BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

Aprovada la nova Carta de Serveis de l’SBD

  • 2 de febrer de 2024
 

El Servei de Biblioteques i Documentació elaborà el 2010 la 1a versió de la Carta de serveis i el 2015 i el 2019, el Consell de Direcció de la UV n’aprovà la 2a i la 3a versió. Acabada la seua vigència el 2023, la Comissió de seguiment de la Carta de serveis ha revisat els serveis, els compromisos i els indicadors amb l’objectiu d’oferir-ne una nova versió que s’ajuste a la situació actual de l’SBD.

Amb aquesta 4a edició, l’SBD informa als usuaris i usuàries sobre els principals serveis que ofereix i els compromisos assumits, tenint en compte les seues expectatives. La Carta és, per tant, un instrument intern de millora de la qualitat del servei, que reforça l’orientació a les persones usuàries i a la ciutadania en general.

Després d’un període de formació interna, es realitzarà una campanya de difusió en les xarxes socials i en les pantalles de les biblioteques per informar els nostres usuaris i usuàries dels nostres serveis i compromisos.

Podeu consultar el text integre de la Carta de Serveis del SBD ací.