Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Sol·licitud del Títol Universitari

Abans de fer la sol·licitud formal del títol cal comunicar als Serveis Administratius (titulosdret@uv.es) que ja es reuneixen els crèdits suficients per finalitzar els estudis.

Una vegada rebuda la confirmació, ja es pot iniciar el procediment de sol·licitud tant del Títol universitari com del Suplement Europeu al Títol (SET) preferentment a través de l'Entreu

En el següent video es pot consultar com s'ha de sol·licitar el Títol i el SET per l'Entreu:

Video explicatiu del procediment SOLTIT

També és possible sol·licitar presencialment el títol personant-se en la Secretaria del Centre proveït del DNI o passaport en vigor, o bé amb l'autorització a una altra persona (veure Informació general)

 

Lliurament del Títol Universitari

1.- L'interessat rebrà notificació que el seu títol està a la nostra Secretaria.

2.- Acudir l'interessat/a proveït de DNI o passaport en vigor, cal demanar cita prèvia: CITA PRÈVIA

3.- En cas de no poder retirar-ho personalment haurà d'aportar els següents documents:

  •  Poder notarial expedit expressament per a la retirada del títol universitari oficial.
  •  DNI no caducat de l'autoritzat.
  •  Fotocòpia del DNI no caducat de la persona que autoritza.

4.- Quan l'interessat/da residisca en altres comunitats autònomes o en l'estranger, podrà sol·licitar a la Delegació del Govern, Ambaixada o Oficina Consular de la seua residència, la tramitació del lliurament del títol universitari, que haura d'arreplegar en les seues oficines després d'haver efectuat el pagament de la taxa administrativa.