BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

El Servei de Biblioteques i Documentació elaborà el 2010 la primera versió de la Carta de serveis i el 2015 el Consell de Direcció de la UV n’aprovà la 2a versió. Acabada la seua vigència el maig del 2019, la Comissió de seguiment de la Carta de serveis ha revisat els serveis, els compromisos i els indicadors amb l’objectiu d’oferir-ne una nova versió que s’ajuste a la situació actual de l’SBD.


Amb aquesta 3a edició, l’SBD informa les persones usuàries sobre els principals serveis que ofereix i els compromisos assumits, tenint en compte les seues expectatives.
La Carta és, per tant, un instrument intern de millora de la qualitat del servei, que reforça l’orientació a les persones usuàries i a la ciutadania en general.

Versió completa    

Tríptic            

Carta de serveis

Tríptic