BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

El Servei de Biblioteques i Documentació elaborà el 2010 la 1a versió de la Carta de serveis i el 2015 i el 2019, el Consell de Direcció de la UV n’aprovà la 2a i la 3a versió. Acabada la seua vigència a l'any 2023, la Comissió de seguiment de la Carta de serveis ha revisat els serveis, els compromisos i els indicadors amb l’objectiu d’oferir-ne una nova versió que s’ajuste a la situació actual de l’SBD.


Amb aquesta 4a edició, l’SBD informa les persones usuàries sobre els principals serveis que ofereix i els compromisos assumits, tenint en compte les seues expectatives.
La Carta és, per tant, un instrument intern de millora de la qualitat del servei, que reforça l’orientació a les persones usuàries i a la ciutadania en general.

Versió completa    

Carta de serveis