UVjobGeneral FoundationUniversitat de València Logo del portal

  • Globus

Consum de substàncies addictives en secundaria. Coneix els seus factors

  • June 6th, 2018

El consum de substàncies entre els i les joves és un greu problema de salut pública. En aquest sentit, organismes mundials com l´OMS estableixen mesures i programes per corregir aquesta situació. En conseqüència, conèixer els factors que hi estan relacionats, així com les característiques que influeixen en el seu inici i manteniment, és de gran importància per a la seua intervenció i prevenció.

En la revista Psicología y Educación de 2018 s´ha publicat l´article “Factores que influyen en el inicio o mantenimiento de consumo de sustancias adictivas en Estudiantes de Secundaria”, que té com a objectius, d´una banda, analitzar la relació entre la freqüència del consum de determinades substàncies legals i il·legals, i la dificultat percebuda per aconseguir-les, i de l’altra, determinar la influència dels problemes percebuts derivats del consum.

La mostra objecte d´estudi està formada per 822 estudiants amb edats entre els 13 i els 18 anys, que van emplenar un qüestionari sobre consum. Els resultats mostren que el 70,2% (n=577) dels i les joves enquestades va indicar no haver fumat, mentre que només el 33,2% (n=273) va assenyalar no haver pres begudes alcohòliques. A tall de conclusió, es destaca la importància de programes d´intervenció basats en la formació dels efectes del consum en les persones.

 

Per a més informació: http://www.revistadepsicologiayeducacion.es/pdf/154.pdf

 

*Les notícies publicades al web de l’OPAL tenen únicament caràcter informatiu. Les condicions, els requeriments i els terminis de presentació seran els que figuren en les bases establertes i publicades per l´entitat convocant. L’OPAL no es fa responsable de qualsevol canvi o error que hi puga haver.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy