BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

El fons de l'Arxiu Intermedi està formada pel conjunt de documents, de qualsevol data, format o suport material, produïts o reunits pels òrgans rectors i de govern, i els persones físiques al servei de la Universitat de València en el desenvolupament de la seua activitat administrativa, docent i investigadora. També per les donacions o cessions de persones físiques o jurídiques alienes la universitat. Els fons estan organitzats i conservats per a la gestió administrativa i la informació, així com, per a la recerca i la cultura.

Tota la documentació produïda per la Universitat de València forma part del seu patrimoni documental i de la seua memòria històrica.