Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Per a connectar físicament a la xarxa l'ordinador, és necessari que la roseta de xarxa on s'haja de connectar estiga activada de manera correcta i disposar del cable de parell trenat de xarxa corresponent. Això es pot sol·licitar mitjançant un comunicat d'atenció al CAU:

Les rosetes arriben a un panell de connexió de cablejat estructurat UTP, localitzat en un armari de connexions (rack) on es connecten a les electròniques que hi ha instal·lades.

Els cables esmentats han d'adequar-se a les normes que regeixen la instal·lació de cablejat per a permetre un funcionament correcte de la xarxa a la velocitat requerida.