Logo de la Universdad de Valencia Logo Investigación y Transferencia Logo del portal

Lengua, literatura y cultura valenciana del Siglo de Oro a la Renaixença - LLICVALSOR

Referencia del grupo:

GIUV2013-062

 
Descripción de la actividad investigadora:
El grup d'investigació s'articula bàsicament al voltant dels tres eixos que apareixen a la denominació i que són, des del nostre punt de vista, inseparables: llengua, literatura -en un senti ampli- i la cultura que se'n deriva d'aquests dos primers termes. Per una altra part, tenim un clar objectiu territorial, que és la geografia valenciana, des del segles medievals fins a la renaixença, en tant que tot aquell període forma un contínuum que de vegades costa de seccionar, ateses les relacions que s'estableixen entre les obres, els autors, les opcions lingüístiques o estètiques, etc. Els membres del grup ens dediquem des de fa anys a l'edició i l'estudi de textos valencians i catalans en general, especialment aquells que es troben escrits en la llengua pròpia del país, però també alguns en castellà o llatí. Per una altra banda, també hem preparat diferents edicions de textos no literaris -documentals-, sempre que aquests tinguen interès historicocultural o lingüístic. Encara, l'interès per la llengua ens porta a estudiar diferents aspectes del català, especialment en terres valencianes: lèxic, toponímia o estudis lingüístics més generalistes, que es basen normalment en documentació...El grup d'investigació s'articula bàsicament al voltant dels tres eixos que apareixen a la denominació i que són, des del nostre punt de vista, inseparables: llengua, literatura -en un senti ampli- i la cultura que se'n deriva d'aquests dos primers termes. Per una altra part, tenim un clar objectiu territorial, que és la geografia valenciana, des del segles medievals fins a la renaixença, en tant que tot aquell període forma un contínuum que de vegades costa de seccionar, ateses les relacions que s'estableixen entre les obres, els autors, les opcions lingüístiques o estètiques, etc. Els membres del grup ens dediquem des de fa anys a l'edició i l'estudi de textos valencians i catalans en general, especialment aquells que es troben escrits en la llengua pròpia del país, però també alguns en castellà o llatí. Per una altra banda, també hem preparat diferents edicions de textos no literaris -documentals-, sempre que aquests tinguen interès historicocultural o lingüístic. Encara, l'interès per la llengua ens porta a estudiar diferents aspectes del català, especialment en terres valencianes: lèxic, toponímia o estudis lingüístics més generalistes, que es basen normalment en documentació inèdita, que sovint és editada. En aquest sentit, podem remarcar clarament que bona part dels textos que es publiquen des de la Universitat de València es troben vinculats a la nostra tasca com professionals d'aquesta disciplina. Pel que fa a l'estudi de la literatura, no són poques les aportacions fetes per nosaltres, tan en casos concrets referits a obres específiques, o també, en altres ocasions traçant la biografia i la ideologia dels autors dels quals ens n'ocupem. Un repte encara no assolit és l'elaboració d'un manual d'història de la literatura a València durant els segles XVI-XIX, el qual, però, ens el plantegem com un dels objectius a llarg termini, atès que encara ens manquen molts estudis particulars per tal de poder arribar a la confecció d'aquesta obra que, en el seu dia, serà d'obligada referència. Pel que fa als estudis historicoculturals, el mateix treball en textos i autors ens porta a la necessitat de conèixer els contextos culturals que en cada època s'han anat generant, de manera que moltes de les nostres edicions són estudis també dels àmbits en què varen aparèixer o varen circular les obres estudiades. Finalment, són moltíssimes les aportacions puntuals dels membres del grup, basades en aspectes específics d'obres, autors, moviments, particularitats lingüístiques o de qualsevol altra mena que portem avant freqüentment. L'activitat investigadora del grup es basa, per tant, en l'accés a fonts arxivístiques o a biblioteques històriques, amb què treballem amb documentació de primera mà, tot tenint en compte, però, la bibliografia generada anteriorment, tant si és antiga com la més recent en tots els casos. En aquets sentit, el nostre treball investigador s'inclou directament en allò que podríem denominar investigació humanística, tenint en compte que, les noves tecnologies ens han portat a estar en contacte i fer servir els recursos que de vegades es troben en la xarxa. Un símptoma d'això ha estat la recent creació -per bona part dels membres d'aquest grup- de la revista "Scripta", que s'hostatja a l'OJS de la Universitat de València i que, a la llarga, està destinada a convertir-se en l'aparador d'una part de la nostra activitat investigadora i, encara, a acollir recerques en línies pròximes, per tal d'estimular així l'intercanvi i la difusió dels coneixements. Més encara, si tenim en compte l'alt grau d'internacionalitat dels treballs de molts dels membres del nostre grup, que estem en contacte amb universitats d'Europa i d'Amèrica.
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Estudi i edició filològica i crítica de textos valencians literaris o documentals (ss. XIV-XIX). Estudis historicoculturals i lingüístics
 
Líneas de investigación:
  • Història de la lengua. Estudi de l'evolució lingüística al territori valencià, a través dels textos literaris i documentals.
  • Estudios historico-culturales. Estudis d'aspectes d'història de la literatura i de la cultura valenciana.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Vicent Josep Escartí SorianoDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Marco Antonio Coronel RamosMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Antoni Ferrando FrancésMembre UVEG-Valencia Professor-a Emèrit-a
Adrià Martí BadiaMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Joaquim Balbi Martí MestreMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Eulalia Miralles i JoriMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Rafael Roca RicartMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Josep E. Rubio AlbarracínMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Emili Casanova HerreroCol·laborador-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Albert G. Hauf VallsCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Emèrit-a
Equip de Treball
Mateo Rodrigo LizondoEquip de Treball UVEG-Valencia Investigador-a jubilat-da UVEG