Logo de la Universdad de Valencia Logo Investigación y Transferencia Logo del portal

Parlamentarismo español en el primer Liberalismo - PEPL

Referencia del grupo:

GIUV2016-332

 
Descripción de la actividad investigadora:
Es tracta d´identificar els conceptes jurídics propis del que anomenem Antic Règim què es discuteixen en les corts liberals a partir de principis del segle XIX. A partir de la seua discussió en el parlament espanyol busquem saber en quina mesura són substituïts tots aquests elements per una nova formulació legal i doctrinal. Ens interessa veure fins a quin punt i en quina mesura es du a terme efectiu la substitució d´un règim què, en contra del que de vegades hom pensa, pensem es va mantenir, en moltes ocasions, inalterable o amb lleugeres modificacions al llarg dels anys. Amb motiu de les primeres corts liberals, els legisladors dirigeixen la mirada cap a institucions polítiques i jurídiques quasi obligades o què, amb els nous temps, reinterpretaran d´una manera ideològicament interessada o, al menys, actualitzada, és a dir, des d´una nova construcció del que és el poder i la seua legitimitat. Però el context social i econòmic era ben diferent, i la seua empremta en la lletra de la llei inevitable; només ens queda concretar en quina mesura. El que volem és identificar aquestes reinterpretacions jurídiques i polítiques i les seues manifestacions en la nova legislació codificadora....Es tracta d´identificar els conceptes jurídics propis del que anomenem Antic Règim què es discuteixen en les corts liberals a partir de principis del segle XIX. A partir de la seua discussió en el parlament espanyol busquem saber en quina mesura són substituïts tots aquests elements per una nova formulació legal i doctrinal. Ens interessa veure fins a quin punt i en quina mesura es du a terme efectiu la substitució d´un règim què, en contra del que de vegades hom pensa, pensem es va mantenir, en moltes ocasions, inalterable o amb lleugeres modificacions al llarg dels anys. Amb motiu de les primeres corts liberals, els legisladors dirigeixen la mirada cap a institucions polítiques i jurídiques quasi obligades o què, amb els nous temps, reinterpretaran d´una manera ideològicament interessada o, al menys, actualitzada, és a dir, des d´una nova construcció del que és el poder i la seua legitimitat. Però el context social i econòmic era ben diferent, i la seua empremta en la lletra de la llei inevitable; només ens queda concretar en quina mesura. El que volem és identificar aquestes reinterpretacions jurídiques i polítiques i les seues manifestacions en la nova legislació codificadora. Per tant, es tracta d´un cap d´estudi que té uns contorns poc definits ja que la reformulació de tot el sistema no va suposar la seua derogació ni substitució, sinó que, de vegades, el seu complet manteniment, només que amb noves formes. Quant al contingut, haurem de veure quina serà la seua transició envers la nova redacció. Des d´aquestes difícils fronteres, ens endinsarem tant en les institucions com en el Dret, i tant públic com privat. És a dir, que ens interessa tant la reformulació del que és el parlament en sí, com la legislació que d´ell emana, tant per a l construcció d´una nova justícia, com d´una nova administració en les seues diverses demarcacions territorials. Per tant, estudiarem tant el dret substantiu, civil, administratiu o constitucional, com el processal orgànic i procedimental.
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Identificar els principals elements de canvi de l´ordre jurídic de l´Antic Règim o, en el seu cas, el manteniment amb les noves formes.
 
Líneas de investigación:
  • Historia del derecho y las Instituciones. Investigació sobre la transformació de les estructures jurídiques i polítiques al llarg del temps; des de la conformació dels regnes peninsulars medievals fins al constitucionalisme espanyol del segle XX.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Carlos Tormo CamallongaDirector-a UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Equip d'investigació
Jorge Correa BallesterMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Maria Del Pilar Hernando SerraMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Pilar Garcia TrobatCol·laborador-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Pascual Marzal RodriguezCol·laborador-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat