Logo de la Universitat de València Logo Servei de Política Lingüística (SPL) Logo del portal

Qui som?

El Servei de Política Lingüística és un servei general de la Universitat de València que té com a missió l'assoliment de l’ús normalitzat i igualitari de la llengua pròpia, és a dir, treballem perquè el valencià desenvolupe totes les seues funcions sociolingüístiques com a llengua de cultura moderna en l'àmbit de la Universitat i seguint-ne les directrius dels Estatuts.

A més, promovem una visió plurilingüe autocentrada en la internacionalització de la Universitat i l’adquisició de competències plurilingües per part de la comunitat universitària, també en llengües de comunicació internacional.

Els nostres objectius són:

  • Aconseguir que les activitats acadèmiques, administratives, institucionals i interpersonals en el si de la Universitat es desenvolupen de manera normal en valencià, com a llengua pròpia de la Universitat de València.
  • Contribuir a la internacionalització de la Universitat de València mitjançant el foment de l'aprenentatge i de l'ús d'altres llengües, i en particular de l'anglès com a llengua de comunicació internacional.
  • Formar i assessorar en l'ús de les llengües i la terminologia, en especial el PDI i el PAS, per tal d'aconseguir la màxima competència comunicativa en valencià i l'autonomia en altres llengües.
  • Promoure les actituds favorables al valencià i a la diversitat lingüística i dinamitzar l'ús efectiu, normal i igualitari del valencià en tots els àmbits de la vida universitària.

La nostra estructura interna:

  • Direcció
  • Secció d'Aprenentatge i Acreditació
  • Secció d’Assessorament Lingüístic
  • Secció de Dinamització Lingüística
  • Secció de Recursos Lingüístics
  • Unitat de gestió econòmica i administrativa