Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

El Servei d'Informàtica s'encarrega de la connexió dels diversos tipus d'ordinadors i dispositius a la xarxa informàtica de la Universitat.

Per a connectar un equip a la xarxa informàtica és necessari saber-ne l'adreça MAC ethernet i el lloc de connexió i sol·licitar el registre de l'equip en la base de dades d'ordinadors (UVALRED) perquè se li assignen l'adreça IP i els altres paràmetres de funcionament en TCP/IP.

Aquesta sol·licitud l'ha de fer qualsevol usuari amb compte de correu vàlid en la Universitat de València.

Per contra si el que voleu és modificar la informació d'un equip o donar-lo de baixa de la xarxa ho podeu fer des de:

on es mostrarà el nostre llistat d'equips amb les icones de modificació i esborrat d'equips 

En tot cas des d'uvalred podreu fer la major part de les gestions relacionades amb l'adreçament IP a la Universitat de València.

L'assignació d'adreça IP i dels altres paràmetres de funcionament es fa per DHCP, per la qual cosa, una vegada connectat l'equip físicament a la xarxa, és necessari configurar-lo per a obtenir aqueixa configuració de manera automàtica. Us aconsellem encaridament que realitzeu una configuració usant el protocol bootp ja que automàticament us assignarà els nombres necessaris si el vostre ordinador està correctament registrat. Aquesta configuració podeu dur-la a terme fins i tot en màquines amb sistema operatiu Linux i també en alguns dels sistemes operatius més usuals

Per a connectar físicament a la xarxa l'ordinador, és necessari que la roseta de xarxa on s'haja de connectar estiga activada de manera correcta i disposar del cable de parell trenat de xarxa corresponent. Això es pot sol·licitar mitjançant un comunicat d'atenció al Centre d'Atenció a Usuaris/es (CAU)