BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Av. Tarongers s/n 46022 València

Per contactar amb nosaltres utilitza

La Bibliotec@ respon

Informació general: 

96 382 89 69

Informació bibliogràfica:

96 382 89 14 (coord. 96 382 87 37)

Revistes i Suport a la Investigació:

96 382 87 43 (coord. 96 382 87 41)

Préstec:

Contacte a través de La Bibliotec@ respon

Direcció: 

96 382 87 34

Adquisicions:

96 162 51 15 (coord. 96 382 87 61)

Procés tècnic: 

96 382 87 38

Gestió econòmica:

96 382 87 36

963 828 735

Organigrama