Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Tot grup de persones que disposen de compte d'usuari en la Universitat podran sol·licitar un compte de grup.

Un compte de grup permet disposar de serveis restringits a un "grup" de persones determinat, sempre que aquestes disposen de compte en la Universitat. Típicament els serveis de grup es relacionen amb compartir informació (p.e., documents, agendes, fòrums...) o fer treballs o funcions en comú (atendre l'adreça de correu d'una entitat, gestionar un projecte...).

Un compte de grup no té (menys algun cas excepcional) associada una contrasenya; només un "usuari de grup".

Un compte de grup té sempre un o diversos administradors que gestionen qui (quins usuaris) i amb quins permisos accedeixen als distints serveis del grup. Un grup pot associar-se a un "ens" universitari (un servei, departament, curs...) perquè el gestor (director, administrador) de l'ens esmentat puga canviar, si cal, l'administrador del grup.

Igual que els comptes individuals, els comptes de grup poden tenir accessibles o no diversos serveis depenent del tipus de compte (grup d'alumnes, d'investigadors...).

Sol·licituds d'espai en Disc i Web, i de Recuperació de Còpies de Seguretat

Sol·licituds per a espais privats (Disco)

Sol·licituds per a espais públics (World Wide Web)