University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

La xarxa informàtica de la Universitat de València i la seua xarxa telefònica interna permeten la realització de telefonades des de clients SIP (Session Initiation Protocol) a les seues extensions internes. Qualsevol usuari amb connexió a Internet i un client SIP (ordinador o telèfon intel·ligent) pot realitzar telefonades a una extensió telefònica de la xarxa interna de la Universitat de València.

Fer trucades a extensions internes.

Si coneixeu l'extensió telefònica interna

Simplement cal tenir un client SIP i fer la trucada SIP a XXXXX@uv.es on XXXXX és l'extensió interna.

NOTA: alguns clients els cal posar «sip:» abans de l'adreça de destí → sip:XXXXX@uv.es

Si coneixeu l'adreça de correu.

Per a fer una trucada a una extensió interna solament cal tenir un client SIP i conéixer l'adreça de correu llarga del destinatari nom.cognom@uv.es (alguns clients els cal posar «sip:» abans de l'adreça (sip:nom.cognom@uv.es).

En rebre la trucada SIP a una adreça de correu el servidor SIP redirigirà la trucada al telèfon corporatiu del destinatari. Açò és el que s'anomena SIP.EDU, una iniciativa creada per Internet2.

És important recordar que s'ha d'usar l'adreça de correu i NO l'usuari de correu.

Rebre trucades.

A la meva extensió interna.

Veure l'apartat anterior.

Al meu dispositiu SIP.

Si tenim un softphone SIP i volem rebre trucades SIP cal configurar-lo prèviament perquè es registre al servidor SIP de la Universitat de València.

Per a fer trucades no cal una configuració prèvia en la majoria de clients, però per rebre trucades SIP al nostre dispositiu (telèfon intel·ligent o ordinador) si que cal estar registrats al servidor SIP.

Al contrari d'abans en aquesta ocasió hem d'emprar l'usuari corporatiu i no l'adreça de correu llarga per a validar-nos i rebre les trucades a aquesta adreça.

Les dades de registre són les següents i segons el client SIP s'introdueixen de manera diferent.

usuari

 usuari corporatiu de la Universitat de València (ie: el que empreu per a validar-vos al correu electrònic)

paraula de pas

 La corporativa, la mateixa que empreu per a correu electrònic)

domini

 uv.es

servidor*

 sip.uv.es (no a tots els clients cal que se'ls introduïsca aquest paràmetre, alguns l'obtenen automàticament)

 

En aquest cas les trucades han d'anar dirigides a usuari@uv.es i no a l'adreça de correu nom.cognom@uv.es

* Les trucades a la nostra extensió interna no es poden rebre en aquest client SIP *

Exemples de clients:

Linphone és un client que permet trucades audio i video. Està disponible a  Android, IOS, Windows i MAC OS. www.linphone.org

csipsimple (sols audio) client lleuger per a android.

Esquema de funcionament: