Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

La xarxa informàtica de la Universitat de València està basada en tecnologia Ethernet (10, 100, 1000, 10000 Mbps) i protocols IPv4 i IPv6 fonamentalment.

Per a donar connectivitat a tots els edificis de la Universitat, es disposa de més de 1200 dispositius de xarxa que inclouen commutadors Ethernet 10/100/1000/10000 Mbps, i encaminadors.

Aquest equipament és instal·lat, configurat i gestionat per i segons el disseny de xarxa del Servei d'Informàtica.

La xarxa està segmentada en distintes VLAN i subxarxes.

Components de la Xarxa R.A.P.I.D.A. (Red de Altas Prestaciones Intercampus de Doble Anillo):

  • 3 Campus
  • Més de 90 edificis
  • Més de 300 VLAN's
  • Més de 300 subxarxes IPv4 i IPv6
  • Més de 40 encaminadors
  • Més de 1000 conmutadors a gigabit.
  • Més de 100 conmutadors a 10Gb.
  • Més de 2000 punts d'accéss per a la xarxa sense fils.

Per la gestió d'aquesta xarxa es fa ús de distintes eines tals com Netdisco, Cacti, NFSen entre altres tots amb software de lliure distribució.