University of Valencia logo Logo Delegation for University Integration Logo del portal

La Fase Nacional de la XII Edició de l'Olimpiada Española de Geología tindrà lloc el 17 d'abril de 2021. En ella adquirixen el compromís de participar, excepte causa de força major, els guanyadors de la Primera Fase.

L’allotjament i manutenció dels alumnes, durant la seua estada, correrà per compte dels organitzadors de la Segona Fase.

Més informació: Asociació Espanyola per a l'Ensenyament de les Ciències de la Terra (AEPECT)