BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  C / Universitat, 2, 46003 València

Per contactar amb nosaltres utilitza  La Bibliotec@respon      

 Direcció        

Gestió de recursos d'informació

Tecnologia, normalització i sistemes

       

Comunicació i formació   

 Préstec interbibliotecari i recurs digitals propis

 Organigrama