Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Tots els comptes de la Universitat es creen i mantenen en una base de dades. Les dades d'identificació (principalment el parell usuari/contrasenya) i alguna complementària que puga ser útil per a comprovar la identitat i validar l'accés als serveis són replicats en un servidor específic per a facilitar-ne i agilitar-ne l'accés des dels distints servidors d'aplicacions.

El servidor d'identificació/validació es comunica amb els servidors d'aplicacions utilitzant un protocol de xarxa típic per a aquestes aplicacions: el LDAP.

La universalitat del protocol LDAP facilita la integració de noves aplicacions a l'esquema d'identificació/validació de la Universitat.

El servidor LDAP és crític i està redundat per tal d'assegurar-ne la tolerància a fallades.