Logo de la Universdad de Valencia Logo Investigación y Transferencia Logo del portal

Grupo de investigación en pedagogías culturales - CREARI

Referencia del grupo:

GIUV2013-103

 
Descripción de la actividad investigadora:
"CREARI grup de recerca en pedagogies culturals" es dedica a estudiar les sinèrgies culturals i les accions educatives, tot incorporant els avanços de les tecnologies digitals i la cultura visual. Ens interessa analitzar i millorar les condicions dels diferents públics tant en les manifestacions artístiques com en la resta de realitats patrimonials. Estem involucrats en l'educació en arts tant als àmbits de l'educació formal com de l'educació no formal, amb una especial atenció cap als museus i els entorns patrimonials. Considerem primordial involucrar-nos en els assumptes de la formació d'educadors, tot atenent als nous entorns digitals, prioritzant els criteris de cooperació i donant cabuda als nous models educatius. Incorporem al grup membres de diferents procedències, considerant que la interdisciplinarietat és un aspecte fonamental de la nostra idea de recerca. Ens hem especialitzat en formació del professorat de tots els nivells educatius, afavorint la integració del col·lectiu docent com un element cultural de primera entitat. El nostre grup està integrat per una sèrie de persones vinculades a institucions educatives i de recerca, gent interessada en l'impuls, el..."CREARI grup de recerca en pedagogies culturals" es dedica a estudiar les sinèrgies culturals i les accions educatives, tot incorporant els avanços de les tecnologies digitals i la cultura visual. Ens interessa analitzar i millorar les condicions dels diferents públics tant en les manifestacions artístiques com en la resta de realitats patrimonials. Estem involucrats en l'educació en arts tant als àmbits de l'educació formal com de l'educació no formal, amb una especial atenció cap als museus i els entorns patrimonials. Considerem primordial involucrar-nos en els assumptes de la formació d'educadors, tot atenent als nous entorns digitals, prioritzant els criteris de cooperació i donant cabuda als nous models educatius. Incorporem al grup membres de diferents procedències, considerant que la interdisciplinarietat és un aspecte fonamental de la nostra idea de recerca. Ens hem especialitzat en formació del professorat de tots els nivells educatius, afavorint la integració del col·lectiu docent com un element cultural de primera entitat. El nostre grup està integrat per una sèrie de persones vinculades a institucions educatives i de recerca, gent interessada en l'impuls, el desenvolupament i la innovació de projectes educatius a l'entorn dels museus, de les arts visuals, la música i la cultura contemporània. Volem generar projectes internacionals i especialment de cooperació, tant a l'àmbit latinoamericà com en l'espai europeu.
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
 • Crear línies de recerca relacionades amb projectes educatius i artístics, incorporant nous referents d'àmbit nacional i internacional
 • Impulsar la formació continuada dels integrants de les institucions educatives participants
 • Impulsar publicacions i altres formes de difusió que siguen un reflex de l'activitat del grup
 • Promoure projectes innovadors relacionats amb l'educació artística i les pedagogies culturals
 • Generar espais de comunicació entre els actants de l'art contemporani
 
Líneas de investigación:
 • Arte, creatividad, educación y entornos digitales. Aplicaciones educatives, creativas y artísticas en entornos de distinto tipo, incluyendo entornos digitales y uso de las TIC.
 • Arte, cultura visual, educación en sensibilidad y estéticas creativas. Generar actividad teórica y experiencias desde el arte y la cultura visual.
 • Arte y formación del profesorado en artes. Formación en artes para maestros de infantil y primaria, para profesorado de secundaria, para profesorado universitario y para educadores en museos y patrimonios y otros ámbitos no formales.
 • Cultura visual y educación artística. Desarrollo de la cultura visual y la educación artística en el ámbito de público tanto infantil como de adultos, fomentando la relación con otros campos de estudio.
 • Arqueología, didàctica de las ciencias sociales, educación, museos y formación del profesorado. Formación en didáctica de las ciencias sociales para maestros de infantil y primaria, para profesorado de secundaria, para profesorado universitario y para educadores en museos y patrimonios y otros ámbitos no formales. Formar educadores y generar criterios culturals de aplicación en ámbitos institucionales entre arqueologia, antropología, educación y cine.
 • Creatividad, educación y psicología. Formar educadores y generar criterios culturals de aplicación en ámbitos institucionales entre creatividad, psicologia, prácticas educativas y formación del profesorado.
 • Nuevos planteamientos en educación digital y uso de redes sociales para una educación sostenible. Las Humanidades Digitales y la educación con formatos digitales nos ayudan a mejorar numerosos aspectos que pueden cambiar gracias a las tecnologías digitales
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Ricard Vicent Huerta RamonDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Vicente Alfonso BenlliureMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
María Amparo Alonso SanzMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Paula Jardón GinerMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Ricard Ramón CampsMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
María Dolores Soto GonzálezMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Cristóbal Nico Suárez GuerreroMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a Interí-na
Ricardo Domínguez RuizCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Jesús Hernandis MartínezCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
David Mascarell PalauCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Paloma Rueda GascóCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Ester Ventura ChalmetaCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Equip de Treball
Inmaculada Guerrero RivasEquip de Treball ISEACV-Valencia Professor-a
Yolanda Lifante GilEquip de Treball UVEG-Valencia Professor-a
Alejandro MacharowskiEquip de Treball ESAT-Valencia Estudiant-a de doctorat d'altres entitats
Marc Ribera GinerEquip de Treball MAMS-Onda Professor-a Associat-da
Rafael Sumozas García PardoEquip de Treball UCLM-Castilla-La Macha Professor-a Contractat-da Doctor-a