, gràcies al desenvolupament d’una consciència crítica i una capacitat d’anàlisi acurada.

 • Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures
  Perfil

  Els graduats en Estudis Hispànics es dediquen a la docència de la llengua i literatura espanyoles com a llengua materna (en ensenyament secundari) i de l’espanyol com a llengua estrangera (tant a l’estranger com a Espanya). També tenen eixides laborals en els camps de la investigació, la mediació cultural, l’assessorament lingüístic, l’empresarial i l’institucional, la gestió cultural, el turisme, les administracions públiques, la planificació lingüística, la traducció, les biblioteques i programes d’orientació a la lectura, les activitats editorials, etc.

  Itineraris

  OPTATIVITAT PRÒPIA

  Vegeu la llista d’optatives del grau

  Mencions
  • Estudis Anglesos
  • Filologia Catalana
  • Filologia Clàssica
  • Llengua Alemanya i les seues Literatures
  • Llengua Àrab i les seues Literatures
  • Llengua Francesa i les seues Literatures
  • Llengua Italiana i les seues Literatures
  • Llengua Portuguesa i les seues Literatures
  • Llengües i Literatures de l’Àsia Oriental
 • Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures
  Informació pràctica
  • Per a estudiar aquest grau és recomanable tenir un nivell B1, sense necessitat d’acreditar-lo, de català i d’espanyol.
  • A partir de tercer curs es pot completar la formació amb assignatures optatives de la titulació o amb un programa minor. El minor és un bloc de 30 crèdits optatius en una segona llengua de la qual cal haver cursat, en segon, 12 crèdits en les assignatures Segona llengua i Literatura de la segona llengua.
  • Per a fer els minors d’anglès, de català i de francès, és recomanable tenir un nivell B1, B2 i A2, respectivament, sense necessitat d’acreditar-los. Per a la resta de minors no es demanen coneixements previs.
  • En l’assignatura Segona llengua es pot triar entre alemany, àrab, francès, italià, portuguès, rus o xinès.
  • Hi ha l’opció de fer pràctiques externes (6 crèdits optatius) per a conèixer les eixides professionals.
 • Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 80
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/estudis-hispanics
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General10,326
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,93
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 3246010 València (València)
  96 386 4254 Geolocalització
 • Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,1
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: 0,2
  Anglés: 0,2
  Francés: 0,2
  Italià: 0,2
 • Grau en Filologia Catalana

  El grau en Filologia Catalana proporciona un coneixement en profunditat de la llengua i la literatura catalanes, com també de les diferents disciplines que les estudien (lingüística, sociolingüística, teoria de la literatura, etc.). Aquest grau forma professionals capacitats per a donar resposta a les necessitats comunicatives de la societat actual, gràcies al desenvolupament d’una consciència crítica i d’una capacitat d’anàlisi acurada.

 • Grau en Filologia Catalana
  Perfil

  Els graduats en Filologia Catalana poden desplegar la seua activitat professional en quatre àmbits principals: la docència de la llengua catalana i la seua literatura; l’assessorament lingüístic i cultural en els mitjans audiovisuals, el món editorial o l’administració pública (incloent-hi la redacció, correcció i traducció de textos); la gestió cultural, tant en l’administració com en l’empresa privada; i, finalment, la investigació en llengua i literatura.

  Itineraris

  OPTATIVITAT PRÒPIA

  Vegeu la llista d’optatives del grau.

  Mencions
  • Estudis Anglesos
  • Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures
  • Filologia Clàssica
  • Llengua Alemanya i les seues Literatures
  • Llengua Àrab i les seues Literatures
  • Llengua Francesa i les seues Literatures
  • Llengua Italiana i les seues Literatures
  • Llengua Portuguesa i les seues Literatures
  • Llengües i Literatures de l’Àsia Oriental
 • Grau en Filologia Catalana
  Informació pràctica
  • Per a estudiar aquest grau és recomanable tenir un nivell B1, sense necessitat d’acreditar-lo, de català i d’espanyol.
  • A partir de tercer curs es pot completar la formació amb assignatures optatives de la titulació o amb un programa minor. El minor és un bloc de 30 crèdits optatius en una segona llengua de la qual cal haver cursat, en segon, 12 crèdits en les assignatures Segona llengua i Literatura de la segona llengua.
  • Per a fer els minors d’anglès i de francès, és recomanable tenir un nivell B1 i A2, respectivament, sense necessitat d’acreditar-los. Per a la resta de minors no es demanen coneixements previs.
  • En l’assignatura Segona llengua es pot triar entre alemany, àrab, francès, italià, portuguès, rus o xinès.
  • Per fomentar la inserció laboral, el grau inclou pràctiques externes obligatòries que permeten entrar en contacte amb el món de l’edició, de l’assessorament lingüístic, etc.
 • Grau en Filologia Catalana
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 70
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/filologia-catalana
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General7,472
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 3246010 València (València)
  96 386 4254 Geolocalització
 • Grau en Filologia Catalana
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,1
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: 0,2
  Anglés: 0,2
  Francés: 0,2
  Italià: 0,2
 • Grau en Filologia Clàssica

  El grau en Filologia Clàssica ofereix un ampli coneixement de l’antiguitat grecoromana, sobretot de les llengües que la caracteritzen: el llatí i el grec. El coneixement d’aquest món cultural, fonamental en l’origen i el desenvolupament de la societat europea, proporciona una formació humanística sòlida, alhora que permet l’adquisició de competències filològiques que habiliten per a l’exercici professional. Així, l’estudiantat desenvolupa estratègies de gestió de la informació i d’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit lingüístic.

 • Grau en Filologia Clàssica
  Perfil

  La docència és l’àmbit professional més propici per als graduats en Filologia Clàssica, encara que el ventall és molt més ampli. Els estudiants reben una formació que els permet dedicar-se, entre altres: a la investigació (en col·laboració amb altres disciplines com l’arqueologia); al treball terminològic, per mitjà de l’actualització de llenguatges propis de disciplines com ara la medicina i la biologia; a l’estudi i la gestió dels fons antics de biblioteques; a l’edició, comentari i traducció d’obres literàries; al turisme cultural, etc.

  Itineraris

  OPTATIVITAT PRÒPIA

  Vegeu la llista d’optatives del grau.

  Mencions
  • Estudis Anglesos
  • Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures
  • Filologia Catalana
  • Llengua Alemanya i les seues Literatures
  • Llengua Àrab i les seues Literatures
  • Llengua Francesa i les seues Literatures
  • Llengua Italiana i les seues Literatures
  • Llengua Portuguesa i les seues Literatures
  • Llengües i Literatures de l’Àsia Oriental
 • Grau en Filologia Clàssica
  Informació pràctica
  • Per a estudiar aquest grau és recomanable tenir un nivell B1, sense necessitat d’acreditar-lo, de català i d’espanyol.
  • A partir de tercer curs es pot completar la formació amb assignatures optatives de la titulació o amb un programa minor. El minor és un bloc de 30 crèdits optatius en una segona llengua de la qual cal haver cursat, en segon, 12 crèdits en les assignatures Segona llengua i Literatura de la segona llengua.
  • Per a fer els minors d’anglès, de català i de francès, és recomanable tenir un nivell B1, B2 i A2, respectivament, sense necessitat d’acreditar-los. Per a la resta de minors no es demanen coneixements previs.
  • En l’assignatura Segona llengua es pot triar entre alemany, àrab, francès, italià, portuguès, rus o xinès.
  • Hi ha l’opció de fer pràctiques externes (6 crèdits optatius) per a conèixer les eixides professionals.
 • Grau en Filologia Clàssica
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/filologia-classica
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General5
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 3246010 València (València)
  96 386 4254 Geolocalització
 • Grau en Filologia Clàssica
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,1
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: 0,2
  Anglés: 0,2
  Francés: 0,2
  Italià: 0,2
 • Grau en Filosofia
  imatge de la noticia

  El pla d’estudis del grau en Filosofia té per objectiu la formació de professionals que coneguen els conceptes, les teories i els mètodes de treball més importants en el camp de la filosofia. I, a un nivell de coneixements corresponent al del grau, que sàpiguen aplicar-los als diversos àmbits de la vida, que sàpiguen ampliar-los mitjançant la investigació i l’anàlisi de nous problemes, i que sàpiguen transmetre’ls i difondre’ls a tots els àmbits.

 • Grau en Filosofia
  Perfil

  Aquesta titulació es dedica a l’estudi del saber com a tal i investiga la realitat i l’ésser humà des dels vessants antropològics, ètics, sociològics i estètics. El contingut d’aquests estudis és, doncs, ampli: lògica, política, ciència, llenguatge, etc. I permet treballar en el camp de l’ensenyament, de la investigació, de la comunicació i de la cultura.

 • Grau en Filosofia
  Informació pràctica
  • El grau en Filosofia incorpora matèries pluridisciplinàries, dotades de contingut filosòfic tant teòric com pràctic, i matèries de caràcter instrumental que faciliten el desenvolupament de tasques de manera informada, analítica i crítica, i al mateix temps ofereixen la possibilitat d’aprofundir en el coneixement d’una llengua clàssica o d’una llengua moderna, al servei en tots dos casos de la filosofia.
  • Es poden fer pràctiques externes amb caràcter optatiu per conèixer les possibilitats laborals d’aquests estudis i facilitar la inserció professional dels titulats.
 • Grau en Filosofia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 120
  Preu: 13,86 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/filosofia
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General8,47
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 3046010 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Grau en Filosofia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,1
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Història
  imatge de la noticia

  L’estudi de la història proporciona un coneixement crític del passat de la humanitat que permet comprendre el present. Així mateix, contribueix a generar una estima pel passat i pel patrimoni històric, cultural, artístic i arqueològic, a més de servir també al reconeixement de la diversitat de cultures i civilitzacions, cosa que fomenta el respecte pels valors i per les tradicions culturals foranes i pel desenvolupament de la consciència cívica. A més, aquesta carrera proporciona un coneixement bàsic dels mètodes, de les tècniques i dels instruments d’anàlisi propis dels historiadors.

 • Grau en Història
  Perfil

  La persona graduada en Història té un conjunt de sabers i competències que l’encamina a l’ocupació professional en l’ensenyament de la història, les prospeccions, les excavacions i els estudis arqueològics, la investigació històrica, el treball en museus, arxius, biblioteques i centres de documentació, la gestió del patrimoni històric i l’assessorament cultural en els àmbits públic i privat.

 • Grau en Història
  Informació pràctica
  • Es requereix curiositat i interès pels esdeveniments històrics, i per plantejar-se preguntes i cercar explicacions sobre aquests esdeveniments dins un context científic. Es recomana tenir familiaritat amb la història i capacitat per a mantenir un ritme continu d’estudi.
  • Les matèries teòriques inclouen comentaris de textos històrics i activitats complementàries que faciliten l’estudi i la comprensió i contribueixen a l’avaluació global.
  • L’estudiantat pot realitzar pràctiques externes (6 crèdits), cosa que el permet acostar-se a algun dels àmbits professionals de la història.
  • El grau en Història comparteix amb el grau en Història de l’Art 42 crèdits de formació bàsica.
  • Els graus en Història, Història de l’Art i Geografia i Medi Ambient tenen un itinerari comú en quart curs. Aquest itinerari està format per 30 crèdits optatius i s’adreça a qui pense realitzar el màster oficial en Professor/a d’Educació Secundària.
 • Grau en Història
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 220
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 13,86 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/historia
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General7,438
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,21
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Geografia i Història
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 2846010 València (València)
  963 864 723 Geolocalització
 • Grau en Història
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Història de l’Art
  imatge de la noticia

  L’objectiu fonamental del grau en Història de l’Art és proporcionar una formació generalista a través d’un coneixement global i crític de totes les àrees relacionades amb la producció artística, les seues diferents manifestacions al llarg de la història i la recepció per la societat. Això comporta preparar l’estudiantat per a una pràctica professional a través d’una formació específica en història de l’art que el capacite per integrar-se al mercat laboral.

 • Grau en Història de l’Art
  Perfil

  Els titulats en aquest grau poden treballar en els camps o àmbits següents:

  • Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic.
  • Organització de museus i exposicions.
  • Empreses del mercat artístic: galeries, antiquaris i subhastes.
  • Ensenyament no universitari.
  • Ensenyament universitari i investigació.
  Itineraris

  Formació Específica per a l’Ensenyament Secundari en Geografia, Història i Història de l’Art

 • Grau en Història de l’Art
  Informació pràctica
  • Es requereix curiositat i interès pels esdeveniments històrics i artístics, i per plantejar-se preguntes i cercar explicacions sobre la producció artística dins el context científic. Es recomana tenir familiaritat amb la història de l’art i capacitat per a mantenir un ritme continu d’estudi.
  • L’estudiantat pot realitzar pràctiques externes (6 crèdits), cosa que el permet acostar-se a algun dels àmbits professionals de la història de l‘art.
  • El grau en Història de l’Art comparteix amb el grau en Història 42 crèdits de formació bàsica.
  • Els graus en Història de l’Art, Història i Geografia i Medi Ambient tenen un itinerari comú en quart curs. Aquest itinerari està format per 30 crèdits optatius i s’adreça a qui pense realitzar el màster oficial en Professor/a d’Educació Secundària.
 • Grau en Història de l’Art
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 180
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/historia-art
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General7,522
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,01
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.5
  Facultat de Geografia i Història
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 2846010 València (València)
  963 864 723 Geolocalització
 • Grau en Història de l’Art
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,2
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,2
  Geografia: 0,1
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures

  Aquest grau proporciona coneixements sobre dues llengües i les seues literatures i desenvolupa competències lligades a aquests àmbits oferint una àmplia base filològica i humanística. Dins una societat europea l’estudiantat es forma per donar resposta a les necessitats comunicatives que generen els contextos multiculturals i plurilingües. A més, s’adquireixen les competències que permeten la integració en entorns laborals en què els coneixements de llengües i literatures estrangeres són estratègics.

 • Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures
  Perfil

  Aquest títol habilita per a actuar de pont entre diverses llengües i les seues cultures en diferents àmbits professionals: l’ensenyament d’idiomes, la traducció, la planificació i l’assessorament lingüístic, la mediació lingüística i intercultural i la gestió cultural. Fenòmens com la multiculturalitat, la immigració i les creixents relacions comercials amb Àfrica i Àsia han motivat que es combine l’estudi d’una primera llengua estrangera amb una altra de complementària a triar entre vàries.

  Mencions

  Aquests estudis aprofundeixen en el coneixement de dues llengües i les seues literatures. Una d’elles té una major dedicació, maior, i l’altra ofereix una formació complementària, minor. Es poden obtenir diferents mencions segons la combinació de maiors i minors que trie l’estudiant. A la pàgina següent està la relació de maiors i minors i les combinacions possibles.

 • Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures
  Informació pràctica
  • Per a estudiar aquest grau és recomanable tenir un nivell B1, sense necessitat d’acreditar-lo, de català i d’espanyol.
  • El castellà i el català són llengües A. La llengua B és la que es tria com a primera llengua (maior en alemany, francès o italià). La llengua C és la que es tria com a segona llengua (minor en alemany, anglès, àrab, castellà, català, francès, italià, portuguès o xinès).
  • Per al maior de francès és recomanable tenir un nivell A2, sense necessitat d’acreditar-lo. Per als minors d’anglès, de català i de francès, és recomanable tenir un nivell B1, B2 i A2, respectivament, sense necessitat d’acreditar-los. Per a la resta de minors no es demanen coneixements previs.
  • Hi ha l’opció de fer pràctiques externes (6 crèdits optatius) per a conèixer les eixides professionals.
 • Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 100
  Idioma: Alemany, Anglès, Castellà, Italià , Valencià, Francès
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/llengues-literatures
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General7,708
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,37
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 3246010 València (València)
  96 386 4254 Geolocalització
 • Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,1
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: 0,2
  Anglés: 0,2
  Francés: 0,2
  Italià: 0,2
 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Alemany

  En el context social, cultural i econòmic del món actual, el coneixement especialitzat de llengües estrangeres i el desenvolupament de les competències associades a la traducció té una gran importància. Aquest grau ofereix una formació tècnica i humanística que permet donar resposta a aquestes necessitats comunicatives, no només pel que fa al treball sobre textos concrets, sinó sobretot en relació amb la capacitat de comprendre l’intercanvi cultural i mitjançar-hi.

 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Alemany
  Perfil

  Els graduats en Traducció i Mediació Interlingüística són professionals capaços de traduir textos de tota mena (orals, escrits, audiovisuals, digitals, etc.) i de fer tasques de mediació cultural. Poden desplegar la seua activitat professional en una gran quantitat d’àmbits públics i privats, des del món editorial fins a la investigació, la docència o la indústria audiovisual.

 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Alemany
  Informació pràctica
  • Aquest grau proporciona una formació multilingüe obligatòria en tres llengües com a mínim (llengües A, B i C).
  • Les llengües A són el castellà i el valencià. La llengua B pot ser l’alemany, l’anglès o el francès. Per a aquestes llengües es recomanable tenir un coneixement avançat.
  • La llengua C pot ser l’alemany, l’anglès, el francès o l’italià; és recomanable tenir un coneixement mitjà.
  • Cada persona ha de triar una llengua B i una llengua C entre totes les que es proposen com a llengües de treball.
  • A banda, es pot cursar una quarta llengua, D, mitjançant assignatures optatives; es pot triar entre àrab, portuguès, rus i xinès.
 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Alemany
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 25
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/traduccio-mediacio
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General8,75
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 3246010 València (València)
  96 386 4254 Geolocalització
 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Alemany
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,1
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: 0,2
  Anglés: 0,2
  Francés: 0,2
  Italià: 0,2
 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Anglès

  En el context social, cultural i econòmic del món actual, el coneixement especialitzat de llengües estrangeres i el desenvolupament de les competències associades a la traducció té una gran importància. Aquest grau ofereix una formació tècnica i humanística que permet donar resposta a aquestes necessitats comunicatives, no només pel que fa al treball sobre textos concrets, sinó sobretot en relació amb la capacitat de comprendre l’intercanvi cultural i mitjançar-hi.

 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Anglès
  Perfil

  Els graduats en Traducció i Mediació Interlingüística són professionals capaços de traduir textos de tota mena (orals, escrits, audiovisuals, digitals, etc.) i de fer tasques de mediació cultural. Poden desplegar la seua activitat professional en una gran quantitat d’àmbits públics i privats, des del món editorial fins a la investigació, la docència o la indústria audiovisual.

 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Anglès
  Informació pràctica
  • Aquest grau proporciona una formació multilingüe obligatòria en tres llengües com a mínim (llengües A, B i C).
  • Les llengües A són el castellà i el valencià. La llengua B pot ser l’alemany, l’anglès o el francès. Per a aquestes llengües es recomanable tenir un coneixement avançat.
  • La llengua C pot ser l’alemany, l’anglès, el francès o l’italià; és recomanable tenir un coneixement mitjà.
  • Cada persona ha de triar una llengua B i una llengua C entre totes les que es proposen com a llengües de treball.
  • A banda, es pot cursar una quarta llengua, D, mitjançant assignatures optatives; es pot triar entre àrab, portuguès, rus i xinès.
 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Anglès
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Alemany, Anglès, Castellà, Valencià, Francès
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/traduccio-mediacio
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General12,156
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,93
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 3246010 València (València)
  96 386 4254 Geolocalització
 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Anglès
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,1
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: 0,2
  Anglés: 0,2
  Francés: 0,2
  Italià: 0,2
 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Francés

  En el context social, cultural i econòmic del món actual, el coneixement especialitzat de llengües estrangeres i el desenvolupament de les competències associades a la traducció té una gran importància. Aquest grau ofereix una formació tècnica i humanística que permet donar resposta a aquestes necessitats comunicatives, no només pel que fa al treball sobre textos concrets, sinó sobretot en relació amb la capacitat de comprendre l’intercanvi cultural i mitjançar-hi.

 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Francés
  Perfil

  Els graduats en Traducció i Mediació Interlingüística són professionals capaços de traduir textos de tota mena (orals, escrits, audiovisuals, digitals, etc.) i de fer tasques de mediació cultural. Poden desplegar la seua activitat professional en una gran quantitat d’àmbits públics i privats, des del món editorial fins a la investigació, la docència o la indústria audiovisual.

 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Francés
  Informació pràctica
  • Aquest grau proporciona una formació multilingüe obligatòria en tres llengües com a mínim (llengües A, B i C).
  • Les llengües A són el castellà i el valencià. La llengua B pot ser l’alemany, l’anglès o el francès. Per a aquestes llengües es recomanable tenir un coneixement avançat.
  • La llengua C pot ser l’alemany, l’anglès, el francès o l’italià; és recomanable tenir un coneixement mitjà.
  • Cada persona ha de triar una llengua B i una llengua C entre totes les que es proposen com a llengües de treball.
  • A banda, es pot cursar una quarta llengua, D, mitjançant assignatures optatives; es pot triar entre àrab, portuguès, rus i xinès.
 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Francés
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 25
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/traduccio-mediacio
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General10,164
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,41
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 3246010 València (València)
  96 386 4254 Geolocalització
 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Llengua B Francés
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,1
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: 0,2
  Anglés: 0,2
  Francés: 0,2
  Italià: 0,2

Branca de ciències

 • Grau en Biologia
  imatge de la noticia

  L’objectiu d’aquest títol és formar professionals en l’àmbit de la biologia amb una base àmplia i generalista de coneixements i amb una preparació experimental sòlida que garantisca l’adquisició de les competències necessàries. Atès el caràcter científic dels estudis de Biologia, se’n considera un objectiu prioritari l’adquisició d’una actitud científica en la interpretació del nostre entorn, que genere professionals amb una visió general del paper de la ciència en la societat actual.

 • Grau en Biologia
  Perfil

  El grau en Biologia cobreix una àmplia parcel·la de l’estudi de la vida dins de les ciències bàsiques i ofereix una formació que permet adquirir competències i habilitats sobre els processos biològics, la diversitat i el funcionament dels organismes vius, com també sobre les comunitats i els ecosistemes. Aquesta formació permet incorporar-se al món de l’empresa, la gestió, la recerca, la docència, la conservació dels recursos biològics i el món sanitari.

  Mencions
  • Complements de Biodiversitat i Conservació
  • Fonaments de Biologia Sanitària
 • Grau en Biologia
  Informació pràctica
  • Per a estudiar Biologia és recomanable tenir coneixements previs de matemàtiques, química, biologia, física i geologia.
  • La realització conjunta de pràctiques de camp i de laboratori en diverses assignatures dóna a l’alumnat una visió completa dels nivells d’organització dels éssers vius.
  • L’optativitat s’organitza en dos mencions o blocs temàtics que estan connectats amb dues de les eixides professionals més habituals: la conservació de la biodiversitat i l’orientació sanitària i biomèdica.
  • L’alumnat pot graduar-se en una de les dues mencions que s’ofereixen (si cursa almenys 25 crèdits de la menció) i també sense menció, barrejant assignatures d’ambdues.
  • El treball de fi de grau pot ser un treball d’investigació o un treball científic de caràcter teòric; també pot estar vinculat a les pràctiques externes. Per a matricular-s’hi, cal haver superat el primer curs complet i un total, almenys, de 150 crèdits.
 • Grau en Biologia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 128
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/biologia
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General11,924
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Ciències Biològiques
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 544 019 Geolocalització
 • Grau en Biologia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0'2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0'2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0'2
   
  Geologia: 0'2
   
  Química: 0'2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques
  imatge de la noticia

  La bioquímica és la ciència que estudia les reaccions químiques i les interaccions que es donen en organismes vius. Inclou l’estudi de proteïnes, carbohidrats, lípids, àcids nucleics i altres molècules presents en les cèl·lules. L’objectiu d’aquesta titula - ció és dotar l’estudiantat de les eines conceptuals i les tècniques per poder entendre i utilitzar, des del punt de vista molecular, els processos de trans - formació que els éssers vius duen a terme per a realitzar les seues funcions i la regulació integrada d’aquests processos. Es pretén també que l’alum - nat aplique aquests coneixements a la comprensió i la resolució dels problemes relacionats amb la salut i la malaltia humanes.

 • Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques
  Perfil

  Aquest grau forma per a l’exercici professional en l’àmbit de les ciències biomèdiques, tant en l’entorn científic bàsic com en el sanitari, l’hospitalari i el farmacèutic, per tal de satisfer la demanda i adaptar-se als progressos que aquesta disciplina ha experimentat en els darrers anys. Les persones titulades en Bioquímica i Ciències Biomèdiques poden treballar en la recerca bàsica i/o biomèdica, en centres de recerca i en empreses del sector farmacèutic i biotecnològic. També, com a especialistes hospitalaris en bioquímica clínica, en microbiologia i parasitologia, en immunologia, etc., tant en el desenvolupament de nous fàrmacs com de mètodes de diagnòstic i de tractaments.

 • Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques
  Informació pràctica
  • Per a estudiar Bioquímica i Ciències Biomèdiques és recomanable tenir coneixements previs de matemàtiques, química, biologia i física.
  • Les pràctiques de laboratori es fan en grups reduïts i les TIC són l’eina habitual en l’ensenyament.
  • Aquest grau i el grau en Biotecnologia tenen un nombre elevat de crèdits comuns: comparteixen els 60 crèdits de formació bàsica de la branca pròpia i, a més, els titulats i titulades en Bioquímica i Ciències Biomèdiques poden demanar el reconeixement de 148 crèdits per al grau en Biotecnologia.
 • Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 80
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/bioquimica-biomedicina
  Notes de tall
  Majors 25 anys6,62
  General13,289
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.8,51
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Ciències Biològiques
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 544 019 Geolocalització
 • Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Biotecnologia
  imatge de la noticia

  La biotecnologia és el conjunt de disciplines que té per objectiu l’estudi dels éssers vius o parts dels éssers vius per tal d’obtenir-ne béns i serveis utilitzant tècniques d’enginyeria genètica per a modificar i transferir gens d’un organisme a un altre. L’objectiu d’aquest títol és que l’estudiantat adquirisca les eines conceptuals, manuals i tècniques per a millorar processos industrials i desenvolupar-ne de nous basant-se en el coneixement i la millora de les transformacions dels éssers vius. Té aplicacions en diverses àrees com ara, la química, l’agricultura, la sanitat, etc.

 • Grau en Biotecnologia
  Perfil

  El grau en Biotecnologia està directament relacionat amb la formació de professionals per al sector R+D+I per la seua vinculació amb el desenvolupament tecnològic i innovador en l’àmbit de la biologia i les ciències biomèdiques. A més de la investigació i la docència, aquests estudis tenen projecció professional en empreses públiques i privades relacionades amb la medicina, l’agricultura, l’ús no alimentari de cultius i altres productes (com ara plàstics biodegradables, olis vegetals o biocombustibles) i el medi ambient, entre altres.

 • Grau en Biotecnologia
  Informació pràctica
  • Per a estudiar Biotecnologia és recomanable tenir coneixements previs de matemàtiques, química, biologia i física.
  • El graduat o graduada en Biotecnologia utilitza la biologia per a millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant la tècnica, per tant cal que tinga interès per matèries científiques i tecnològiques.
  • Aquest grau i el grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques tenen un nombre elevat de crèdits comuns: comparteixen els 60 crèdits de formació bàsica de la branca pròpia i, a més, els titulats i titulades en Biotecnologia poden demanar el reconeixement de 148 crèdits per al grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques. 
  • El seu àmbit d’estudi està entre la biologia, la bioquímica i l’enginyeria química i té, a més, una gran repercussió en camps com la medicina, la farmacologia, la microbiologia, l’agricultura o la ciència dels aliments, entre altres.
 • Grau en Biotecnologia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 80
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/biotecnologia
  Notes de tall
  Majors 25 anys6,13
  General12,726
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,79
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.-
  Facultat de Ciències Biològiques
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 544 019 Geolocalització
 • Grau en Biotecnologia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Ciències Ambientals
  imatge de la noticia

  El grau en Ciències Ambientals proposa uns estudis amb un marcat contingut multidisciplinari que permeten abordar els problemes ambientals des de diversos àmbits del coneixement. Els futurs graduats i graduades han de tenir coneixements sobre els aspectes teòrics i pràctics de les ciències naturals i socials, i també sobre les eines necessàries per posar els coneixements en pràctica.

 • Grau en Ciències Ambientals
  Perfil

  El perfil està orientat a la formació de professionals amb una visió multidisciplinària i global de la problemàtica ambiental, enfocada des de diversos sectors del coneixement. Els ensenyaments impartits formen en els aspectes científics, tècnics, socials, econòmics i jurídics del medi. El grau forma professionals, des de la perspectiva de la sostenibilitat, per a la conservació i la gestió del medi natural, els recursos naturals, la planificació territorial, l’avaluació de l’impacte ambiental, la gestió i qualitat ambiental en les empreses i administracions, la qualitat ambiental en relació amb la salut, i la comunicació i l’educació ambientals.

  Mòduls o blocs temàtics
  • Avaluació i Gestió del Medi Natural
  • Gestió i Tecnologia Ambiental
 • Grau en Ciències Ambientals
  Informació pràctica
  • Per a estudiar Ciències Ambientals és recomanable tenir coneixements previs de biologia, geologia, física, química, matemàtiques, ciències de la terra i mediambientals.
  • La persona titulada en Ciències Ambientals que exerceix professionalment activitats relacionades amb aquesta disciplina rep el nom d’ambientòleg o ambientòloga o científic o científica ambiental.
  • L’optativitat s’organitza en dos blocs temàtics (Avaluació i Gestió del Medi Natural i Gestió i Tecnologia Ambiental) que estan connectats amb dues de les eixides professionals més habituals. No obstant això, l’estudiantat pot dissenyar el seu propi currículum triant assignatures de qualsevol dels blocs fins a obtenir els 30 crèdits optatius.
 • Grau en Ciències Ambientals
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 80
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/ambientals
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General9,59
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Ciències Biològiques
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 544 019 Geolocalització
 • Grau en Ciències Ambientals
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,2
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Ciències Gastronòmiques

  El grau en Ciències Gastronòmiques forma professionals amb una bona base de coneixements científics, tecnològics, de salut i de gestió empresarial, capaços de dissenyar projectes i gestionar serveis gastronòmics en els camps professionals de l’alta cuina, de la restauració comercial i col·lectiva i de la indústria alimentària. A més, el grau capacita per a desenvolupar i fomentar la creativitat, la innovació i la investigació en el món de la gastronomia, de gran impacte econòmic i social, donant resposta als canvis que es produeixen en l’àmbit de l’alimentació, en la percepció de la cuina i en les noves formes de consum.

 • Grau en Ciències Gastronòmiques
  Perfil

  Aquests estudis proporcionen una formació multidisciplinària que capacita per a comprendre el fenomen gastronòmic des d’una perspectiva científica, tecnològica, social, cultural, sanitària i de gestió empresarial i per a ocupar càrrecs de responsabilitat en les organitzacions de la indústria alimentària, de l’hostaleria i de la restauració, tot aplicant-hi solucions innovadores.

  Itineraris
  • Gestió de de Cuina
  • Gestió d’Indústria Alimentària
 • Grau en Ciències Gastronòmiques
  Informació pràctica
  • Per a estudiar Ciències Gastronòmiques, és recomanable tenir coneixements previs de biologia, de química, de física i de matemàtiques.
  • Els ensenyaments pràctics representen un element fonamental en la formació d’aquest grau.
  • El grau té la col·laboració del Centre de Turisme de la Generalitat Valenciana, de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València i també de Mercavalència; dels Consells Reguladors de Denominacions d’Origen de la Comunitat Valenciana i de l’Acadèmia Valenciana de Gastronomia.
 • Grau en Ciències Gastronòmiques
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/gastronomiques
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General7,1
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.6,66
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Farmàcia
  Campus Burjassot/PaternaAvda. Vicent Andrés Estellés, s/n46100 Burjassot (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Grau en Ciències Gastronòmiques
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Física
  imatge de la noticia

  La física és una ciència experimental que estudia el món natural en aspectes relacionats amb l’energia, la matèria i les seues interaccions. Quasi tota la tecnologia que ens envolta quotidianament està governada pels principis de la física (des de les tècniques de diagnòstic mèdic, als GPS o els sistemes de producció d’energia). El grau en Física ofereix una formació centrada en els fenòmens físics i els models i les lleis que els expliquen proporcionant familiaritat amb el llenguatge matemàtic, el mètode experimental, la instrumentació sofisticada i els mètodes computacionals. També proporciona una introducció a diferents camps punters de recerca bàsica i aplicada. Aquests estudis formen professionals versàtils i amb capacitat per a solucionar problemes de caràcter...

 • Grau en Física
  Perfil

  La versatilitat i la capacitat de resolució de problemes és la principal qualitat de les persones que es graduen en Física, que gaudeixen d’una elevada capacitat d’ocupació en sectors molt amplis i d’avantguarda, en llocs de direcció i de responsabilitat. Cal destacar-ne, entre altres: la recerca bàsica i aplicada en sectors industrials d’alta tecnologia i en centres de recerca (fotònica, optoelectrònica, medi ambient, energies alternatives, partícules i interaccions fonamentals, astrofísica, indústria aeroespacial, telecomunicacions, noves tecnologies, realitat virtual, etc.); la sanitat (física mèdica); els serveis meteorològics i geofísics; la consultoria cientificotècnica, la banca i les finances; i la docència i la comunicació de la ciència.

 • Grau en Física
  Informació pràctica
  • Es requereix curiositat i interès pels fenòmens naturals i la tecnologia i per plantejar-se pre - guntes i cercar explicacions plausibles dins del context científic; també es requereix familiaritat amb les matemàtiques i capacitat per a mantenir un ritme continu d’estudi.
  • Les matèries teòriques inclouen classes pràctiques de resolució de problemes en grups reduïts d’alumnes que en faciliten l’estudi i la comprensió i contribueixen a l’avaluació global.
  • Als laboratoris experimentals es desenvolupen la familiaritat amb les tècniques de mesura i d’anàlisi de dades i amb la instrumentació. Es treballa en grups reduïts amb l’atenció personalitzada del professorat. Les matèries informàtiques i computacionals també inclouen pràctiques en grups reduïts.
  • Dins de l’optativitat, l’estudiantat pot realitzar pràctiques externes (6 crèdits), cosa que li permet acostar-se a algun dels múltiples àmbits professionals de la física.
  • La professió de físic/a és una professió regulada dins del sector tècnic i de les ciències experimentals. La legislació en reconeix competències en una gran diversitat d’àmbits laborals.
 • Grau en Física
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 57
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 16,41 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/fisica
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General13,207
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,62
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.7,774
  Facultat de Física
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 543 307 Geolocalització
 • Grau en Física
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Matemàtiques
  imatge de la noticia

  El grau en Matemàtiques té com a objectiu principal proporcionar l’adquisició dels coneixements per a reconèixer la presència de la matemàtica en diversos àmbits del nostre entorn: la natura, la ciència, la tecnologia, els processos empresarials, l’art, etc., i proporcionar les eines necessàries per a aplicar-la-hi. Així, es formen professionals capaços d’aportar els seus coneixements a unes altres disciplines, com ara l’enginyeria, les ciències biològiques i de la salut, l’economia, les ciències socials, etc.

 • Grau en Matemàtiques
  Perfil

  Els graduats en Matemàtiques apliquen els seus coneixements en àrees molt diverses, com ara la docència, la recerca i l’empresa; en activitats relacionades amb la informàtica, les telecomunicacions, el món de les finances i les consultories, entre altres.

 • Grau en Matemàtiques
  Informació pràctica
  • Tot i que no se n’exigeix una formació prèvia, és recomanable haver cursat la modalitat de batxillerat de Ciències i Tecnologia.
  • Dins de l’optativitat, l’estudiantat pot realitzar pràctiques externes (9 crèdits), cosa que li permet acostar-se a l’àmbit laboral propi del grau en Matemàtiques.
  • Per a matricular-se de l’assignatura Pràctiques externes cal haver superat 180 crèdits entre assignatures obligatòries i optatives.
  • El treball de fi de grau es pot basar en les pràctiques externes. En tot cas, però, el treball i les pràctiques s’avaluen per separat.
 • Grau en Matemàtiques
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 85
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 16,41 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/matematiques
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General13,026
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,72
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Ciències Matemàtiques
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 544 356 Geolocalització
 • Grau en Matemàtiques
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Química
  imatge de la noticia

  La química és la ciència que estudia la composició, la síntesi, les propietats, el comportament i la reactivitat de la matèria. Estudia les propietats dels compostos materials inorgànics, orgànics i biològics i tots els aspectes del canvi i de la reactivitat. Inclou la investigació de les estructures i els mecanismes de les transformacions químiques, de la síntesi de nous compostos i del desenvolupament d’eines per a l’anàlisi. La química té un enorme impacte en tots els camps de l’activitat dels éssers humans. És la clau de la protecció de la salut i del medi ambient, de la millora de les condicions higièniques i sanitàries, del control del mediambient i de la seua qualitat, del disseny de nous materials que permeten millorar la qualitat de vida, etc. Té un gran futur en el camp dels...

 • Grau en Química
  Perfil

  Aquests estudis donen una gran varietat de possibilitats d’inserció laboral, com ara la indústria, la docència, la recerca, l’administració pública, les noves tecnologies o els serveis. El Grau de Química ha obtingut l’any 2019 el segell internacional Eurobachelor, que garanteix els criteris de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat inclosos en l’espai europeu d’educació superior, és a dir, que assegura als ocupadors els coneixements i les pràctiques adquirides pels graduats al llarg dels estudis.

 • Grau en Química
  Informació pràctica
  • Aquest grau dóna una sòlida formació en les àrees més rellevants de la química amb l’objectiu de formar professionals competents i qualificats per dur a terme la seua activitat laboral, tant en la indústria com en l’ensenyament. A més, és el punt de partida per a accedir als estudis de postgrau, més especialitzats, orientats a la recerca, el desenvolupament i la innovació.
  • L’oferta d’assignatures optatives inclou pràctiques externes en què els estudiants tenen l’oportunitat de conèixer de primera mà el món laboral del sector químic.
  • Les classes pràctiques en el laboratori representen un 38% de la càrrega lectiva de les assignatures obligatòries.
  • Els estudiants poden participar en un programa de doble titulació internacional i fer dos cursos en una universitat estrangera.
 • Grau en Química
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 168
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/quimica
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General10,72
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Química
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 544 323 Geolocalització
 • Grau en Química
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0'2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0'2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0'2
   
  Geologia: 0'2
   
  Química: 0'2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -

Branca de ciències de la salut

 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
  imatge de la noticia

  Aquest grau capacita en el domini dels diversos aspectes de la producció d’aliments i forma professionals amb els coneixements científics i tecnològics necessaris que els permeten estudiar la naturalesa dels aliments, les causes de la seua deterioració, els principis fonamentals del seu processament i la seua millora per al consum públic. Aquests coneixements van adreçats al disseny i a la selecció dels millors mètodes de conservació, transformació, envasament, emmagatzematge, distribució i ús, de manera que es garantisquen aliments d’alta qualitat sensorial, segurs, nutritius, saludables, adaptats als nous hàbits de consum i d’acord amb la legislació vigent.

 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
  Perfil

  Aquests estudis ofereixen una formació científica i tecnològica en totes les qüestions relacionades amb els aliments i les relacions entre alimentació i salut pública, tenint en compte que el destinatari final dels aliments és el consumidor humà. Asseguren un coneixement adequat dels aspectes químics, biològics, tecnològics i sanitaris relacionats amb tota la cadena que va des de la producció fins al consum d’aliments. Formen experts en el coneixement dels aliments i les seues propietats, inclosos la seua utilització, transformació, control, anàlisi i el seu paper en l’alimentació i la nutrició de l’ésser humà i els animals.

 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
  Informació pràctica
  • Per a estudiar Ciència i Tecnologia dels Aliments és recomanable tenir coneixements previs de biologia, de química, de física i de matemàtiques.
  • Aquest grau té 111 crèdits comuns (20 assignatures) amb el grau en Nutrició Humana i Dietètica. Els crèdits comuns es reparteixen de la següent manera: 99 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòries i 12 crèdits d’assignatures optatives.
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 64
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/tecnologia-aliments
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,337
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,74
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.-
  Facultat de Farmàcia
  Campus Burjassot/PaternaAvda. Vicent Andrés Estellés, s/n46100 Burjassot (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,2
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Farmàcia
  imatge de la noticia

  El grau en Farmàcia té per objectiu la formació de professionals experts en medicaments i en l’impacte que tenen sobre la salut. La formació que s’adquireix inclou el coneixement dels medicaments i les substàncies utilitzades en la seua fabricació; la tecnologia farmacèutica i els assajos físics, químics, biològics i microbiològics dels medicaments; el metabolisme; i els efectes dels medicaments, a més de la seua utilització i els requisits legals.

 • Grau en Farmàcia
  Perfil

  La formació que proporciona aquest grau capacita per exercir la professió farmacèutica, que inclou competències com a professional sanitari relacionades amb la producció, la conservació i la dispensació dels medicaments, la col·laboració en els processos analítics, farmacoterapèutics i de vigilància de la salut pública. Aquestes funcions es duen a terme en oficines de farmàcia, en la indústria farmacèutica, en especialitats hospitalàries i no hospitalàries, en laboratoris d’anàlisi, en la gestió sanitària i en educació i investigació. A més a més, les persones graduades en Farmàcia poden dur a terme activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia.

 • Grau en Farmàcia
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a exercir la professió de farmacèutic/a, segons el que regulen les normatives estatal i europea.
  • Per a estudiar Farmàcia és recomanable tenir coneixements previs de biologia, de química, de física i de matemàtiques.
  • El grau en Farmàcia s’ha actualitzat afegint nous continguts en Dietoteràpia, Farmàcia clínica i atenció farmacèutica i Documentació i metodologia científica.
  • Hi ha la possibilitat de formar part d’un grup ARA (alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50% de la docència en anglès.
  • La Facultat de Farmàcia ofereix un doble grau en Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica.
 • Grau en Farmàcia
  Crèdits: 300
  Cursos: 5
  Ensenyament: Presencial
  Places: 208
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 20 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/farmacia
  Notes de tall
  Majors 25 anys5,491
  General11,937
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.8,13
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Farmàcia
  Campus Burjassot/PaternaAvda. Vicent Andrés Estellés, s/n46100 Burjassot (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Grau en Farmàcia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,2
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Fisioteràpia
  imatge de la noticia

  El títol de grau en Fisioteràpia té per objectiu formar professionals fisioterapeutes amb preparació científica i capacitació per descriure, identificar, tractar i comparar problemes de salut als quals es pot donar resposta des de la fisioteràpia, utilitzant el conjunt de procediments, tècniques i actuacions que curen, recuperen i adapten persones afectades de deterioracions, limitacions funcionals o invalideses produïdes com a resultat d’una lesió, una malaltia o una altra causa, tot això considerant l’individu en una dimensió triple: biològica, psicològica i social.

 • Grau en Fisioteràpia
  Perfil

  La persona graduada en Fisioteràpia ha de ser capaç de valorar l’estat funcional del pacient, determinar el diagnòstic fisioteràpic, dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia i proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç. Els i les fisioterapeutes poden intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut, tot cooperant en equips multidisciplinaris.

 • Grau en Fisioteràpia
  Informació pràctica
  • El grau en Fisioteràpia habilita per a l’exercici professional de fisioterapeuta, d’acord amb tots els requisits legals i les normatives vigents.
  • L’experimentalitat de la titulació fa que tant les classes pràctiques de les assignatures com les pràctiques clíniques externes (on destaca el contacte directe amb el pacient) representen un element fonamental en la formació que ofereix la Universitat de València a l’estudiantat de Fisioteràpia.
  • La Universitat de València té una Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia pròpia on l’estudiantat es forma en l’atenció a pacients externs.
 • Grau en Fisioteràpia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 160
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 20 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/fisioterapia
  Notes de tall
  Majors 25 anys6,899
  General11,75
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.8,9
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit8,818
  Persones div. func.5
  Facultat de Fisioteràpia
  Campus de Blasco IbáñezC/ Gascó Oliag nº 546010 València (València)
  963 983 855 Geolocalització
 • Grau en Fisioteràpia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Infermeria
  imatge de la noticia

  Els graduats en Infermeria col·laboren per millorar les condicions de vida, salut i benestar de la població en què presten serveis, i actuen segons els principis científics, humanístics i ètics basats en el respecte a la vida, la igualtat entre l’home i la dona, el medi ambient i la dignitat humana. Amb els seus coneixements i capacitats contribueixen a promoure i protegir la salut, prevenir la malaltia, mantenir i restaurar la salut de les persones, de les famílies i de la comunitat, tot proporcionant una atenció integral.

 • Grau en Infermeria
  Perfil

  Les infermeres i els infermers són experts a proporcionar cures i en l’atenció a les persones malaltes i amb situació de dependència; desenvolupen els procediments de la pràctica clínica i assistencial, bé siga en serveis d’atenció primària, en serveis hospitalaris o en serveis sociosanitaris. Com a membres d’un equip de salut en l’atenció domiciliària actuen d’enllaç entre l’atenció primària i l’especialitzada. Aquests professionals proporcionen informació sobre salut a les persones, a les famílies i als grups. Mitjançant el diagnòstic de salut de la població, localitzen les necessitats socials i sanitàries, identifiquen els grups de persones exposades a factors de risc i mobilitzen els recursos de la comunitat perquè aquesta participe en la resolució dels seus problemes. També intervenen en activitats de planificació, organització i control en l’administració sanitària, en la formació continuada dels professionals i de l’alumnat. A més, realitzen tasques d’investigació documental i de camp i desenvolupen programes i projectes de recerca propis i interdisciplinaris.

 • Grau en Infermeria
  Informació pràctica
  • El grau en Infermeria habilita per a exercir la professió d’infermer/a, segons el que regulen les normatives estatal i europea.
  • Per a estudiar Infermeria és imprescindible tenir coneixements previs de biologia i de química, i és recomanable tenir-ne de matemàtiques i de física.
  • Les pràctiques són una de les claus en la formació d’aquest grau; per això dels 240 crèdits, més d’una tercera part (82,5 crèdits) són pràctiques en institucions sanitàries (centres de salut, consultoris auxiliars, hospitals, unitats de planificació familiar, centres de salut mental, etc.).
 • Grau en Infermeria
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 260
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 20 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://www.uv.es/grau_infermeria
  Notes de tall
  Majors 25 anys7,41
  General12,251
  Majors 40 anys8,5
  Titulats univ.9,09
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5,424
  Persones div. func.5
  Facultat d'Infermeria i Podologia
  Campus de Blasco IbáñezC/ Menéndez y Pelayo, s/n46010 València (València)
  963 864 182 Geolocalització
 • Grau en Infermeria
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Logopèdia
  imatge de la noticia

  L’objectiu del grau en Logopèdia és proporcionar a l’estudiantat la formació teòrica i pràctica necessària per donar solució als diferents problemes relacionats amb la veu, l’audició, la parla i el llenguatge (tant oral com escrit). Per aconseguir-ho, és necessària una competència transversal que considere aspectes diversos de biologia, medicina, psicologia, lingüística, pedagogia, etc.

 • Grau en Logopèdia
  Perfil

  Encara que fa poc de temps que la logopèdia és una professió regulada, aquesta consideració legal ha provocat que es consoliden progressivament àmbits d’actuació ben definits. Així, la institucionalització de la figura del i la logopeda en el sistema sanitari i els serveis d’assistència social és un procés en creixement. A més, els i les logopedes poden exercir la seua tasca en clíniques privades, les quals poden establir convenis amb els sectors de la salut i l’ensenyament.

 • Grau en Logopèdia
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a l’exercici professional de logopeda.
  • Des de fa alguns anys, hi ha col·legis professionals en diferents comunitats autònomes, entre les quals es troba la valenciana. A més, però, hi ha altres agrupacions que demostren el dinamisme i la importància social creixent d’aquesta professió.
  • A hores d’ara, les i els logopedes només poden accedir a llocs de treball en el sistema educatiu si tenen una titulació complementària. Així i tot, mitjançant diversos convenis i modalitats de treball, poden realitzar nombroses tasques relacionades amb el món de l’ensenyament.
  • Encara que la logopèdia s’associa sovint amb el món de la infantesa, es tracta d’una disciplina que abasta tots els problemes de llenguatge que poden patir les persones al llarg de la vida, com ara els derivats de processos neurodegeneratius, accidents, malalties psiquiàtriques, etc.
  • La Universitat de València té una Clínica de Logopèdia pròpia on l’estudiantat es forma en l’atenció a pacients externs.
 • Grau en Logopèdia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 80
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 20 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/logopedia
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General8,826
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,98
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.5
  Facultat de Psicologia i Logopèdia
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 2146010 València (València)
  963 864 681 Geolocalització
 • Grau en Logopèdia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Medicina
  imatge de la noticia

  La medicina és una de les professions més antigues de la humanitat, i dona resposta a la realitat de la malaltia: intenta curar-la o alleugerir-la, cerca els millors instruments de prevenció i procura afavorir la salut de les persones. El grau en Medicina, per tant, proporciona una formació integral que permet conéixer adequadament les ciències i les tècniques associades a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de la malaltia. Això exigeix un coneixement profund de les característiques biològiques de l'ésser humà i de la importància de la relació amb l'entorn físic i social. Finalment, resulta imprescindible adquirir una experiència clínica adequada que prepare l'estudiantat per a l'exercici posterior de la professió.

 • Grau en Medicina
  Perfil

  La medicina és una professió sanitària, regulada i col·legiada, amb un camp d'actuació delimitat. Així, els graduats i graduades en Medicina poden desplegar la seua trajectòria en els àmbits següents: assistència mèdica, gestió sanitària, indústria farmacèutica, docència i investigació.

 • Grau en Medicina
  Informació pràctica
  • Per a estudiar Medicina és recomanable tindre coneixements previs de biologia, de química, de física i de matemàtiques.
  • És molt important tindre capacitat de treball en equip, una actitud d'aprenentatge activa així com també habilitats comunicatives i empatia amb el pacient.
  • A partir de tercer curs l'estudiantat ha de realitzar pràctiques clíniques.
  • En sisé, l'alumnat dedica el curs a fer pràctiques tutelades en hospitals universitaris. En col·laboració amb diferents serveis, han de participar activament en la resolució de casos clínics reals. Això els permet adquirir els coneixements pràctics necessaris per a l'exercici autònom de la professió.
  • Els hospitals vinculats a la Facultat de Medicina i Odontologia són els següents: Hospital Clínic Universitari, Hospital Universitari La Fe, Hospital General Universitari i Hospital Universitari Doctor *Peset.
  • Hi ha la possibilitat de cursar els estudis en valencià, castellà o anglés (aquest grup és un grup LLAURA, d'alt rendiment acadèmic).
  • Durant la carrera s'ofereixen assignatures optatives, de les quals cal cursar 6.
  • Aquest grau habilita per a l'exercici professional de mèdic/mèdica.
 • Grau en Medicina
  Crèdits: 360
  Cursos: 6
  Ensenyament: Presencial
  Places: 320
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 20 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/medicina
  Notes de tall
  Majors 25 anys7,683
  General13,416
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.9,73
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit12,511
  Persones div. func.10,93
  Facultat de Medicina i Odontologia
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 1546010 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Grau en Medicina
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0'2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0'2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0'2
   
  Geologia: 0'1
   
  Química: 0'2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica

  Aquest grau forma professionals capacitats per al desenvolupament d’activitats orientades a l’alimentació i la nutrició de les persones o dels col·lectius en diverses situacions fisiològiques i/o patològiques. La seua activitat la realitzen d’acord amb els principis de protecció i promoció de la salut, prevenció de malalties i tractament dieteticonutricional quan cal, incloent-hi els principis deontològics i legals que permeten exercir la pràctica professional amb autonomia, consciència de renovació dels coneixements i capacitat de col·laboració amb altres professionals de l’àmbit sanitari.

 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica
  Perfil

  Els/les dietistes nutricionistes són experts en alimentació, nutrició i dietètica i tenen capacitat per a intervenir en l’alimentació d’una persona o d’un grup, des dels àmbits d’actuació següents: la nutrició en la salut i en la malaltia, el consell dietètic, la investigació i la docència, la salut pública des dels organismes governamentals, les empreses del sector de l’alimentació i la restauració col·lectiva i social.

 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica
  Informació pràctica
  • Per a estudiar Nutrició Humana i Dietètica és recomanable tenir coneixements previs de biologia, de química, de física i de matemàtiques.
  •  Aquest grau té 111 crèdits comuns (20 assignatures) amb el grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Els crèdits comuns es reparteixen de la manera següent: 99 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòries, i 12 crèdits d’assignatures optatives.
  • El grau en Nutrició s’ha actualitzat afegint nous continguts en Psicologia, Nutrició comunitària, Documentació i metodologia científica, Patologia molecular i Higiene alimentària.
  • La Universitat de València té una Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia pròpia on l’estudiantat es forma en l’atenció a pacients externs.
  • Dietista nutricionista és una professió sanitària regulada per la Llei 44/2003, de 21 de novembre.
  • La Facultat de Farmàcia ofereix també un doble grau en Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica.
 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 144
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 20 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/nutricio
  Notes de tall
  Majors 25 anys5,86
  General10,496
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.8,28
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Farmàcia
  Campus Burjassot/PaternaAvda. Vicent Andrés Estellés, s/n46100 Burjassot (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,2
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Odontologia
  imatge de la noticia

  Els estudis en Odontologia proporcionen al futur i futura dentista els coneixements i habilitats necessaris per a prevenir, diagnosticar i tractar els problemes de salut relacionats amb les dents, els maxil·lars, la boca i els teixits bucals. A més, s’inculca la importància de la formació continuada, imprescindible per a incorporar a la pràctica clínica diària els avenços científics i tècnics relacionats amb l’odontologia. Alhora, es treballa la comunicació amb el pacient, les característiques del qual cal tenir en compte per fer-lo partícip de les decisions terapèutiques.

 • Grau en Odontologia
  Perfil

  Segons les diferents normes reguladores de la professió de dentista, aquest grau capacita per a dur a terme totes les fases del procés de curació de les malalties bucals, és a dir, prevenir, diagnosticar i tractar qualsevol anomalia relativa a la cavitat oral. Igualment, entre les seues competències hi ha prescriure els medicaments i productes sanitaris que pertoquen dins del seu àmbit d’actuació.

 • Grau en Odontologia
  Informació pràctica
  • Per a estudiar Odontologia és recomanable tenir coneixements previs de biologia, de química i de física.
  • Les assignatures optatives es concentren en segon i cinquè cursos.
  • En cinquè curs, l’alumnat ha de fer pràctiques tutelades, que els permeten adquirir els coneixements pràctics necessaris per a l’exercici autònom de la professió.
  • Les pràctiques tutelades consisteixen en la participació activa en serveis sanitaris davant casos clínics reals.
  • Els hospitals vinculats a la Facultat de Medicina i Odontologia són els següents: Hospital Clínic Universitari, Hospital Universitari La Fe, Hospital General Universitari i Hospital Universitari Doctor Peset. A més, la Universitat de València té una Clínica Odontològica pròpia on l’estudiantat es forma en l’atenció a pacients externs.
  • Aquest grau habilita per a l’exercici professional d’odontòleg/odontòloga.
 • Grau en Odontologia
  Crèdits: 300
  Cursos: 5
  Ensenyament: Presencial
  Places: 80
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 20 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/odontologia
  Notes de tall
  Majors 25 anys7,13
  General12,992
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.9,42
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit11,287
  Persones div. func.5
  Facultat de Medicina i Odontologia
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 1546010 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Grau en Odontologia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Òptica i Optometria
  imatge de la noticia

  L’objectiu del grau en Òptica i Optometria és formar especialistes altament qualificats per a la cura de la salut visual mitjançant el desenvolupament d’activitats dirigides a la prevenció, la detecció, l’avaluació i el tractament de les alteracions de la visió. Amb aquesta finalitat s’adquireixen coneixements, habilitats i destreses en la realització d’exàmens visuals i oculars, disseny, verificació i adaptació de sistemes òptics, disseny i desenvolupament de programes d’entrenament visual i disseny i propostes de millores ergonòmiques.

 • Grau en Òptica i Optometria
  Perfil

  La professió d’òptic/a optometrista és regulada a Espanya per diferents normatives. Això fa que els camps d’actuació professional siguen ben definits, tant en el sector públic com en el sector privat. En el primer hi ha places específiques en els diversos sistemes de salut autonòmics. Pel que fa al sector privat, poden desplegar la seua activitat en establiments òptics, clíniques oftalmològiques, indústries de fabricació de lents i altres dispositius òptics, etc. Les figures més comunes són tècnic/a d’establiment òptic, òptic/a optometrista, tècnic/a de laboratori, assessor/a d’ergonomia i higiene visual, rehabilitador/a visual, comercial de productes oftàlmics, etc. A més, aquests professionals també es poden dedicar a la docència i la investigació.

 • Grau en Òptica i Optometria
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a exercir la professió d’òptic/a optometrista.
  • L’estudiant/a ha de cursar 18 crèdits de pràctiques externes obligatòries. A més dels convenis existents amb clíniques i hospitals, la Universitat de València té una Clínica Optomètrica pròpia on l’estudiant/a es forma en atenció a pacients externs. També es poden fer pràctiques a empreses vinculades al sector de l’òptica i l’optometria, com ara establiments òptics i indústries dedicades al disseny i a la fabricació de lents i altres dispositius.
  • Per a l’alumnat que curse el grau a temps parcial s’intenta que el període de pràctiques tinga un caràcter continuat i concentrat.
  • El pla d’estudis ofereix 49,5 crèdits optatius, dels quals l’estudiantat només ha de fer-ne 24. Les assignatures optatives poden ser de 9, 6 o 4,5 crèdits.
 • Grau en Òptica i Optometria
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/optica
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General10,62
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,4
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Física
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 543 307 Geolocalització
 • Grau en Òptica i Optometria
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Podologia
  imatge de la noticia

  L’objectiu del grau en Podologia és formar professionals amb les competències teòriques i pràctiques necessàries per a prevenir, diagnosticar i tractar les afeccions relacionades amb els peus. El podòleg o la podòloga, gràcies al seu coneixement general del cos humà, i alhora especialitzat en els peus, pot treballar conjuntament amb altres especialistes, amb la finalitat que el pacient reba un diagnòstic i un tractament específic i eficaç.

 • Grau en Podologia
  Perfil

  D’acord amb les normatives actuals que regulen la professió de podòleg/podòloga, els seus àmbits d’actuació es troben ben definits. Així, el graduat o graduada en Podologia pot exercir activitats clíniques de diagnòstic i tractament de les deformitats i malalties dels peus, tant en el sector públic com en el privat. A més a més, entre les eixides laborals també cal incloure la fabricació i adaptació de pròtesis, la realització de plans de prevenció de salut, el peritatge judicial i l’assistència professional en clubs esportius.

 • Grau en Podologia
  Informació pràctica
  • El grau en Podologia habilita per a exercir la professió de podòleg/podòloga, segons el que regulen les normatives estatal i europea.
  • Per a estudiar Podologia és imprescindible tenir coneixements previs de biologia i de química, i és recomanable tenir-ne de matemàtiques i de física.
  • Al llarg de tercer i quart cursos l’alumnat realitza pràctiques externes, per a consolidar els seus coneixements teòrics i aplicar-los en l’àmbit laboral en què desenvoluparà la seua professió.
  • A banda dels convenis existents amb clíniques, hospitals i altres centres per a realitzar les practiques externes, la Universitat de València té una Clínica Podològica pròpia on l’estudiantat es forma en l’atenció a pacients externs.
 • Grau en Podologia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 60
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 20 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://www.uv.es/grau_podologia
  Notes de tall
  Majors 25 anys5,56
  General10,392
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.9,14
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.-
  Facultat d'Infermeria i Podologia
  Campus de Blasco IbáñezC/ Menéndez y Pelayo, s/n46010 València (València)
  963 864 182 Geolocalització
 • Grau en Podologia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Psicologia
  imatge de la noticia

  Aquest grau forma en els coneixements científics necessaris per analitzar, explicar i intervenir en el comportament humà amb les destreses i les habilitats bàsiques en els àmbits individual, grupal i social, amb la finalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida. Això inclou la formació en els aspectes següents: els processos psicològics; les etapes del desenvolupament evolutiu; els fonaments biològics; i els principis psicosocials de la conducta humana i la psicopatologia. També prepara en els diferents mètodes d’investigació i d’anàlisi de dades, així com en els principals mètodes d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en diferents àmbits.

 • Grau en Psicologia
  Perfil

  La persona graduada en Psicologia aplica els principis de la psicologia en l’àmbit individual, grupal i de les organitzacions. A més té les habilitats necessàries per identificar i avaluar les necessitats i les demandes dels destinataris i les característiques rellevants del comportament de les persones, i pot establir les metes de l’actuació psicològica en diferents contextos, intervenir i elaborar els informes psicològics pertinents. També promou la salut i la qualitat de vida en els individus, els grups, les comunitats i les organitzacions en distints àmbits (educatiu, clínic, treball i organitzacions, i comunitari) des de les obligacions deontològiques.

  Itineraris
  • Introducció a la Psicologia Clínica i de la Salut
  • Introducció a la Psicologia Educativa
  • Introducció a la Psicologia de la Intervenció Social i Comunitària
  • Introducció a la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans
 • Grau en Psicologia
  Informació pràctica
  • La Facultat de Psicologia manté convenis amb nombroses institucions i ofereix més de 450 places per a realitzar les pràctiques externes en entorns laborals reals.
  • La psicologia té una tradició consolidada (tant en l’àmbit científic com en el laboral), amb un elevat nombre de professionals que treballen en pro de la millora de la salut i del benestar i que poden aportar el seu coneixement, experiència i competència tècnica per a respondre a les demandes i necessitats de la societat.
  • Hi ha la possibilitat de formar part d’un grup ARA (alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50% de la docència en anglès.
  • La Universitat de València té una Clínica de Psicologia pròpia.
 • Grau en Psicologia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 450
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 16,41 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/psicologia
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,968
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.8,14
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Psicologia i Logopèdia
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 2146010 València (València)
  963 864 681 Geolocalització
 • Grau en Psicologia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -

Branca de ciències socials i jurídiques

 • Grau ADE: Administració i Direcció d'Empreses
  imatge de la noticia

  El grau en ADE forma professionals capaços de realitzar tasques de gestió, assessorament i avaluació en les organitzacions productives. Aquestes tasques es poden desenvolupar en l’àmbit global de l’organització o en qualsevol de les àrees funcionals: producció, recursos humans, finances, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. Els graduats han de conèixer el vincle d’aquestes àrees amb els objectius de la unitat productiva, i d’aquests amb el context global de l’economia, a més d’estar en condicions de contribuir al bon funcionament i a la millora de resultats.

 • Grau ADE: Administració i Direcció d'Empreses
  Perfil

  Els graduats exerceixen la seua professió en diversos àmbits, entre els quals en destaquen quatre: la direcció d’empreses o institucions; l’assessoria i la consultoria; l’auditoria; i l’anàlisi de processos financers de l’empresa i de les organitzacions. 

  Mencions
  • Creació i Direcció d’Empreses
  • Direcció Comercial
  • Direcció d’Operacions i Logística
  • Direcció de Recursos Humans
  • Direcció Financera
 • Grau ADE: Administració i Direcció d'Empreses
  Informació pràctica
  • El grau en ADE té crèdits comuns amb la resta dels graus de la Facultat d’Economia.
  • Hi ha la possibilitat de formar part d’un grup ARA (alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50% de la docència en anglès.
  • Hi ha la possibilitat d’obtenir una doble titulació internacional.
  • En tercer curs l’alumnat pot triar una de les cinc mencions relacionades amb un dels perfils professionals del grau o combinar optatives sense cap menció. Cada menció té 48 crèdits repartits en tercer (18 crèdits) i quart (30 crèdits) cursos. En quart curs es poden substituir fins a 12 crèdits d’una menció per crèdits d’una altra.
  • S’ofereixen els dobles graus en ADE + Dret i en Turisme + ADE.
  • El contingut del treball de fi de grau ha d’estar relacionat amb les pràctiques externes.
 • Grau ADE: Administració i Direcció d'Empreses
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 440
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,722
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAvda. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Grau ADE: Administració i Direcció d'Empreses
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
  imatge de la noticia

  El grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport té per objectiu proporcionar la formació bàsica aplicada a l’activitat física i a l’esport en les diverses manifestacions, i el coneixement dels seus fonaments fisiològics, psicològics i socials.

 • Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
  Perfil

  Aquests estudis preparen els docents d’educació física en l’ensenyament secundari, els especialistes en activitat física per a la salut i els especialistes en entrenament esportiu d’iniciació i en alt rendiment. A més, aquesta titulació forma professionals experts en planificació, organització i gestió esportiva que poden treballar en l’àmbit estrictament esportiu, en turisme i temps lliure, en espectacles esportius, etc., tant en institucions públiques com en empreses privades.

 • Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
  Informació pràctica
  • La formació es basa en un programa de pràctiques exigents i adaptades als requeriments de cadascun dels camps de formació, tant bàsic com aplicat.
  • Les assignatures optatives s’articulen al voltant de tres àmbits professionals: gestió i recreació esportiva, activitat física i qualitat de vida, i rendiment esportiu.
  • Des del curs 2015-2016 aquest grau no té proves físiques d’accés.
 • Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 150
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 16,41 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/grau_cafe
  Notes de tall
  Majors 25 anys6,33
  General11,008
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.8,01
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit10,286
  Persones div. func.5
  Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
  Campus de Blasco IbáñezC/ Gascó Oliag nº 346010 València (València)
  963 864 343 Geolocalització
 • Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Comunicació Audiovisual
  imatge de la noticia

  El grau en Comunicació Audiovisual proporciona un coneixement precís i en profunditat dels distints llenguatges (fotografia, cinema, televisió, ràdio, vídeo, suports multimèdia, etc.) i mitjans que constitueixen el fet audiovisual, com també de l’estudi de l’origen i el desenvolupament de cadascun d’aquests mitjans i llenguatges. A més, aporta als seus estudiants una formació exhaustiva en les tècniques i els processos de creació, producció i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, i mostra les interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors

 • Grau en Comunicació Audiovisual
  Perfil

  La persona graduada en Comunicació Audiovisual esta capacitada per a desenvolupar una àmplia gamma de professions que es poden agrupar en quatre grans àrees:

  • Direcció, guió i realització audiovisual.
  • Producció i gestió audiovisual.
  • Disseny de producció i postproducció visual i sonora.
  • Investigació i docència en estudis audiovisuals.
 • Grau en Comunicació Audiovisual
  Informació pràctica
  • El grau en Comunicació Audiovisual té el suport del Taller d’Audiovisuals (TAU), on tenen lloc les classes pràctiques i teoricopràctiques. El TAU té platós específics per a fotografia, ràdio, televisió, vídeo, cinema, disseny i producció de continguts interactius.
  • Aquesta titulació ofereix a l’estudiantat una preparació en l’anàlisi i la creació de tot tipus de productes audiovisuals: cinema, televisió, ràdio i multimèdia.
  • És recomanable que els futurs estudiants tinguen habilitats tecnològiques i predisposició per a la creativitat.
 • Grau en Comunicació Audiovisual
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 80
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/comunicacio-audiovisual
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General11,006
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,98
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 3246010 València (València)
  96 386 4254 Geolocalització
 • Grau en Comunicació Audiovisual
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,2
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,1
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Criminologia
  imatge de la noticia

  Els estudis de Criminologia tenen per objectiu general la formació de professionals que donen resposta a les necessitats socials de seguretat i de prevenció i control de la delinqüència. Així, el grau proporciona les eines teòriques i pràctiques necessàries per analitzar la realitat criminal des d’una perspectiva interdisciplinària i alhora integradora (dret, sociologia, psicologia, etc.). Això facilita els instruments per contribuir a la lluita contra el crim des del respecte al marc jurídic establert i des de la confiança en les polítiques socials destinades a prevenir la delinqüència i minimitzar-ne els efectes

 • Grau en Criminologia
  Perfil

  Els graduats en Criminologia exerceixen la seua tasca professional tant en el sector públic com en el sector privat. Dins el sector públic, poden treballar en l’administració de justícia, en els cossos i forces de seguretat, en oficines d’atenció a víctimes, en centres penitenciaris, en centres de menors, en ajuntaments, etc. En l’àmbit privat, a més d’oferir assessorament a diferents empreses, poden exercir com a detectius/ detectives si cursen l’itinerari corresponent (aprovat per resolució del Ministeri de l’Interior de 13 de juliol de 2010).

  Itineraris
  • Criminologia Aplicada
  • Detectiu Privat / Detectiva Privada
  • Seguretat Pública
 • Grau en Criminologia
  Informació pràctica
  • El grau en Criminologia inclou 30 crèdits optatius que l’alumnat pot triar lliurement entre l’oferta d’assignatures optatives.
  • Aquest grau habilita per exercir la professió de detectiu privat / detectiva privada si es cursen les assignatures optatives corresponents.
  • Hi ha diversos perfils de l’administració pública que inclouen com a mèrit d’accés estar en possessió del títol de Criminologia, sobretot en l’administració de justícia i els cossos i forces de seguretat.
  • Per als que prefereixen estudiar a temps parcial, es proposa una seqüenciació en 14 quadrimestres amb una mitjana de 30 crèdits per curs i un total de 7 anys per a l’obtenció del grau.
  • La Facultat de Dret ofereix un doble grau en Dret + Criminologia.
 • Grau en Criminologia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 100
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/criminologia
  Notes de tall
  Majors 25 anys5,789
  General10,589
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.8.95
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Dret
  Campus de TarongersAvda. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Grau en Criminologia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,1
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Dret
  imatge de la noticia

  El grau en Dret proporciona una formació jurídica bàsica que comprèn tant els coneixements teòrics sobre la legislació com les eines metodològiques necessàries per poder interpretar-la i aplicar-la. Així, l’objectiu últim del grau és formar professionals capaços de defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes dins la societat a la qual pertanyen, d’acord amb el sistema legal establert. 

 • Grau en Dret
  Perfil

  Els graduats en Dret poden exercir professions a les quals només es pot accedir mitjançant la possessió del títol de Dret i l’oposició corresponent. Per tant, aquest grau és necessari per poder accedir a la carrera judicial, al cos de secretaris/secretàries judicials, al ministeri fiscal i al cos d’advocats/advocades de l’estat. També és un requisit per accedir a les professions oficials de notari/notària i de registrador/registradora i per accedir a la formació i examen posterior dels títols professionals d’advocat/advocada i de procurador/ procuradora.

  Itineraris
  • Dret dels Negocis
  • Dret Empresarial
  • Dret Polític
  • Dret Privat
  • Dret Públic
  • Fonaments de l’Ordenament
  • Jurídic Jurídic Internacional
  • Litigació
 • Grau en Dret
  Informació pràctica
  • L’alumnat completa la seua formació amb l’estudi d’un dels vuit itineraris que s’ofereixen.
  • Es pot cursar l’assignatura de Drets humans en qualsevol dels itineraris, com a assignatura addicional o en substitució d’una altra amb igual nombre de crèdits, és a dir, 4,5.
  • La Universitat ofereix els dobles graus en: Administració i Direcció d’Empreses + Dret, Dret + Ciències Polítiques i de l’Administració Pública, i Dret + Criminologia.
  • Per als qui prefereixen estudiar a temps parcial, es proposa una seqüenciació en 12 quadrimestres amb una mitjana de 40 crèdits per curs i un total de 6 anys per a l’obtenció del grau.
  • Hi ha la possibilitat de formar part d’un grup ARA (alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50% de la docència en anglès.
  • L’estudiant pot participar en un programa de doble titulació internacional que li permet cursar tercer i quart cursos en una universitat estrangera.
 • Grau en Dret
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 560
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 13,86 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/dret
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,634
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.7,95
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Dret
  Campus de TarongersAvda. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Grau en Dret
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,1
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Economia
  imatge de la noticia

  L’objectiu del grau en Economia és formar professionals capaços de dur a terme tasques de gestió, assessorament i avaluació dels assumptes econòmics, tant en l’empresa privada, com en qualsevol altra institució de caràcter públic o de rellevància econòmica o social. Els graduats en Economia adquireixen els coneixements teòrics i pràctics per a analitzar i interpretar el funcionament de l’economia, per a identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, i per a discutir les diferents alternatives que en faciliten la solució. Per tant, es formen per a entendre quines són les relacions entre economia i societat i per a proposar solucions als problemes econòmics des d’una perspectiva global.

 • Grau en Economia
  Perfil

  Els titulats en Economia són professionals preparats per a treballar en el sector privat i, també, en l’administració pública. La seua formació els proporciona instruments per dedicar-se a l’estudi, l’avaluació i la planificació de l’economia en àmbits molt diversos. 

  Mencions
  • Anàlisi Econòmica
  • Economia Industrial i de l’Empresa
  • Economia Internacional i Territori
  • Economia Pública
 • Grau en Economia
  Informació pràctica
  • Hi ha la possibilitat de formar part d’un grup ARA (alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50% de la docència en anglès.
  • Hi ha la possibilitat d’obtenir una doble titulació internacional.
  • En quart curs l’alumnat pot triar una de les quatre mencions relacionades amb un dels perfils professionals del grau.
  • Cada menció té 48 crèdits optatius (8 assignatures de 6 crèdits). Es poden substituir fins a dues assignatures d’una menció per l’assignatura Pràctiques externes (12 cr.) o per assignatures optatives d’altres mencions.
  • Aquest grau té crèdits comuns amb la resta dels graus de la Facultat d’Economia.
 • Grau en Economia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 210
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General10,256
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.-
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAvda. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Grau en Economia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Educació Social
  imatge de la noticia

  El títol de grau en Educació Social té per objectiu formar professionals experts que duguen a terme intervencions socioeducatives amb persones en els seus contextos a fi d’aconseguir un major desenvolupament personal i social i la seua integració i participació en diversos àmbits socials.

 • Grau en Educació Social
  Perfil

  La persona titulada en Educació Social es pot desenvolupar professionalment en l’àrea d’animació i de gestió sociocultural, en l’àmbit de l’educació d’adults, en la inserció i en l’orientació sociolaboral, i també en el camp de l’educació especialitzada amb col·lectius socials específics.

 • Grau en Educació Social
  Informació pràctica
  • Aquest grau i el grau en Pedagogia tenen un nombre elevat de crèdits comuns. Comparteixen els dos primers anys (120 crèdits), i ofereixen una formació de base comuna i una especialització posterior en tercer i quart cursos.
  • De la mateixa manera, Educació Social també té crèdits comuns amb el grau en Treball Social: 60 crèdits de formació bàsica que són transferibles d’un grau a l’altre.
  • Hi ha períodes de pràctiques externes a centres d’intervenció socioeducativa que complementen la formació acadèmica i permeten un primer contacte amb el món professional. 
 • Grau en Educació Social
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 160
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/educacio-social
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General8,933
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,68
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 3046010 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Grau en Educació Social
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Finances i Comptabilitat
  imatge de la noticia

  El grau en Finances i Comptabilitat representa una novetat en els estudis oferts per la Universitat de València i és una titulació relativament recent a Espanya que respon a les necessitats generades per les transformacions de l’economia i l’empresa actuals. No obstant això, es tracta d’una titulació molt estesa a les universitats europees i anglosaxones. Així, el grau ofereix una formació de caràcter general en el món de l’empresa i l’economia, i de manera més concreta proporciona a l’alumnat un coneixement sòlid i especialitzat en el camp de les finances, la comptabilitat i la fiscalitat.

 • Grau en Finances i Comptabilitat
  Perfil

  Els graduats en Finances i Comptabilitat reben una formació orientada a la inserció laboral que els permet desplegar la seua activitat professional tant en l’empresa privada com en l’administració pública i les organitzacions sense ànim de lucre. El perfil és especialment adequat per a respondre a les necessitats de gestió de les pimes, per a dedicar-se al camp de l’auditoria i a tots aquells àmbits relacionats amb serveis financers especialitzats: gestió i assessorament d’entitats financeres, assegurances, empreses consultores, empreses d’auditoria, departaments de comptabilitat, finances, costos, tresoreria, anàlisi i gestió de riscos i d’inversions, etc.

