Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Pràctiques del Doble Grau en ADE i Dret

Requisits

Per a ser admés/a en les Pràctiques Externes del Doble Grau ADE-Dret cal haver superat els 60 crèdits de formació bàsica i un total de 230 crèdits del conjunt de la doble titulació.

Nombre de crèdits: 20 - Duració de les pràctiques: 475 hores presencials

 

La gestió i presentació de documentació de Pràctiques en Empresa i Treball Fi de Grau durant el curs 2021-2022 es realitzarà a la Facultat de Economia.

1.- Calendari previst per a les pràctiques 2021-2022

Tasques Dates Lloc

Sessions informatives 

 

8 de juliol a les 10.30 hores Videoconferència
Presentació d'Autoprácticums

Fins al 6 de setembre si la pràctica es realitza d'octubre a gener

Fins al 30 de desembre si la pràctica es realitza de febrer a juny

 

L'empresa enviarà a Inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es el document de l'autopràcticum:
annex emplenat o annex (in english)

Publicació de llistat d'alumnes amb autopràcticums admesos Finals de juliol i en la segona quinzena de cada mes, de setembre a gener. Web Facultat
Presentació de Reconeixement De l'1 de juny al 9 de juliol.
No s'admetrà cap reconeixement després d'aquesta data.

Aportar documentació a Secretaria Facultat per mail practicaseconomia@uv.es
Sol·licitud

Publicació de la relació d'estudiants admesos per a Reconeixement Mediats de juliol Web Facultat
Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, primer semestre Del 6 al 10 de setembre

Aula Virtual – Comunitat de Pràctiques

Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, segon semestre Del 7 a 10 de gener Aula Virtual - Comunitat de Pràctiques
Elecció de plaça de pràctiques per l'alumnat

1r semestre: Del 13 al 17 de setembre
2n semestre: De l'11 al 14 de gener

 Videoconferència
Període de les pràctiques

1r semestre: A partir del 4 d'octubre 2021 fins al 31 de gener de 2022
2n semestre: A partir de l'1 de febrer fins al 30 juny de 2022

Empreses/Institucions o entitats


Llistat de Reconeixements per activitat laboral

Llistat d'Autopracticums admesos (13/09/2021)