Logo de la Universdad de Valencia Logo Investigación y Transferencia Logo del portal

Grupo de investigación en retórica, humanismo y tradición clásica - GIRHTC

Referencia del grupo:

GIUV2013-054

 
Descripción de la actividad investigadora:

La recerca del grup intenta posar en relació i tenir en compte tres aspectes que moltes vegades s'estudien per separat però que tenen un inextricable enllaçament entre ells: la retòrica, l'humanisme i la Tradició Clàssica. La retòrica, com a llegat de la cultura grecollatina i com a eix central de l'educacio; l'humanisme com a moviment que intenta recuperar i restaurat el llegat clàssic, en el que es compta la retòrica i que configura una nova actitud creativa i creador cap al coneixement sobre la base d'aqueixa restauració; i la Tradició Clàssica no sols entesa com a pervivència de referents, temes, motius o personatges de la literatura grecollatina sinó també dels procediments concrets com aquesta pervivència es produeix.Així l'activitat investigadora té com objectes:L'estudi, edició i traducció de tractats tècnics de retòrica neollatina i altres produccions literàries en llatí des del s. XV al XIX.La pervivència dels elements de la literatura clàssica en la literatura neollatina i en les literatures en vulgar arreu d'Europa i els procediments que l'han possibilitada.

 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Indagar en el complex sistema de relacions entre literatures, i en particular entre la literatura neollatina i les literatures en les llengües d'Europa
 
Líneas de investigación:
  • Estudios neolatinos. En senti ampli, se centra en l'estudi i edició de textos escrits en llatí des del s. XV al XIX i la seua interrelació amb literatures escrites en altres llengües.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Ferran Grau CodinaDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
M. Concepción Ferragut DomínguezMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Luis Pomer MonferrerMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
José Luis Teodoro PerisMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a