Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

La regulació de la Junta Electoral de la Facultat de Dret es troba a l'article 17 del Reglament electoral general de la UV

En la actualitat té com a membres a:

 • Joaquín Martín Cubas, president de la Junta Electoral de la Facultat de Dret
 • Ana Mª de la Encarnación Valcárcel, representant del PDIVP
 • Ignacio Durban Martín, representant del PDISVP
 • Sandra Martínez, representant dels estudiants/es 
 • Fernando Borrás, representant dels estudiants/es 
 • Jesús Mira Pla, representant del PAS
ELECCIONS  18 DE NOVEMBRE DE 2021. RENOVACIÓ TOTAL DEL CLAUSTRE, RENOVACIÓ ESTUDIANTAT JUNTA DE CENTRE, VACANTS PAS JUNTA DE CENTRE, RENOVACIÓ DE L'ASSAMBLEA DE REPRESENTANTS (ADR) DE LA FACULTAT DE DRET

Als efectes de donar compliment a allò disposat per l'article 8.1 del REGUV, s'informa que el correu electrònic on presentar les candidatures individuals és: deganat.dret@uv.es. Els requisits per a la presentació de candidatures per correu electrònic es troben indicats a l'esmentat article 8.1 del REGUV.

CLAUSTRE

Enllaç a la web de la Junta Electoral Central
Instruccions presentació de candidatures PDI/PAS
Instruccions presentació de candidatures estudiantat
Proclamació provisional de candidatures Claustre PDI
Composició de les meses electorals i ubicació
Diligència per al vot anticipat
Resultats provisionals Claustre
Resultats definitius Claustre

 

JUNTA DE CENTRE (renovació estudiantat i vacant de PAS)
Renovació AdR

ELECCIONS 18 DE NOVEMBRE DE 2021   Data
Convocatòria Accés 13/10/2021
Calendari Electoral i instruccions de la Junta Electoral del Centre Accés 21/10/2021
Publicació del cens provisional Accés 28/10/2021
Instruccions presentació candidatures
Instruccions vot anticipat
Diligència per al vot anticipat
Models de presentació de candidatures i censos
Publicació del cens definitiu Accés 05/11/2021
Proclamació provisional de candidatures Estudiantat Accés 05/11/2021
Proclamació provisional de candidatures vacant PAS Accés 05/11/2021
Proclamació definitiva de candidatures estudiantat Accés 08/11/2021
Proclamació definitiva de candidatures PDI Accés 08/11/2021
Proclamació definitiva de candidatures PAS Accés 08/11/2021
Sorteig d'espais publicitaris electorals 

(es celebrarà el dilluns 8 de novembre a les 12:00 h. Al deganat de la Facultat de Dret)

Accés 08/11/2021
Convocatòria d'ajudes campanya electoral per a associacions d'estudiants Accés 08/11/2021
Composició de les meses electorals i ubicació Accés 09/11/2021
Proclamació provisional de resultats Accés 19/11/2021
Proclamació definitiva de resultats Accés 26/11/2021

 

 

ELECCIONS A DEGÀ/DEGANA DE LA FACULTAT DE DRET (30 DE MARÇ DE 2021)

 

  Publicació  Data Publicació
Convocatòria Accés 19/02/2021
Calendari Electoral Accés 24/02/2021
Modificació del Calendari Electoral Accés 09/03/2021
Proclamació provisional de candidatures Accés 09/03/2021
Proclamació definitiva de candidatures Accés 11/03/2021
Programa candidat valencià Accés  
Programa candidat castellà Accés  
Instruccions vot anticipat Accés 12/03/2021
Instruccions vot anticipat presentat a través d´una altra persona Accés 12/03/2021
Imprés per a efectuar el vot anticipat Accés 12/03/2021
Publicació de resultats Accés 31/03/2021
Proclamació Degà Accés 31/03/2021


 

ELECCIONS 19 DE NOVEMBRE DE 2020

 

- Publicació Tauler Data Publicació
Convocatòria Accés 21/10/2020
Calendari Electoral Accés 23/10/2020
Distribució representants  Accés   
Publicació del cens Accés 30/10/2020
Model de presentació de candidatura Accés  03/11/2020
Proclamació provisional de candidatures Accés 06/11/2020
Publicació censos definitius i ubicació per a consultar-los Acces  
Proclamació definitiva de candidats Accés 09/11/2020
Instruccions vot anticipat Accés  
Instruccions vot anticipat presentat a través d´una altra persona Accés  
Imprés per a efectuar el vot anticipat Accés  
Ubicació i composició de les meses Accés 10/11/2020
Proclamació provisional de resultats Accés 20/11/2020
Proclamació definitiva de resultats Accés 27/11/2020

 

ELECCIONS 21 DE NOVEMBRE DE 2019 

 

JUNTA DE CENTRE: 

 • Renovació de la totalitat dels representants d'estudiants
 • Cobriment de vacants de 2 PIF (representants del personal investigador en formació)

ADR: renovació dels/ de les representants/es

Més informació

 

ELECCIONS 22 NOVEMBRE A RENOVACIÓ PARCIAL DE:
 • JUNTA DE CENTRE: UN REPRESENTANT DEL PIF 
 • ADR: UN/A REPRESENTANT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA
 • ADR: UN/A REPRESENTANT DEL GRAU EN DRET

Més informació

 

Reglament electoral gral. de la UV

ELECCIONS A DEGÀ/DEGANA DE LA FACULTAT DE DRET (12 DE FEBRER DE 2018)

Més informació

 

 

ELECCIONS 23 DE NOVEMBRE DE 2017: Renovació total de Claustre, Junta de Centre i d'ADR

INFORMACIÓ D’INTERÉS:

S’habilita un registre al Deganat de la Facultat de Dret per a les gestions del procés electoral. L’horari será 9 a 14 hores de dilluns a divendres i de 16 a 18 hs  les vesprades de dilluns, dimarts i dimecres.

Reglament electoral gral. de la UV

Claustre (pàgna de la Junta Electoral de la UV)

Convocatòria d’eleccions Junta de Centre

Calendari Electoral

Distribució de representants per col·legis i colectius electorals

Proclamació provisional de les candidatures: 

PDI Claustre

Asociacions estudiants Claustre

Unipersonals Junta de Centre (PDI, PIF i PAS)

Asociacions estudiants Junta de Centre

ADR

Sorteig d'Espais Electoralsa partir de les 16.30 hores de la vesprada del 13 de novembre de 2017, al Deganat de la Facultat de Dret es realitzarà, en acte públic, el sorteig dels espais per a propaganda electoral, per part del Responsable del Col·legi Electoral de la Facultat de Dret.

Proclamació definitiva de les candidatures

claustre

junta de centre i ADR

Composició de les meses electorals i ubicació

Dotació a associacions d'estudiants candidates a JUNTA DE CENTRE per campanya electoral

Vot anticipat:

instruccions     

diligència

Ubicació i composició de les meses electorals

Proclamació automàtica segons l'article 15.1

Proclamació provisional de resultats a Junta i ADR

Proclamació definitiva de resultats