 • Grau en Finances i Comptabilitat
  Informació pràctica
  • Aquest grau és una de les vies més adequades perquè l’alumnat obtinga, amb una sèrie de complements formatius i acadèmics posteriors, la qualificació i l’acreditació professional necessàries per a treballar en el camp de l’auditoria.
  • Com a conseqüència de l’orientació laboral del grau, en quart curs cal fer 24 crèdits obligatoris de pràctiques externes i un treball de fi de grau de 6 crèdits vinculat a les pràctiques realitzades.
  • Aquest grau té crèdits comuns amb la resta de graus de la Facultat d’Economia.
 • Grau en Finances i Comptabilitat
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 140
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General9,,089
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.6,73
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.-
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAvda. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Grau en Finances i Comptabilitat
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Geografia i Medi Ambient

  El grau en Geografia i Medi Ambient proporciona una formació generalista que habilita per a desenvolupar una activitat professional relacionada amb la gestió territorial i mediambiental, amb capacitat per aplicar els seus coneixement a totes les escales d’anàlisi.

 • Grau en Geografia i Medi Ambient
  Perfil

  Aquest grau ofereix la formació bàsica necessària per a treballar en els camps professionals següents:

  • Recerca, educació i divulgació geogràfiques.
  • Tecnologies de la informació geogràfica.
  • Medi físic, recursos naturals i medi ambient.
  • Planificació i gestió territorials.
  • Anàlisi territorial de la població i demografia.
  • Desenvolupament regional i local.
  Itineraris
  • Formació Específica per a Ensenyament Secundari en Geografia, Història i Història de l’Art
  • Planificació i Medi Ambient
 • Grau en Geografia i Medi Ambient
  Informació pràctica
  • Es requereix curiositat i interès pels fenòmens geogràfics i mediambientals, i per plantejar-se preguntes i cercar explicacions sobre aquests fenòmens dins el context científic. Es recomana familiaritat amb la geografia i el medi ambient i capacitat per a mantenir un ritme continu d’estudi.
  • Dins de l’optativitat, l’estudiantat pot realitzar pràctiques externes (6 crèdits), cosa que els permet acostar-se a algun dels àmbits professionals de la geografia com ara la gestió territorial i mediambiental.
  • Els graus en Geografia i Medi Ambient, Història, i Història de l’Art tenen un itinerari comú en quart curs. Aquest itinerari està format per 30 crèdits optatius i està adreçat a qui vulga fer el màster oficial en Professor/a d’Educació Secundària.
 • Grau en Geografia i Medi Ambient
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 80
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/geografia
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General5
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Geografia i Història
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 2846010 València (València)
  963 864 723 Geolocalització
 • Grau en Geografia i Medi Ambient
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,1
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Informació i Documentació

  La persona graduada en Informació i Documentació coneix els principis teòrics i les tècniques necessàries per cercar, organitzar i avaluar la informació, a més de comprendre com planificar els sistemes, les unitats i els serveis dedicats a la informació. També aplica i utilitza les tecnologies de la informació i coneix els processos de producció i difusió de la informació.

 • Grau en Informació i Documentació
  Perfil

  Aquest grau forma professionals capaços de seleccionar, gestionar, organitzar i preservar la informació i la documentació perquè puga ser utilitzada pels usuaris en la presa de decisions, independentment del lloc on estiga dipositada físicament o del format i del suport. El centre o servei des del qual gestiona i serveix aquesta informació a la resta de la comunitat pot ser una biblioteca, un centre d’informació i documentació, un arxiu, una empresa de gestió de continguts, etc., tant en l’àmbit de les administracions públiques, com en el sector privat.

 • Grau en Informació i Documentació
  Informació pràctica
  • Es requereix curiositat i interès per qüestions relacionades amb la informació, la documentació i el coneixement cultural i per plantejar-se preguntes i cercar explicacions sobre aquests temes.
  • Es recomana tenir familiaritat amb les noves tecnologies i la difusió de la informació, i capacitat per a mantenir un ritme continu d’estudi.
  • L’estudiantat realitza pràctiques externes obligatòries (12 crèdits), cosa que els permet acostar-se a algun dels següents camps professionals: biblioteques, centres d’informació i documentació, arxius, etc., tant en l’àmbit de les administracions públiques com en el sector privat.
 • Grau en Informació i Documentació
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/informacio-documentacio
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General5
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.6,6
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Facultat de Geografia i Història
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 2846010 València (València)
  963 864 723 Geolocalització
 • Grau en Informació i Documentació
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,1
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis
  imatge de la noticia

  El grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis / Business Intelligence and Analytics (BIA) és una novetat en el catàleg de títols universitaris espanyols. El grau en BIA forma en un dels perfils professionals que més demanda té en l’actualitat, dotat alhora de competències tècniques i de visió de negoci. L’objectiu és aconseguir persones capacitades en les modernes tecnologies d’anàlisi de dades i les seues aplicacions a la gestió empresarial, amb coneixement de les necessitats reals de l’empresa i amb iniciativa creativa per a enfrontar-se als reptes de l’economia digital i a les noves formes d’interactuar de totes les parts que conflueixen en el mercat.

 • Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis
  Perfil

  L’estudiantat del grau en BIA rep una formació equilibrada en competències per a la formació empresarial, adaptables, flexibles i orientades a la consecució de resultats sostenibles, amb capacitat de col·laborar i treballar en equip, i un tarannà obert a la innovació, especialment en tot allò que es relaciona amb les pautes i les tendències que defineixen el nou entorn digital.

 • Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis
  Informació pràctica
  • L’objectiu d’aquest títol és formar professionals capaços de realitzar tasques de gestió amb exploració de mitjans innovadors, amb una formació quantitativa i tecnològica, que els capacite per a implementar solucions en les seues unitats de negoci. Respon a la forta demanda de professionals amb habilitats analítiques en els negocis.
  • Aquest grau té crèdits comuns amb la resta de graus de la Facultat d’Economia.
  • Hi ha la possibilitat de cursar algunes assignatures en anglès.
 • Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General12,186
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit11,158
  Persones div. func.-
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAvda. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en International Business / Negocis Internacionals
  imatge de la noticia

  El grau en International Business respon a la necessitat de les empreses i entitats del nostre entorn que treballen en el context internacional. En una economia globalitzada és necessari tenir especialistes que des de l’empresa i les institucions públiques treballen en el procés d’internacionalització. Aquest grau proporciona els coneixements i les eines adequades per a prendre decisions economicofinanceres, empresarials i de màrqueting tenint en compte els determinants i les repercussions internacionals. Així mateix, l’alumnat adquireix competències per a gestionar el desenvolupament internacional d’una empresa i per a treballar en les institucions internacionals implicades en les transaccions i la cooperació internacional. Per això, es potencia l’anàlisi de l’economia internacional i l’aprenentatge d’idiomes.

 • Grau en International Business / Negocis Internacionals
  Perfil

  Els graduats en International Business desenvolupen la seua activitat en diversos àmbits, tant nacionals, com internacionals. En primer lloc, poden exercir funcions de gestió dins de les empreses internacionals (direcció, recursos humans, comptabilitat, comerç exterior, màrqueting internacional, etc.). En segon lloc, estan capacitats per a treballar en les administracions i institucions públiques, en àrees com ara la cooperació o la promoció del comerç transnacional. A més, poden exercir tasques de consultoria i assessorament en el sector privat i en el públic.

  Mencions
  • Entorn Econòmic Internacional
  • Finances i Comptabilitat
  • Organització i Màrqueting
 • Grau en International Business / Negocis Internacionals
  Informació pràctica
  • En aquest grau hi ha dos grups de docència, un en anglès (A) i un en castellà (B). El grup d’anglès és un grup ARA (alt rendiment acadèmic).
  • S’ha de fer una estada obligatòria d’un curs en una universitat estrangera. Si l’estada s’allarga a quatre quadrimestres, es pot obtenir una doble titulació internacional (vegeu la pàg. 142).
  • En tercer curs l’alumnat pot triar una de les tres mencions relacionades amb un dels perfils professionals del grau o combinar optatives sense cap menció. Cada menció té 42 crèdits repartits entre tercer (12 crèdits) i quart (30 crèdits) cursos. En quart es poden substituir fins a 12 crèdits d’una menció per crèdits d’una altra.
  • El contingut del treball de fi de grau ha d’estar relacionat amb les pràctiques externes.
  • Aquest grau té crèdits comuns amb la resta de graus de la Facultat d’Economia.
 • Grau en International Business / Negocis Internacionals
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 150
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General12,67
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAvda. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Grau en International Business / Negocis Internacionals
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: 0,2
  Anglés: 0,2
  Francés: 0,2
  Italià: 0,2
 • Grau en Mestre/a en Educació Infantil
  imatge de la noticia

  Aquest grau ofereix una formació universitària i professional que els garanteix l’habilitació per a l’exercici del magisteri. La preparació que reben els permet comprendre tot allò relacionat amb l’educació i les capacita per a dissenyar i desenvolupar accions i programes formatius en escolars de 0 a 6 anys. L’objectiu principal és contribuir a l’educació dels infants, no sols ajudant-los en el seu desenvolupament personal i social, sinó també afavorint el seu aprenentatge. L’estudiantat rep la formació didàctica bàsica i específica en totes les àrees i les disciplines establertes en l’etapa de l’educació infantil. A més, coneix els principis organitzatius i de gestió d’escoles, i també els processos de desenvolupament físic, emocional i intel·lectual...

 • Grau en Mestre/a en Educació Infantil
  Perfil

  Aquest grau habilita per a exercir la professió de mestre/a en educació infantil l’etapa compresa entre els 0 i els 6 anys d’edat. El desenvolupament professional d’aquests titulats i titulades se centra en l’educació formal, és a dir, en les escoles, si bé els seus coneixements didàctics i pedagògics, a més de les seues competències, els permeten dissenyar i desenvolupar accions educatives en àmbits extraescolars. La formació del títol és clarament professional i s’ha de destacar la presència de tallers multidisciplinaris i de matèries instrumentals com l’adquisició de llengües o de principis matemàtics. 

 • Grau en Mestre/a en Educació Infantil
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a l’exercici professional de mestre/a en educació infantil.
  • La Facultat ofereix la formació perquè els estudiants que acaben el grau en Mestre/a en Educació Infantil obtinguen el reconeixement equivalent del nivell C1 en valencià i en castellà i del B1 en anglès. Aconseguir aquest reconeixement és necessari per a l’expedició del títol de grau.
  • Els estudiants d’aquest grau tenen pràctiques professionals obligatòries de gairebé un curs complet, distribuïdes en primer, tercer i quart cursos. Aquestes pràctiques es duen a terme a les escoles del sistema educatiu valencià i exigeixen una dedicació a temps complet.
  • Els graus en Mestre/a en Educació Infantil i Mestre/a en Educació Primària comparteixen 13 assignatures que representen 84 crèdits comuns, fet que facilita l’obtenció dels dos títols. 
 • Grau en Mestre/a en Educació Infantil
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 300
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià, Francès
  Preu: 14,96 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/grau_infantil
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,298
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,19
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Magisteri
  Campus de TarongersAvda. dels Tarongers, 446021 València (València)
  963 864 490 Geolocalització
 • Grau en Mestre/a en Educació Infantil
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,2
  Economia de l'Empresa: 0,2