University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

  • Information System Service

Tots els comptes de la Universitat es creen i mantenen en una base de dades. Les dades d'identificació (principalment el parell usuari/contrasenya) i alguna complementària que puga ser útil per a comprovar la identitat i validar l'accés als serveis són replicats en un servidor específic per a facilitar-ne i agilitar-ne l'accés des dels distints servidors d'aplicacions.

El servidor d'identificació/validació es comunica amb els servidors d'aplicacions utilitzant un protocol de xarxa típic per a aquestes aplicacions: el LDAP.

La universalitat del protocol LDAP facilita la integració de noves aplicacions a l'esquema d'identificació/validació de la Universitat.

El servidor LDAP és crític i està redundat per tal d'assegurar-ne la tolerància a fallades.

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy