Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Què és?

El servei de Wake On Lan, ens permet "despertar" remotament un equip que està apagat.

Com el podeu fer servir?

Des de la web
Us demanarà l'usuari i la contrasenya de la Universitat de València (la mateixa que utilitzeu per a validar-vos en el correu).
Simplement hi heu de posar el nom de l'equip (tal com ha estat donat d'alta).
Cal tenir en compte que només podeu iniciar remotament equips que han estat donats d'alta a nom vostre.

Què cal?

Per a poder fer ús d'aquest servei, hi ha certs requisits que s'han de complir.

Requisits de maquinari i software

En primer lloc, cal que l'equip tinga suport Wake On Lan. La major part dels equips actuals incorporen una targeta de xarxa que permet Wake On Lan.
Tanmateix, és molt probable que aquesta opció estiga desactivada en la BIOS

Configuració de la BIOS

Una configuració incorrecta de la BIOS pot INUTILITZAR el vostre equip. Si no teniu experiència a configurar BIOS, demaneu ajuda al vostre operador o al Centre d'Atenció als Usuaris CAU.

Per a activar l'opció de Wake On Lan, cal accedir en primer lloc a la BIOS i activar l'opció de Wake on LAN o Wake on PCI.
Hi ha molts tipus de BIOS, per això és possible que en el vostre equip tingueu un altre nom.

Configuració Wake On Lan Windows XP

Per a habilitar-lo en Windows, cal anar a les propietats de la targeta de xarxa, de la manera següent:

 1. Anem al Tauler de control i obrim Sistema, que ens mostrarà una finestra amb les propietats del sistema.
 2. En la pestanya Hardware, seleccionem Administrador de dispositius.
 3. Busquem el dispositiu que correspon a la targeta de xarxa (és possible que n'hi haja més d'una) i amb el botó dret del ratolí escollim Propietats.
 4. En la pestanya d'Administrador d'energia activem Permet al dispositiu reactivar l'equip.

Configuració per al Wake On LAN en Windows7

La configuració en Windows 7 segueix les passes de la configuració en Windows XP:

 1. En primer lloc anem al Tauler de control i marquem Sistema i seguretat.
 2. Cliquem sobre la icona Sistema.
 3. Seleccionem Administrador de dispositius.
 4. Ara, com en Windows XP, seleccionem la targeta de xarxa (és possible que n'hi haja més d'una, com la de xarxa sense fils) i amb el botó dret del ratolí escollim Propietats.
 5. En la pestanya d'Administrador d'energia activem Permet al dispositiu reactivar l'equip.

Nota Windows: És possible que per culpa dels controladors dels dispositius canvie la forma de fer-ho. En tot cas, busqueu habilitar Magic Packet o Wake On Lan.

Configuració per al Wake On LAN en MacOS

Per a habilitar l'inici remot en MacOS cal seguir els passos següents:

 1. Anem a Preferències del sistema i seleccionem Economitzador.
 2. Habilitem Activa l'ordinador per permetre l'accés a la xarxa.

Hem de tenir en compte que en les darreres versions de MacOS l'inici per Wake On LAN només funciona quan l'equip està en repòs.

Configuració per al Wake On LAN en Linux

 • Ens posem com a usuari privilegiat amb sudo
  • sudo -i
 • Creem l'arxiu /etc/init.d/wakeonlanconfig
  • cd /etc/init.d
  • nano wakeonlanconfig
 • L'arxiu ha de contenir això:
  • #!/bin/bash
  • ethtool -s eth0 wol g
  • exit
 • Li donem permisos d'execució i l'afegim a l'inici.
  • chmod a+x wakeonlanconfig
  • update-rc.d -f wakeonlanconfig defaults